Məlumat

Saprofitlər

Saprofitlər


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Saprofit mantar: parçalanma yolu ilə qidalanır

Bunlar nədir (tərif)

Saprofitlər parçalanma proseslərindən üzvi maddələrlə qidalanan orqanizmlərdir. Onlar digər canlılardan üzvi maddələrdən enerji aldıqları üçün heterotrofikdirlər.

Əsas canlı saprofitlər yerüstü göbələklər və bəzi damar bitkiləridir.

Mənası

Saprofit sözü yunan dilindən yaranmışdır və sapros "çürük" deməkdir və lentlər bitkilər deməkdir.

Saprotrofiya

Proses saprofit orqanizmi tərəfindən fermentlərin sərbəst buraxılması ilə baş verir. Bu fermentlər parçalanmaya məruz qalan orqanizmin üzvi molekullarını hidrolizə etməyə qadirdir. Bu proses saprofit tərəfindən osmoz tərəfindən udulmuş həll olunan biomolekülləri buraxır.

Saprofit göbələkləri və ekosistemlər üçün əhəmiyyəti

Saprofit göbələkləri qidalandırıcı təkrarlayıcı rolunu oynayır. Substratın parçalanması prosesində (yaşadıqları yer), maddələrin digər orqanizmlər tərəfindən istifadəsinə üstünlük verirlər. Bu müddət də torpağın gübrələməsini dəstəkləyir.

Misal: Çürük ağac budaqlarını və kötükləri parçalayan göbələklər var. Bu prosesin nəticəsi həmin ekosistemdəki digər orqanizmlər üçün qida rolunu oynayan üzvi maddələr əmələ gətirir.

Bilirdin

- Bir çox bakteriya saprofit orqanizmlərinə bənzər hərəkət edir, lakin yalnız dekompozer sayılır.


Video: The Saddest Sibling Rivalry of All Time - Key & Peele (Noyabr 2022).