Məlumat

CentriolesElektron mikroskop altında müşahidə olunan Centriollar

Nədir - tərif

Centrioles, heyvan növlərinin böyük əksəriyyətinin (insanlar da daxil olmaqla) eukaryotik hüceyrələrinin sitoplazmasında mövcud olan quruluşlardır.

Əsas xüsusiyyətlər:

- Silindrik bir forma sahibdirlər;

- Centrioles doqquz üçlü mikrotübüllərdən ibarətdir;

- Centrioles hüceyrələrin mərkəzində yerləşir;

- cüt-cüt təşkil olunur;

- Özünü çoxaltma bacarığına sahib olun.

Hüceyrələrdə Centriole funksiyaları:

- Hüceyrə bölgüsü prosesində böyük əhəmiyyətə malikdir.

- Miyopik mili (meiosis və mitozda iştirak edən sitoskeleton quruluş) təşkilində iştirak edin.

- Cilia və flagella (filament formalı hüceyrə əlavələri) əmələ gəlir.