Metabolizm


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Metabolizm: Bədəndəki kimyəvi və fiziki proseslər

Metabolizm nədir?

Maddələr mübadiləsi canlı bir orqanizmdə baş verən kimyəvi və fiziki proseslərin məcmusudur.

Növləri

Metabolizm katabolizm (enerji üçün bir maddənin parçalanması) və anabolizm (bədənin inkişaf və təmir üçün bir maddənin digər maddəyə çevrilməsi qabiliyyəti) bölünür.

Bir hüceyrəli orqanizmlərdən (bir hüceyrə tərəfindən əmələ gələn) çox hüceyrəli orqanizmlərə (bir neçə hüceyrə tərəfindən əmələ gələn) metabolik funksiyalar meydana gəlir.

Bədəndə metabolik funksiyalar

Metabolik funksiyanın yaxşı bir nümunəsi, aerob orqanizmlərdə meydana gələn hüceyrə tənəffüsü prosesidir, burada mitokondriya karbonda oksigen təqdim edərək qlükoza parçalayır və bununla da enerjisini çıxardır.


Video: Metabolizm - korepetycje online fragment (Oktyabr 2022).