Məlumat

Elektroforez

Elektroforez


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Elektroforez: DNT ayrılması

Nədir

Elektroforez, bu cərəyanların elektrik cərəyanını qəbul edən bir gel boyunca hərəkətliliyini hədəfləyən DNT hissələrinin ayrılması üsuludur.

Necə olur

Mənfi yüklənmiş DNT jeldən müsbət yüklü qütbə keçir. Parçalar ölçü ilə ayrılır, qabağında daha yüngül və daha kiçik olanlar, arxasında ən böyük və ağırdır.

Elektroforez gelləri

Gels iki növ ola bilər: Arqaroza (təbii polisaxarid) və ya Poliakrilamid (sintetik matris).

Bu iki növ jel arasındakı fərq məhsulun görüntüsündə rənglənmədir PCR.

Bilirdin

"Nuklein turşularını müəyyənləşdirməyin əsas yolu elektroforez üsuludur."


Video: Jel Elektroforezi Biyoloji Biyomoleküller (Oktyabr 2022).