Digərləri

Torpağın çirklənməsinin nəticələriTorpağın çirklənməsi: Müxtəlif ekoloji problemlərin səbəbi

Giriş

Torpağın çirklənməsi ətraf mühitin müxtəlif problemlərinə səbəb olur, həmçinin ətraf mühitin digər seqmentlərinə, məsələn, bulaqlar, çaylar, dənizlər, su masaları və s.

Əsas nəticələr:

- əkin üçün torpaq yararsız ola bilər (təxirə salınma);

- çayların, yeraltı suların, bulaqların, bulaqların, göllərin və s. Çirklənmə;

- Təsirə məruz qalan bölgədəki bitki və heyvanların məhv olması ilə ekosistem disbalansı;

- Torpağın sıxlığının və tutarlılığının dəyişməsi;

- torpağın doyması;

- Torpaq mətbəəsində dəyişikliklər;

- Təbii drenaj qabiliyyətinin itirilməsi;

- Yeraltı qazlar meydana gəldikdə (məsələn metan və karbon qazı) torpaq temperaturu yüksəlir

- Çirkləndirici maddələrin emprenye edilməsi;

- Torpağı təşkil edən qoxunun dəyişməsi;

- səthdə kanalizasiya çamurunun əmələ gəlməsi;

- Maye çirkləndiricilərin sızması nəticəsində dağlarda torpaq sürüşməsi.