İsteğe bağlıdır

İnsan İnkişafı Biologiyası - Embriologiyaİnkişaf biologiyası: embrion inkişafının öyrənilməsinə yönəldin

İnsan İnkişafı Biologiyası nədir?

Embriologiya adı ilə də tanınan İnsan İnkişaf Etmə Biologiyası, gametogenezin (gametoglərin cinsi çoxalma orqanizmində meydana gəldiyi proses) morfogenezi (zigotdan inkişaf), embrional və sinir inkişafını öyrənməyə cavabdeh olan Biologiyanın bir qoludur. canlı varlıqların doğulma anı.

İnkişaf Biologiyasının əsas xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti:

- Prenatal inkişaf və mamalıq, perinatal tibb, pediatriya və klinik anatomiya arasındakı boşluğu doldurur.

- İnsan həyatının başlanğıcı və prenatal inkişaf zamanı baş verən dəyişikliklər haqqında biliklər yaradır.

- İnsanların quruluşundakı dəyişkənliyin səbəblərini anlamağa kömək etmək praktikada fundamental əhəmiyyət daşıyır.

- Normal inkişaf proseslərinin və anadangəlmə qüsurların aşkarlanması prosesində kömək edir.

İnkişaf Biologiyasının filialları (Embriologiya):

- Müqayisəli Embriologiya: canlı varlıqların embrionları arasında müqayisə aparır.

- Kimyəvi Embriologiya: insan embrionlarının inkişafı zamanı baş verən biokimyəvi prosesləri bilməyə çalışır.

- Müasir Embriologiya: Genetika və Biokimya kimi müasir sahələrdən gələn proseslərdən və biliklərdən istifadə edir.

Video: Həyatın Gərçək Mənşəyi 66 (Avqust 2020).