Məlumat

Əsl embrion şəkilləri: Fərqli zonalar (sürət təşkilatçısı, marjinal zonalar ...) necə tanınır?

Əsl embrion şəkilləri: Fərqli zonalar (sürət təşkilatçısı, marjinal zonalar ...) necə tanınır?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bir çox dərslikdə embrion fiqurları çəkilir, amma əslində bioloq bu qastrulyasiya stadionunda hansı zonadan olduğunu bilir? Burada dorsal dodaqdan başqa başqa bir şeyi lokallaşdıra bilmirəm.


Arkadia, mezendodermə səbəb olmaq üçün düyünlə əlaqəli siqnalları gücləndirir

Dəyişən böyümə faktoru (TGF) -β ailənin düyünlə əlaqəli üzvləri, Spemann təşkilatçısı 1,2,3,4,5,6,7-ə xas olan bir toxuma olan mezoderm, endoderm və mezendodermin induksiyasını tənzimləyir. Bu fərqli toxumaların eyni siqnal molekullarına cavab olaraq necə meydana gəldiyi tam olaraq bilinmir. Hüceyrədənkənar kofaktorların və antaqonistlərin vasitəçilik etdiyi konsentrasiyadan asılı təsirlərin 1,8,9,10 fərqlərindən məsul olduğu irəli sürülmüşdür. Burada göstəririk ki, nüvə zülalı Arkadia, TGF-β ailə üzvlərinin bir alt qrupunun mezendodermə səbəb olan fəaliyyətini xüsusi olaraq gücləndirir. Arkadiyanın birgə fəaliyyəti və Ksenop nodal-əlaqədar-1 mezendodermi induksiya etmək və mezodermi basdırmaq üçün kifayətdir. Arkadia ventral toxumaları dorsalizə edir, nəticədə təşkilatçıya xas gen ifadəsi induksiya olunur. Nodal siqnalın bloklanması hüceyrədənkənar olaraq bu təsirləri maneə törədir. Arkadia birlikdə ifadə edildikdə nodal fəaliyyətə təsir göstərir və düyün siqnalını yaradanlara bitişik hüceyrələrdə fəaliyyət göstərə bilər. Bizim tapıntılarımız, Arkadia mutant siçanlarında düyün və düyündən əldə edilən mezendodermanın olmaması müşahidəsi ilə birlikdə Arkadiyanı Spemann təşkilatçısının induksiyasına səbəb olan nodal siqnal kaskadının vacib modulyatoru kimi müəyyən edir.


Mücərrəd

Bu il, 2019, embrioloq E. E. Justin polispermiyə sürətli blok olaraq bilinən kəşfinin yüz illiyini qeyd edir. Justin gübrələmə zamanı (və təcrübəli partenogenezdə) yumurtanın səthində baş verən incə dəyişiklikləri müşahidə etməsi, yumurtanın və əslində hər hüceyrənin dediyi bir xüsusiyyətə sahib olduğunu irəli sürməsinə səbəb oldu. müstəqil qıcıqlanmahüceyrənin müxtəlif siqnallara və ya tetikleyicilere fizioloji cəhətdən uyğun bir şəkildə cavab vermək qabiliyyətini ifadə edir. Bu yazıda mən iddia edirəm ki, Justın müstəqil qıcıqlanma konsepsiyası müasiri Yohannes Holtfreteri məlumatlandırdı, çünki Holtfreter embrion induksiya və səriştəlilik hadisələrini izah etməyə çalışdı və Holtfreter də öz növbəsində Mark Kirşner və Con Qerharta təsir göstərdi. variasiya. Justın təsiri Gerhart və Kirschnerin dediklərinə dair təqdimatlarında xüsusilə aydın görünür zəif əlaqə- yeni xüsusiyyətlər yaratmaq üçün əsas proseslərin və komponentlərin müxtəlif yollarla qarışdırılmasına və uyğunlaşdırılmasına imkan verən canlı sistemlərin mülkiyyəti. Təəssüf ki, Holtfreterin işi ilə Justin işi arasındakı əlaqə gizli qaldı. Bu məqalə zəif əlaqə göstərən fenomenlərə nümunələr verir və Holtfreter, Gerhart və Kirschner vasitəsi ilə Justin müstəqil qıcıqlanma anlayışının müasir hüceyrə və inkişaf biologiyasına geniş şəkildə sızdığını sübut edir.

“Ancaq [hüceyrə səthinin əhəmiyyətini anlamaqda] son ​​böyük irəliləyişlər bizdən Justin kitabına qayıtmağı tələb edəcək.Hüceyrə səthinin biologiyası] onun müasir aktuallığını yenidən qiymətləndirmək. Ola bilsin ki, o, ölümündən sonra onilliklər ərzində qiymətləndirilməyən fundamental işlərlə məşğul olan başqa bir Mendel və ya Miescher ola bilər” (Glass, 1984).


MATERİALLAR VƏ METODLAR

Oositlər və embrionlar

Oositlər əvvəllər təsvir edildiyi kimi əl ilə defollikulyasiya edilmiş və kultivasiya olunmuşdur (Kofron et al., 1999). Oositlər, XTcf3 oliqosları üçün oosit başına iki ekvatorial inyeksiya və ya VegT və Axin oliqoları üçün bir bitki inyeksiyasından istifadə etməklə oosit mədəniyyət mühitində (OCM) oliqolarla yeridildi, 18°C-də becərildi və əvvəllər təsvir edildiyi kimi ana transfer texnikası ilə mayalandı (Zuck et al. digərləri, 1998). Xilasetmə təcrübələri, oligodan 24 saat sonra (şəkil 2F) ya da oositlərə mRNA-nı ekvator olaraq enjekte etməklə və ya 4 hüceyrəli mərhələli embrionlara enjekte etməklə (şəkil 2E) həyata keçirildi. Yumurta soyulur və sperma süspansiyonu ilə döllənir və embrionlar 0.2 × MMR -də saxlanılır. Döllənmədən sonra mRNA enjeksiyonları üçün (şəkil 2E), embrionlar təmizlənir və 1 hüceyrəli mərhələdə 0.5 × MMR-də 2% Ficoll-a köçürülür. mRNA-lar steril distillə edilmiş su ilə seyreltilmiş və blastomerlərə enjekte edilmişdir.

Heyvan başı analizləri üçün, orta blastula embrionları 1 × MMR-də 2% agaroz qablarına yerləşdirildi və heyvan qapaqları kəskin forseps istifadə edərək parçalandı. Qapaqlar, qardaş embrionların qastrulanın ortasından gecikmiş mərhələsinə çatana qədər OCM-də becərilir. Ekvatorial eksplantlar üçün, embrionlar blastula ortasında 2% agaroz qablarına qoyuldu və ekvatorial bölgələr volfram iynələri ilə parçalandı (Xanthos et al., 2001) və qardaş embrionlar orta neyula mərhələsinə çatana qədər OCM-də kultivasiya edildi. Qastrula mərhələsində dorsal və ventral yarımlara ayrılmaq üçün embrionların dorsal tərəfi Nil mavi kristallarından istifadə edərək dörd hüceyrəli mərhələdə qeyd edildi. Dorssoventral ox, dörd hüceyrəli mərhələdə dorsal və ventral tərəflərin piqmentasiya fərqləri ilə tanındı. Vəhşi tipli embrionlar 10-cu mərhələyə çatanda, bütün partiyalar 1 × MMR pH 7.6-da 2% agaroz qablarına yerləşdirildi və dorsal və ventral yarıya bölündü və 4 yarı embriondan ibarət qruplarda qastrula vasitəsilə 2 saat aralığında donduruldu. mərhələləri.

Oliqos və mRNT

İstifadə olunan antisens oligodeoksinükleotidlər, əsas tərkibə malik HPLC təmizlənmiş fosforotioat-fosfodiester kimerik oligonükleotidlər (Sigma/Genosys) idi:

XTcf3 T1: 5′-C*G*A*G*GGATCCCAGTC*T*T*G*G-3 ′.

XTcf3 T2: 5′-G*A*G*ATAACTCTGA*T*G*G-3′.

XTcf3 oliqosları XTcf3-ün bütün dörd variantını tamamilə tamamlayır. Ulduz işarələri (*) fosforotioat bağlarını təmsil edir. Oligos steril, süzülmüş suda yenidən süspanse edildi və mətndə göstərildiyi kimi dozalarda enjekte edildi. Tam uzunluqlu XTcf3 pGlomyc vektorunda lineerləşdirilmişdir XbaMən və qapaq XTcf3 mRNT T7 mMessage mMachine dəsti (Ambion) istifadə edərək sintez edilmişdir. RNT-lər fenol çıxarıldı, etanol çökdürüldü və sonra inyeksiya üçün steril distillə edilmiş suda yenidən dayandırıldı.

Real vaxt RT-PCR istifadə edərək gen ifadəsinin təhlili

Total RNT, proteinosit K istifadə edərək oositlərdən, embrionlardan və eksplantlardan hazırlanmışdır və daha sonra təsvir edildiyi kimi RNazsız DNaz ilə işlənmişdir (Zhang et al., 1998). Kofron və digərləri tərəfindən təsvir edildiyi kimi LightCycler ™ Sistemindən (Roche) istifadə edərək, oligo (dT) primerləri ilə cDNA sintezi üçün real vaxt RT-PCR və kantitasiya ilə təqribən RNT-nin altıda bir embrion ekvivalenti istifadə edilmişdir. (Kofron və başqaları, 2001). İstifadə olunan primerlər və velosiped sürmə şərtləri Cədvəl 1 -də verilmişdir. Nisbi ifadə dəyərləri enjekte edilməmiş nəzarət cDNA -nın ardıcıl seyreltilməsi nəticəsində yaranan standart əyri ilə müqayisədə hesablanmışdır. Nümunələr səviyyələrə qədər normallaşdırıldı ornitin dekarboksilaza Yükləmə nəzarəti kimi istifadə edilən (ODC). Yalnız su nümunələri və ya cDNA sintez reaksiyasında tərs transkriptaz olmayan nəzarət vasitələri bütün hallarda xüsusi məhsullar verə bilmədi.


ONURQALILARDA İLKİN BƏDƏN BALTALAR ÜÇÜN QRADIENTLƏR

Anteroposterior (AP) və dorsoventral (DV) iki əsas bədən baltası var. Ancaq ümumiyyətlə, yalnız bir təşkilatçının mövcud olduğu güman edilir-Spemann tipli təşkilatçı. Necə olar iki a-nın təsiri altında ortoqonal mövqeli informasiya sistemləri yaranır subay təşkilatçı? İndiyə qədər diqqətdən kənarda qalan ikinci təşkilatçı varmı? AP modelinin təşkilatçısının Spemann-təşkilatçı deyil, bütün marjinal zona olduğuna dair yaxşı arqumentlər var (Meinhardt 2006). Erkən gastrulada, Wnt təşkilatçı bölgə istisna olmaqla marjinal zonada istehsal olunur (Christian və Moon 1993). Wnt ön və orta beyinə ayrılması üçün mövqe məlumatı təmin edir (Kiecker və Niehrs 2001 Nordström et al. 2002 Dorsky et al. 2003). Bu nümunə yaradan sistem təkamül baxımından çox qədimdir. Hydra və erkən onurğalı qastrula gen ifadələrinin müqayisəsi, onurğalıların beyni və ürəyinin naxışlanmasının bir zamanlar hidraya bənzər bir əcdadın bədəninin naxışlanmasından məsul olan bir sistemdən əmələ gəldiyini irəli sürən təəccüblü bir yazışma göstərir. ) (Meinhardt 2002). Bu baxımdan, hidra təşkilatçısı və onurğalıların blastoporu, yəni marjinal zona, mikrob halqası və s., AP nümunəsi üçün cavabdeh olan homoloji strukturlardır.

Hidra təşkilatçısından fərqli olaraq, onurğalı blastopor böyük bir halqaya çevrildi və Spemann təşkilatçısı bu halqada kiçik bir yamaq meydana gətirdi. Daha sonra Spemann təşkilatçısının DV oxuna naxış qoyduğu güman edilir, lakin bunu dolayısı ilə DV modelinin "yüksək nöqtəsi" deyil, "orta xətt", notochord və döşəmə lövhəsi meydana gətirir. Hər iki təşkil edən bölgə, AP üçün blastopor və DV oxu üçün orta xətt, hər iki ox boyunca kombinatorial naxışa imkan verən yaxın Kartezyen koordinat sistemi təşkil edir (Şəkil 2C). DV modelləri üçün uzun və uzun bir "yüksək xətt" in yaradılması incə bir naxış formalaşdırma prosesidir. Onurğalıların həlli tək deyil. Böcəklərdə, məsələn, bir dorsal təşkilatçısı bir repressiya orta xəttin əks ventral tərəfdə görünməsinə səbəb olan təsir (Meinhardt 2004, 2008), təşkilatçının orta xətti dorsal olaraq başladığı və uzadığı onurğalılardan fərqli olaraq. Bu model, sırasıyla onurğalılarda və həşəratlarda mərkəzi sinir sisteminin dorsal və ya ventral yerləşməsi üçün rasional təminat verir.


Chordin/Sizzled asılı ölçeklendirme modeli

Bu yaxınlarda iki hissəyə bölünmənin molekulyar mexanizmini bildirdik Ksenop embrionlar (Inomata və b. 2013). Dorsal yarım embrion üç amili, sintez-diffuziya-deqradasiyanı tənzimləyərək embrionun ölçüsünə uyğun olaraq düzgün Chordin gradienti formalaşdırmalıdır. Bununla belə, üç amil öz dəyərini dinamik şəkildə dəyişdirərsə, miqyaslama sistemini təhlil etmək çətin olacaq. Bu mürəkkəbliyi aradan qaldırmaq üçün biz süni şəkildə embrionun ölçüsündən və ya BMP aktivliyindən (D-V oxunun yenidən qurulması analizi) təsir etmədən sabit miqdarda Chordin zülalını sintez edən mənbə hüceyrələri yaratdıq. Əvvəlcə embrionlara enjekte edildi β-katenin-MO və chordin/noggin-MO (βCN-MO), müvafiq olaraq mənbə hüceyrələrini (təşkilatçı) və endogen dorsalizasiya faktorlarının ifadəsini aradan qaldırmaq üçün (Şəkil 4) (Heasman) və b. 2000 Oelgeschlager və b. 2003a). Sonra, gradient olmayan bu tamamilə ventralize edilmiş embrionlardan istifadə edərək yerli olaraq iynə vurduq xor mRNA ekzogen olaraq embrionda bir Chordin gradienti yaradır. Bu, nəzarət embrionunda olduğu kimi üç ayrı bölgənin - dorsal (D), lateral (L) və ventral (V) bölgələrin meydana gəlməsi ilə nəticələndi. Chordin proteininin istehsal həcmi dörd qat daha yüksək enjekte edilərək artırıldıqda xor mRNA, embrionlar D -V oxunun meydana gəlməsində mülayim bir dəyişiklik nümayiş etdirdi. Buna görə də, Chordin qradiyenti formasının əsasən deqradasiya ilə tənzimləndiyi ortaya çıxdı.

Bu nəticələrdən, Chordin proteininin sabitliyini idarə edən Chordin və Sizzled arasındakı əlaqəyə diqqət yetirdik (Şəkil 2B). Diffuziya sürətini araşdırmaq üçün biz fotoağartma (FRAP) və ya flüoresan korrelyasiya spektroskopiyası (FCS) analizindən sonra flüoresan bərpasını həyata keçirdik və Chordin və Sizzledin, həmçinin mEGFP-nin sekretor formasının tez yayıldığını aşkar etdik. Bunun əksinə olaraq, hər bir zülalın parçalanma dərəcəsi fərqli idi. Sizzled zülalı embrionda sabit idi, Chordin proteini (embrion başına 26.7 fmol) təxminən 30 dəqiqəlik bir yarı ömrü ilə çox sürətlə parçalanır. Chordin zülalının bu qeyri -sabitliyi, Sizzled -in həddindən artıq çox olması ilə tamamilə maneə törədildi, bu da Chordin pozulmasının əksəriyyətinin BMP1 və Xlr metalloproteazlarından asılı olduğunu göstərir. Bundan əlavə, Chordin gradienti, D -V oxunun bərpası təhlili ilə Chordinin istehsal sürəti təyin edildikdə belə, Sizzled konsentrasiyasından asılı olaraq formasını dikdən dayaza qədər dinamik olaraq dəyişdi. Bu nəticələr göstərdi ki, Chordin qradiyentinin forması əsasən deqradasiya ilə tənzimlənir, onun dərəcəsi Sizzled proteinin miqdarından asılıdır.

Eksperimental müşahidə əsasında biz aşağıda qeyd olunan Chordin/Sizzled-dən asılı miqyaslama modelini təklif etdik. Qastrulyasiyadan əvvəl, bmps və hədəf geni cızıldı bütün embrionda ifadə edildi (Şəkil 5A). Bununla belə, ilkin qastrula mərhələsində embrionda yerli olaraq təşkilatçı (mənbə hüceyrələr) əmələ gəldikdə, sintez edilmiş xordin hüceyrədənkənar boşluğa yayılır və tədricən məhv edilir. cızıldı BMP-lərin fəaliyyətini maneə törətməklə ifadə sahəsi (Şəkil 5A). Bu proses zamanı Sizzled zülalı, aşağı tənəzzül sürətinə görə embrionda tədricən yığılırdı (Şəkil 5B). Dorsal yarım embrion nəzərə alınmaqla, cingiltili ifadə sahəsi Chordin diffuziyası ilə sürətlə yatırıldı (Şəkil 5A alt). Cızıltılı yığılma nəzarət embrionunda olduğundan daha aşağı oldu (Şəkil 5B alt). Bu aşağı-sizzled dorsal yarı embrionda, Chordin deqradasiyası gücləndirilmiş və kiçik embrion üçün uyğun olan dik gradient formalaşmışdır (Şəkil 5C).

Bu miqyaslı modeldə biz təklif etdik ki, embrion ölçüsü Sizzled proteininin yığılması vasitəsilə Chordin zülalının sabitliyini tənzimləyir. Bu ehtimalı həll etmək üçün, Chordin istehsalı D-V oxunun yenidən qurulması testindən istifadə edərək təyin edildi və embrionun ölçüsü biseksiya ilə süni şəkildə dəyişdirildi. Sabit istehsalına baxmayaraq, bölünmüş embrionlarda Chordin proteininin azalması aşkar edildi. Chordin/Sizzled-dən asılı miqyaslama modelinə uyğun olaraq, Sizzled morfolino tərəfindən tükəndikdə Chordin zülalının sabitliyindəki bu dəyişiklik aradan qaldırıldı. Bundan əlavə, biz eksperimental nəticələrə əsaslanaraq riyazi model qurduq: (i) Chordin və Cızıldadın eyni diffuziya dərəcəsi (ii) Chordin-dən daha aşağı deqradasiya dərəcəsi (iii) Chordin deqradasiyasının cızıltıdan asılı tənzimlənməsi və (iv) supressiya Chordin diffuziyası ilə cızıltılı ifadə sahəsinin. Bu riyazi modeldə, dorsal, lateral və ventral olaraq üç fərqli bölgənin Sizzled yığılması ilə embrion ölçüsünə qədər ölçülə biləcəyini təsdiqlədik.


Müzakirə

The Ksenop Spemann təşkilatçısı inkişafı tənzimləyən ifraz olunmuş zülalların kəşfi üçün münbit balıqçılıq zəminini təmin etmişdir. Yeni böyümə faktorlarının təcrid oluna biləcəyi gözlənilirdi, lakin bunun əvəzinə Spemann təşkilatçısının, böyümə faktoru antagonistlərinin bir qarışığının salınması yolu ilə embrion induksiyasına vasitəçilik etdiyi təsbit edildi (4, 5). Bu araşdırmada, epidermis və sinir toxuması arasındakı seçimi araşdırmaq üçün dərin sıralamadan istifadə etdik.

Zəngin Transkriptomik Resurs.

Bir neçə saat ərzində dissosiasiya olunmuş (neytralizasiyaya səbəb olan) heyvan qapağı hüceyrələrinin transkriptomu, həmçinin sinir toxumasını induksiya edən bir sıra mRNT ilə mikroinyeksiya edilmiş ektodermal eksplantların transkriptomu, məsələn Chordin, Cerberus, və FGF8, RNT seq ilə müəyyən edilmişdir. Endomesoderm induktorunun təsirini də araşdırdıq Xnr2, epidermal induktor BMP4və mezoderm induksiya səriştəsi dəyişdiricisi xWnt8 (32). Minimum 45 × 10 9 ardıcıl RNT nukleotidlərindən ibarət olan bu məlumatlar, araşdırma cəmiyyəti tərəfindən asanlıqla çıxarıla bilən Datasets S1 -S3 -də verilir. Bu, mikrob təbəqəsinin diferensiallaşdırılması ilə maraqlanan inkişaf bioloqları üçün mühüm açıq mənbə təşkil edir.

Wnt inhibitorunun təcrid edilməsi.

Hüceyrə ayrılması ilə aktivləşdirilən sinir induksiya genlərini (MAPK aktivləşməsinə səbəb olan) axtararaq (19) və Cerberus, Chordin, və xWnt8 mRNA -lar, həddindən artıq ifşa fenotipinə görə Bighead olaraq təyin etdiyimiz bir protein təyin etdik. RNT-seq kitabxanaları hazırlandıqda, gözlənilmədən bu molekul mərhələ 12-ci gastrula mərhələsinin ektodermasında ifadə edilməmişdir. Bu mərhələdə Bighead mRNA endodermdə, xüsusən də dorsal Spemann təşkilatçısında ifadə edilir. Təşkilatçı ifadəsi dərin endodermdə olur, lakin Cerberus və Dkk1-i ifadə edən qabaqcıl ön endodermlə (ön bağırsağa və qaraciyərə səbəb olur) üst-üstə düşmür (24, 41). Bighead-in baş inkişafı tələbi nəzərə alınmaqla, görünür ki, Wnt antaqonistləri təşkilatçının ən posterior endoderm bölgələrindən də baş çıxaran xüsusiyyətlərini tam olaraq gücləndirmək üçün ortaya çıxmalıdır.

Pan-endodermal marker olduğundan heyvan qapaqlarının ayrılmasının endodermaya səbəb olması ehtimalı azdır. Sox17 ifadə edilmir (Dataset S1). Çox güman ki, heyvan qapaqlarının ayrılması, embrionda, pozulmamış embrionda, sonrakı neurula mərhələlərində müşahidə olunan Bighead ifadəsinin sinir sahələrinin vaxtından əvvəl aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Bighead -in tanınması uğurlu oldu, çünki maraqlı bir zülal sübut etdi.

ildən X. laevis allotetraploiddir, Bighead S və L formalarından iki genlə kodlanır (20). Hər ikisi də təxminən 270 aa olan zülalları siqnal peptidi ilə kodlayır və ifraz olunur. Həddindən artıq ifadə təcrübələrində Bighead arxetipik Wnt antaqonisti Dkk1-ə çox oxşar fenotiplərə səbəb oldu (41). Böyükbaş mRNA, bir sıra baş işarələrinin ifadəsini genişləndirdi En2 Wnt hədəf geni, tək bir enjeksiyondan sonra ikincil oxu meydana gəlməsinin qarşısını aldı xWnt8 mRNA və erkən Wnt hədəflərinin induksiyasını azaldır SiamoisXnr3. Bundan əlavə, Bighead zülalının əlavə edilməsi lusiferaz müxbiri gen analizlərində kanonik Wnt siqnalını maneə törədir. Beləliklə, Bighead, bir çoxunun başın inkişafına kömək etdiyi bilinən kanonik Wnt siqnal antaqonisti kimi davranır (48).

Bighead homologlarının digər orqanizmlərdə apardığı geniş axtarışlar, bunun yalnız balıqlarda və suda -quruda yaşayanlarda olduğunu göstərdi. Məsələn, zebra balığında Bighead, funksiyası bilinməyən LOC571755 proteininə uyğundur. Zülal sürətlə inkişaf etdi, lakin onun altı sisteini bir çox növdə qorunub saxlanıldı. SWISS-MODEL proqnozu göstərir ki, Bighead-in C-terminal bölgəsi, miyostatin/GDF8 (38, 40) kimi TGF-β-lərin prodomeninin kristal quruluşu ilə uyğun gəlir, bəlkə də, Bighead-in bir hissəsi, bir bölgənin yaxınlığındakı struktur domenindən əldə edilir. qədim TGF-β.

Sürünənlərdə, quşlarda və məməlilərdə heç bir homolog tapılmadı. Təkamül zamanı gen itkisi çox yaygındır. Məsələn, onurğalılarda və onurğasızlarda D/V modelini tənzimləyən qədim bir Chordin/BMP/Tolloid şəbəkəsini təsvir etdik (49). Ancaq bu dərin qorunmaya baxmayaraq, şəbəkənin bəzi komponentləri itirildi. Antidorsallaşdıran morfogenetik protein (ADMP) platypusda itmiş BMP-dir (Ornithorhynchus) (50). sFRPs Crescent və Sizzled quşlarda və platypusda mövcuddur, lakin yumurta sarısını itirmiş ali məməlilərdə yoxdur. Bundan əlavə, sFRP -lər heç bir onurğasızda yoxdur (51). Görünür, Bighead tərəfindən təmin edilən tənzimləmə səviyyəsinə dair embrion tələbi amnionun ixtirası ilə birlikdə itirildi. Buna baxmayaraq, MO tərəfindən Bighead tükənməsi ilə bağlı araşdırmalarımız, qurbağa inkişafı zamanı baş meydana gəlməsində bu gen üçün olduqca güclü bir tələb olduğunu nümayiş etdirir.

Niyə bu qədər çox antaqonist yoxdur?

Bighead, gizli Wnt antaqonistlərinin böyük siyahısına əlavə olunur. Bunlara Dkk zülalları (48), sFRPs, Wnt-inhibeedici amil 1 (WIF-1) (52), SOST/Sklerostin (53), Notum (hüceyrədənkənar məkanda palmitoleoylatı Wnt-dən çıxaran hidrolaza) (54), və Angptl4 (6). Bundan əlavə, Shisa (qıvrılmış reseptorun hüceyrə səthinə alverində iştirak edən bir protein) (55), Tiki (Wntsin amino terminusunu parçalayan bir proteaz) (56) və Znrf3/RNF43 (a ubiquitin ligaz lizosomal deqradasiya üçün Frizzled və Lrp6 reseptorlarını hədəfləyir) (57, 58) Wnt siqnalını aşağı tənzimləyir.

Bu işdə göstərildiyi kimi, Bighead Lrp6 -ya bağlanır və sürətli endositozunu lizozomlara çevirir. Nəticədə, Lrp6 hüceyrənin səthindən çıxarılır və endolizosomlarda parçalanır. Bu molekulyar mexanizm Wnt antagonistləri Dkk1 və Angptl4 ilə çox oxşardır. Dkk1, Lrp6 və Kremen1/2 -yə bağlanır və kompleks daxili hala gətirilir. Angptl4, qan plazmasından trigliseridlərin çıxarılmasında əsas ferment olan lipoprotein lipazın (LPL) inhibitoru kimi rolu ilə ən yaxşı tanınan ifraz olunan bir proteindir (59). Araşdırmalar Ksenop Angptl4 -ün hüceyrə səthi sindekanlarına (transmembran proteoglikanlar olan) bağlandığını və bu qarşılıqlı əlaqənin Lrp6 endositozunu tetiklediğini göstərdi (6). Bighead vəziyyətində, Lrp6 -nın inteqrasiyası üçün bir reseptor lazım olub -olmadığı bilinmir. Ancaq aydın olan budur ki, bu üç Wnt antaqonisti, Lrp6 -nın siqnal istehsalında iştirak etməyən endolizosomal populyasiyaya daxil olmasına səbəb olur.

Çox sayda tənzimləyicinin olması Wnt siqnal yolunun zəngin mürəkkəbliyini göstərir. Adətən kanonik Wnt-i, T hüceyrə faktoru/lenfoid gücləndirici bağlayıcı faktor (TCF/LEF) ilə transkripsiyanı tənzimləmək üçün nüvə β-katenin səviyyələrini artıran bir siqnal kimi düşünürük. Bununla birlikdə, Wnt əlavə təsirlərə malikdir. Məsələn, zülalların Wnt-dən asılı stabilləşməsində yüzlərlə hüceyrə zülalları sabitləşərək hüceyrənin ölçüsünün artmasına səbəb olur (60, 61). Bu, GSK3-ün gec endosomlar/çoxsikulyar cisimlər (MVBs) daxilində sekvestrasiyası (62, 63), sitozolik zülallarda fosfodeqronların fosforlaşmasını azaltmaqla, onların proteazomlarda deqradasiyasına səbəb olur. GSK3 -ə əlavə olaraq, Wnt korseptorları Wnt ligandları ilə birlikdə endositoz edildikdə, başqa bir vacib sitosolik ferment olan protein arginin metiltransferaz 1 (PRMT1), MVB -lərin içərisində sekvestr olunur. Wnt3a-nın hüceyrədaxili mühitdən (64) reseptor olmayan BSA-DQ endositozunu çox stimullaşdırdığını başa düşmək, Wnt-in membran alverinin əsas tənzimləyicisi olduğunu göstərir. Biz təklif edirik ki, Lrp5/6 yalnız Wnts ticarətinin deyil, həm də ümumi hüceyrə mayesinin və qida maddələrinin qəbulunun əsas tənzimləyicisidir. Endositoz Dkk1, Angptl4 və Bighead tərəfindən tənzimlənə bilən universal hüceyrə xüsusiyyətidir. Möhtəşəm Wnt siqnal yolunun fiziologiyası haqqında çox şey öyrənilməlidir (65, 66).


Təşəkkürlər

ZKRF3 quruluşlarını təmin etdiyi üçün F. Cong'a təşəkkür edirik. ALK konstruksiyalarını təmin etdiyi üçün D. Koinumaya C. Janda, H1581 hüceyrələri üçün WNT surroqat quruluşu R.Thomas üçün. Biz G. Roth və Aska Pharmaceuticals Tokyo-ya hCG-ni səxavətlə təmin etdiklərinə görə təşəkkür edirik. NXR (RRID: SCR_013731), Xenbase (RRID: SCR_004337) və EXRC üçün təşəkkür edirik. Ksenop resurslar. Əlyazmanı tənqidi oxuduğu üçün Fabio da Silvaya təşəkkür edirik. DKFZ-nin işıq mikroskopiyası üçün əsas qurğusu və DKFZ-nin mərkəzi heyvan laboratoriyası tərəfindən ekspert texniki dəstəyi minnətdarlıqla qəbul edilir. Bu iş Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Alman Tədqiqat Fondu) – SFB1324 – layihə nömrəsi 331351713 tərəfindən maliyyələşdirilib.


ORAQLI ENDOBLAST (İKİNCİ HİPOBLAST)

Oraqvari endoblast, erkən inkubasiya zamanı Rauber oraqının medial kənarından və ya qovşaq endoblastından mərkəzdənqaçma və kəllə istiqamətdə proliferasiya edən birhüceyrəli uzağa uzanan təbəqə əmələ gətirir (Callebaut və Van Nueten, 1994 Callebaut et al., 19199-cu şəkil). Əsasən γ ooplazma ehtiva edir.

Oraq Endoblast, Rauberin Orağı ilə Eyni Hüceyrə Soyadına aiddir və Bənzər Bir Davranışa malikdir, lakin Rauberin Orağının Hakimiyyətindədir

Rauberin orağının seçilmiş şəkildə kəsildiyi toyuq blastoderminin oraq əleyhinə bir bildirçin oraq endoblast parçası yerləşdirilərsə, PS, qəti endoderma, Hensen düyünü və bir sinir lövhəsi olan bütün bir embrion inkişaf edir. oraq əleyhinə bölgədən başlayaraq diametrik olaraq əks istiqamət (Callebaut et al., 2003a, b). Eyni şey, bıldırcın oraq endoblastının bir parçası, inkubasiya edilməmiş toyuq blastoderminin təcrid olunmuş mərkəzi hissəsinə yerləşdirildikdə baş verir (Callebaut et al., 2002c). Kültürdə Rauberin oraq materialı və ya oraq endoblastı ilə süni şəkildə təmasda olan mərkəzi subgerminal ooplazma, qonşu yuxarı təbəqədə yenidən induksiya və/və ya bərpası qabiliyyəti ilə hüceyrə yayılması üçün bir substrat rolunu oynaya bilər (Callebaut və digərləri, 2000c). Hətta embrionun formalaşması aktivləşməmiş bıldırcın blastodiskləri ilə də baş verə bilər (Callebaut et al., 2000d).

Kulturada inkubasiya olunmamış toyuq blastoderminin təcrid olunmuş anti-oraq bölgəsinə bildirçin oraq endoblastı qoyulduqda erkən sinir lövhəsi əmələ gəlir. Əksinə, bir bıldırcın oraq endoblastı bir mədəniyyətdə inkubasiya edilməmiş bir toyuğun oraq əleyhinə bölgəsinə qoyulduqda heç bir təhrikedici təsir göstərmir. Bu tapıntı göstərir ki, Rauber oraqı eyni hüceyrə nəslindən olan ektopik yerləşdirilmiş oraq endoblastında üstünlük təşkil edir və ya inhibə edir. Bu oraq endoblastı, Rauberin orağının təsirindən uzaqlaşdırılarsa, inkubasiya edilməmiş blastodermin üst qatında qastrulyasiya və/və ya nevrulyasiyanı stimullaşdıran potensiala malikdir, lakin qan adası meydana gəlməsinə heç bir təsiri yoxdur. Homeobox geni cHex, Rauberin oraq və oraq endoblastında ifadə olunur (Yatskievych et al., 1997). cHex transkriptləri 4-cü mərhələdən başlayaraq qan adalarında (Hamburger və Hamilton, 1951) və ekstraembrionik və intraembrionik damar endotel hüceyrələrində də aşkar edilmişdir. Rauberin oraq və qovşaq endoblastının qan adacığının əmələ gəlməsinə induksiya edici təsir göstərdiyini göstərdiyimiz üçün cHex geni ilə naməlum əlaqəni irəli sürə bilərik.

Oraq Endoblastının Neurulyasiya və Qastrulyasiyaya Təsiri

Sinir induksiyasının molekulyar əsasları geniş şəkildə tədqiq edilmişdir Xenopus laevisvə dorsoventral oxun qurulması ilə sıx əlaqəli olduğu təsbit edildi (De Robertis və Sasai, 1996 Hemmati-Brivanlou və Thomsen, 1995 Hemmati-Brivanlou və Melton, 1997). Qurbağalarda perspektivli ektoderm BMP -lər tərəfindən əmələ gəlir. Bunun əksinə olaraq, sinir inkişafı BMP-lərin inaktivasiyasını tələb edir və BMP-lər və xordin, noggin və ya follistatin kimi sinir-induksiyaedici amillər arasında birbaşa kompleks formalaşma ilə əldə edilir (Piccolo et al., 1996 Zimmermann et al., 1996). Cücə blastodermində, erkən mərhələlərdə, potensial epidermis qastrulyasiya və nevrulyasiya zamanı epidermal bir marker olaraq qalan və daha mərkəzi sinir plakasından fərqlənməyə imkan verən DLX5 homeobox geninin ifadəsi ilə xarakterizə olunur (Pera et al., 1999 ). Neyron lövhənin qurulması üçün alt təbəqədən gələn şaquli siqnallar, sonuncu müəlliflər tərəfindən əsas endoblastın təkrar çıxarılması ilə göstərilmişdir. Aşağı mikrob təbəqələri olmadıqda, epidermis normal olaraq sinir plitəsini meydana gətirən bölgəyə qədər genişləndi.

Knoetgen və başqaları. (1999a, b) GANF -ni təhlil etdi (Gallus anterior sinir qatı) - epiblast hüceyrələrinin epidermisə çevrildiyi pellucida sahəsinin xarici kənarına transplantasiya yolu ilə cücə inkişafının müxtəlif mərhələlərində müxtəlif toxumaların potensialını stimullaşdırır (Spratt, 1952 Rosenquist, 1966 Schoenwolf and Sheard, 1990 Bortier and Vakaet, 1992 Garcia-Martinez və digərləri, 1993). Hensen düyününün (HH3+/HH4) bütöv blastodermlərə nəqli onun kəllə kənarında GANF-nin güclü ifadəsi ilə neyroektodermal strukturun induksiyasına gətirib çıxardı. Gənc baş prosesinin (HH4) yanal kəllə bölgəsinə aşılanması pellucida, epiblastın qalınlaşmasına və yan -yana qoyulmuş hüceyrələrdə GANF ifadəsinin induksiyasına səbəb olur.

Anterior endodermdə ifadə olunan “Cerberus” adlı ifraz olunmuş molekul, ventral bölgələrə mikroinyeksiya edildikdə ektopik baş strukturlarını induksiya etmək xüsusiyyətinə malikdir. Ksenop embrionlar (Bouwmeester et al., 1996 Bouwmeester, 1997). Cücə ön beyin anajının prekordal lövhə ilə düzəldilməsi Pera və Kessel (1997) tərəfindən təsvir edilmişdir. Bu müəlliflərə görə, quş sinir plitəsi, ilk mezendodermal və ya eksenel mezodermal hüceyrələr girməzdən əvvəl aydın olur, prekordal lövhə və sinir induksiyası üçün əsas mənbələr kimi notokord. Erkən qastrulyasiya zamanı hüceyrələr böyüyən zolağın ucundan girərək qəti (bağırsaq) endodermini meydana gətirmək üçün radial şəkildə yayılır (Vakaet, 1970). Bu radial genişlənmə zamanı son qəti endoderm oraq endoblastını da radial olaraq itələyir (Callebaut və Van Nueten, 1994 Şəkil 13). Kəllə yarımdairəvi oraq endoblastı, yarımdairəvi sinir plitəsinin anlajına çevrilən yuxarı təbəqə hüceyrələrinin altında sürüşür (Bortier və Vakaet, 1992). Sonuncu hüceyrələr keçmiş oraq əleyhinə bölgəyə yaxın, kranial yerdəyişmiş endofilik ayparanın konkavlığında dəqiq lokallaşdırılmışdır. Qalan daha çox kaudal oraq endoblastı yuxarı təbəqənin altında lokallaşdırılmışdır ki, bu da PS əmələ gətirən sahə mərkəzi bölgəsinə səbəb olacaqdır. Kəllə (oraq əleyhinə) bölgəsi ilə mərkəzi (sahə centralis) bölgəsindəki bu fərqli təkamül, ehtimal ki, bu iki üst təbəqə bölgəsindəki fərqli reaktivlik ilə izah edilə bilər (Callebaut və digərləri, 2002c).

Gallera və Nicolet (1969) və Knoetgen et al. (1999a, b) yəqin ki, Rauberin oraq materialının tam olması ilə izah oluna bilər. Bu tapıntı, bütün inkubasiya edilməmiş blastodermlərə (əsas əsas təşkilatçı olan Rauber orağından və ya ikincil böyük təşkilatçı Hensen düyünündən ibarət olan PS blastodermlərinə) aşılama təcrübələrinin əvvəlki nəticələrinin yenidən nəzərdən keçirilməli olduğunu göstərir. Buna görə də biz Knoetgen və başqalarının nəticələrinin heç biri ilə razılaşa bilmərik. (1999b) endoblastın transplantasiyadan sonra bitişik ev sahibi ektoblastda hər hansı bir aşkar olunan dəyişikliyə səbəb olduğunu və ya quş təşkilatçısının yalnız Hensenin düyünü ilə məhdudlaşdığını bildirir. Foley və başqaları. (2000), Sox3 (Uwanogho və digərləri, 1995) və Otx2 (Bally-Cuif və digərləri, 1995) molekulyar markerlərinin ifadəsində erkən dərin təbəqənin (endofil və/və ya oraq endoblast) son rolunu öyrənmişdir. üst qat. Hamburger və Hamilton 6-7 mərhələlərində Sox3 xüsusi olaraq bütün toyuq sinir boşqabında, Otx2 isə ön beyin və orta beyində ifadə edilir. Foley və başqaları. (2000) erkən dərin təbəqənin bitişik üst təbəqədə Otx2 və Sox3 ifadəsinin erkən keçici fazasını tənzimlədiyini tapdı. Buna görə də, erkən dərin təbəqənin sinir toxumasını və ya ön beyni qəti şəkildə induksiya etmədiyi qənaətinə gəldilər. Bununla belə, onların transplantasiya təcrübələri Rauber orağı və ya qovşaq endoblastı olmayan blastoderm fraqmentləri üzərində deyil, bütün blastodermlər üzərində aparılmışdır. Bu yaxınlarda Knezevic və Mackem (2001), sonradan qastrula təşkilatçısı (Gnot-1 və Gnot-2) ilə əlaqəli iki genin, qabaqcıl embrionlarda dərin təbəqə siqnalları ilə indüklendiğine dair sübutlar tapdılar. Sonuncu müəlliflərin fikrincə, bu genlər bəlkə də erkən embrionda oxun formalaşmasını tənzimləyə bilər ki, bu da oraqvari endoblast tərəfindən centralis sahəsinin təcrid olunmuş hissəsində zolaqların əmələ gəlməsini izah edə bilər (Callebaut et al., 2003b).


3-cü hissə: Qurbağanın Erkən İnkişafı: Necə Tadpole və ya Əkiz etmək olar

00: 00: 0708 Mən Richard Harlandam.
00: 00: 0808 Mən UC Berkeleydəyəm.
00: 00: 0926 Və bu gün sizə səbəb olan siqnal fəaliyyətlərindən danışacağam
00:00:1322 the neural plate, the forerunner of the spinal cord and brain in vertebrate embryos.
00:00:1914 In previous talks, I've talked about the introduction to the Xenopus embryo, why it has some advantages
00:00:2509 for experiments.
00:00:2609 And I've talked about the cell shape changes that have happened in the. in the embryo
00:00:3015 that lead to the three-layered ectoderm/mesoderm/endoderm structure that is the case, the.
00:00:3625 the state at which neural tissue formation happens.
00:00:4120 Let's initially start by just reviewing the classic experiment, the organizer experiment
00:00:4520 done by Hilde Mangold and Hans Spemann.
00:00:4819 And this is the one that really set the stage for what I'm going to talk about.
00:00:5304 In this experiment, they used marked embryos.
00:00:5607 They used newts of different colors: a dark-colored, pigmented newt, and a light-colored newt.
00:01:0104 And what they were. asking the question, what happens if we move pieces of the embryo around?
00:01:0814 Do they differentiate according to how they normally were set up in the embryo?
00:01:1209 It's self-differentiating according to their original fate?
00:01:1502 Or do they adopt the fate of their surroundings?
00:01:1728 Are they told to become the fate of their surroundings?
00:01:2017 Well, there was one particular experiment that was quite spectacular,
00:01:2426 where not only did the cells self-differentiate, but they recruited cells from the rest of the embryo
00:01:3025 to make new structures, the phenomenon of embryonic induction.
00:01:3604 So here, what they did was to take this embryo, here. the dark embryo is the host, and there's
00:01:4212 this paler donor.
00:01:4328 And what they did was to cut out this dorsal lip region from the pale embryo, flip it around,
00:01:5013 and graft it in to the ventral side of the host.
00:01:5318 So, not only does this have its normal organizer side but it has a new piece of dorsal mesoderm
00:01:5904 stuck in the ventral side.
00:02:0028 And what they found was that this was enough to make the embryo twin.
00:02:0602 And that's shown down here in a representation, this particular one done by Andrea Wills,
00:02:1014 who was a student with me.
00:02:1204 So, you can see that there's a normal primary axis with a head with two eyes.
00:02:1619 Then down here, there's a secondary axis, which is fused down at the tail, but it's
00:02:2116 a complete, proper, organized secondary axis.
00:02:2524 Now, the important thing was, since they were using marked issues, they could tell
00:02:3006 what is the contribution of the graft and the host.
00:02:3228 And so here's a. a representation of the section that was made by Hilde Mangold.
00:02:3702 Here's the primary axis, with the tissues that should be familiar to us by now:
00:02:4121 the nervous system, the notochord, and the muscle.
00:02:4510 And here's the secondary axis.
00:02:4626 And there's the pale graft.
00:02:4801 The pale graft invariably contributes just to the midline tissues.
00:02:5215 Here, it's contributing to the notochord and a little bit of the somites.
00:02:5707 Sometimes it would contribute to a bit of the spinal cord.
00:02:5926 But the consistent observation is that it contributes to the midline tissues,
00:03:0420 whereas the bulk of these tissues are recruited from the host: most of the nervous system,
00:03:0810 the muscle, and so on.
00:03:1202 So this graft really must be instructing the surroundings to make this second axis and
00:03:1620 organize it properly.
00:03:1805 Here's a modern equivalent of the experiment, also done by Andrea Wills, where she's
00:03:2216 labeled the donor embryo with a red stain.
00:03:2515 And you can see in this twin, where the two axes have arranged themselves conveniently
00:03:3013 next to each other.
00:03:3117 Here is the red-labelled graft.
00:03:3308 And you can see above it the induced neural tissue.
00:03:3613 So, it's not a phenomenon just of the 1920s, but can be done in the current times.
00:03:4221 Now, I'm really going to emphasize that this induction mechanism was not obvious.
00:03:4714 And in fact, Warren Lewis, who is not as famous as Spemann and Mangold, tried a similar experiment
00:03:5313 earlier than they did.
00:03:5504 But what he concluded -- largely because the embryos were not marked --
00:03:5915 was that the result he was getting was exclusively the result of self-differentiation of the grafted tissue.
00:04:0521 And he couldn't see any induction, because the tissues were not marked.
00:04:0922 And so the bottom line is that he'd. because of this assumption of self-differentiation,
00:04:1506 he missed on the phenomenon of induction.
00:04:1800 And so we remember Spemann and Mangold, and less so Lewis.
00:04:2201 Okay, let's go back to the whole embryo and remind ourselves what we're looking at.
00:04:2713 So, we know from molecular mapping that the organizer is gonna be the top of this
00:04:3323 when it loops around again.
00:04:3428 We're going through gastrulation and neurulation.
00:04:3804 And when we loop around again. here's the organizer up here.
00:04:4013 It's going inside the embryo and is opposed to this neural plate, and is able to
00:04:4615 instruct it to make the neural tissue.
00:04:4907 So again, if we look at this MRI movie, we can see that dorsal mesoderm moving up
00:04:5604 against this overlying neural plate.
00:04:5811 And during this process, where it's opposed to the neural plate, it's in the right place
00:05:0207 to be inducing the neural tissue.
00:05:0407 So, that's the normal organizer that's going up there and is thought to be signaling
00:05:1005 to induce the neural plate.
00:05:1113 Okay, so we're going to discuss this more.
00:05:1501 But we first need to understand how we get to that position.
00:05:1724 And I'm not going to go through this in detail, but I'm going to give a brief summary of the
00:05:2126 initial events that happen to set up the organizer.
00:05:2517 And it comes down largely to the activity of two different signaling pathways: the Nodal/Smad2 pathway
00:05:3221 and the Wnt/beta-catenin pathway.
00:05:3512 We don't need to know about these pathways in detail, but what we do know is the way
00:05:4018 they're turned on in the embryo.
00:05:4224 So initially, when the egg is laid, it's got this axis from animal to vegetal,
00:05:4822 from the pigmented to the yolky side.
00:05:5122 And subsequently it was found that there are a number of pre-localized components in that
00:05:5515 polarized egg.
00:05:5717 And I'm going to talk about this red mRNA, messenger RNA, that's pre-localized,
00:06:0300 called vegt, first described by Mary Lou King's group.
00:06:0612 And there's also, slightly less well-characterized, activators of the Wnt/beta-catenin pathway
00:06:1119 down here.
00:06:1303 So initially, this is cylindrically symmetrical about the animal-vegetal axis.
00:06:1618 And an important process here, as is widespread in embryology, is the symmetry breaking.
00:06:2118 So, you have to go from a cylinder to a bilaterally symmetrical egg.
00:06:2523 And this is achieved during normal development because the sperm is going to enter on one side.
00:06:3213 That makes this giant aster.
00:06:3504 So, these astral microtubules extend throughout the egg cytoplasm during the first cell cycle.
00:06:4115 And not only do they serve to pull the maternal pronucleus towards it, but they also
00:06:4603 serve to bias the way that microtubules polymerize. polymerize in the outside cortex,
00:06:5101 the outer ten-micron layer.
00:06:5313 So as a result of this bias, there's an oriented array of microtubules that go around the embryo,
00:06:5928 here.
00:07:0028 And they act as tracks for carriage via kinesins of some of these purple components.
00:07:0622 There's a selectivity.
00:07:0822 The purple components that activate the Wnt/beta-catenin pathway get smeared out along the
00:07:1413 entire dorsal side of the embryo, whereas the red do not do this.
00:07:1826 They're sort of passively released from the vegetal cortex and spread in a graded way
00:07:2417 through the egg.
00:07:2517 So, we now have a broken symmetry, where we have the red going from vegetal to animal
00:07:2926 and the Wnt/beta-catenin concentrated from dorsal to ventral.
00:07:3504 Now, these two molecules get together and turn on the. the Nodal genes.
00:07:4000 The Nodal genes are signaling proteins in the TGF-beta superfamily.
00:07:4307 And they're turned on in the margin.
00:07:4515 And in normal development, there's a cooperativity between the purple Wnt signal and, now,
00:07:5026 this yellow protein produced from the vegt RNA.
00:07:5409 So, they get together and turn on these Nodal genes.
00:07:5802 And they turn them on at a higher level on the dorsal side and the ventral side.
00:08:0216 But they do turn them on everywhere.
00:08:0500 And these Nodal genes induce mesoderm.
00:08:0710 So, the cells that are initially naive get told, in this marginal zone, to become
00:08:1310 the prospective mesoderm.
00:08:1504 But where this interaction is the strongest -- the strongest interaction of beta-catenin
00:08:1922 and the Nodal gene expression -- that converges on the promoters of organizer gene and
00:08:2512 turns them on, especially in this dorsal region here.
00:08:2822 So, the marginal zone. the mesoderm goes all the way across in the equator,
00:08:3224 but the organizer is special in that it's only turned on at the convergence, the strongest convergence
00:08:3702 of these signals.
00:08:3804 Okay, so we've discussed that.
00:08:4024 And let's just contrast that with what happens if this cortical rotation doesn't occur.
00:08:4701 And so you can see here what. there are various tricks to. to cause this to happen.
00:08:5024 One is to irradiate the vegetal side of the embryo with ultraviolet light.
00:08:5413 And that prevents the polymerization of microtubules.
00:08:5726 The alternative is to eliminate beta-catenin production by using a reagent that
00:09:0209 blocks beta-catenin production.
00:09:0324 We'll come back to that.
00:09:0611 Either way, what happens is that we get the release of the vegt and we get the
00:09:1014 graded vegt protein, which turns on Nodal, but, in the case of the lack of cortical rotation,
00:09:1626 then this purple signal stays down here.
00:09:2001 And so as a result, there is no synergy on this side.
00:09:2225 There's no overlap between the signals.
00:09:2522 And so this whole marginal zone behaves like the ventral marginal zone.
00:09:3008 You get a. a ventralized type of embryo with no organizer.
00:09:3506 Okay, so that symmetry-breaking event back here was important.
00:09:3902 But we're gonna use this trick in the next experiment, that proves that we need organizer signal
00:09:4327 to get the neural plate to be formed.
00:09:4905 Before we go into that, we're just gonna discuss a little bit more about the graded Nodal signaling.
00:09:5327 Because there. a quite widespread view in the field is that this graded Nodal signaling
00:09:5823 is important in setting out the pattern of the marginal zone.
00:10:0217 It seems quite obvious that if there's going to be a graded signal with more on this side
00:10:0620 than that side, it should be used for something.
00:10:0922 So, we're going to get a graded response, and the phospho-Smad2 is the intracellular effector,
00:10:1515 which is known to be distributed like this.
00:10:1804 There really is graded expression of Smad2 going from dorsal to ventral.
00:10:2226 And then this proceeds as a wave across the embryo.
00:10:2505 So, it seems perfectly reasonable to think that in normal development what ought to be
00:10:3002 happening is that that signal will tell the embryo to make different kinds of mesoderm.
00:10:3618 And indeed, that whole idea is supported by this experiment, where we can take,
00:10:4127 from the blastula stage, naive ectoderm from this so-called animal cap and put it in culture.
00:10:4822 By itself, it will self-differentiate into epidermis.
00:10:5125 But if we add a signal, and we can use either Nodal or more conveniently, Activin,
00:10:5619 another member of the TGF-beta superfamily.
00:10:5908 If one adds increasing doses of that Activin signal, the mesoderm-inducing signal,
00:11:0416 one can get caps that develop in a more ventral way, making mesenchyme, whereas as one
00:11:0923 doses in the signal, more and more dorsal tissues, like muscle and ultimately a lot of notochord.
00:11:1519 So, those kinds of experiments, the description of the graded expression, as well as
00:11:2107 this result, where one's reconstructing what may be going on in the embryo, suggest that
00:11:2502 that graded signal may cause pattern.
00:11:2616 But I'm going to argue that's not true.
00:11:2913 So, just to sum up, this normal pattern in the marginal zone -- from notochord through
00:11:3502 muscle, kidney, and blood -- could in principle be set up by that graded Nodal signaling.
00:11:4204 But this was explicitly tested in a series of experiments by Ron Stewart and John Gerhard,
00:11:4724 and other very similar experiments by Jonathan Slack.
00:11:5102 And so what I want to review briefly is this experiment that shows that there's not enough
00:11:5617 information imparted by that early signal to give substantial pattern in the marginal zone.
00:12:0228 Now, what they did. they wanted to assess the effectiveness of organizer grafts.
00:12:0815 And they did this at the late blastula stage.
00:12:1021 So, this is a really early stage, before gastrulation goes on and before there's much to. orada
00:12:1522 there certainly is pattern is the marginal zone later on.
00:12:1822 So, they took normal embryos and cut them in half, vertically, so they got two hemispheres.
00:12:2418 And they used that UV irradiation trick.
00:12:2607 So, they had a graft. they were able to graft these -- labeled grafts, of course --
00:12:3220 onto UV-irradiated hosts.
00:12:3320 So, they made this recombinant.
00:12:3611 In this case, the organizer is schematically illustrated in red.
00:12:4005 So, you've got a half organizer here.
00:12:4214 One of their first questions was, if you only put in a right organizer, do you only get
00:12:4612 a right embryo?
00:12:4714 And there are. the answer was no.
00:12:4822 You get a bilaterally symmetrical embryo.
00:12:5101 But also, in many cases this graft will give you a normal tadpole.
00:12:5517 So, you rescue development also, as shown by the lineage tracing experiment,
00:13:0009 from this ventralized half.
00:13:0215 But this is really the key one in my exper. in my view.
00:13:0615 So here, they've cut just 30 degrees off the dorsal midline axis, so they've cut the organizer
00:13:1228 into the right piece, and this piece has no organizer.
00:13:1607 Now, by the model I was discussing earlier, there should be some graded Activin signaling
00:13:2212 or graded. graded Nodal signaling in here that's inducing things like muscle.
00:13:2707 Well, we're gonna ask that question.
00:13:2819 We're gonna take this side and, again, fuse it to a naive ventralized piece,
00:13:3418 put them together, and ask what happens.
00:13:3806 And the result in most cases is there's absolutely no dorsal pattern in the embryo.
00:13:4411 And just to nail this home, I want to stress that.
00:13:4713 So, they're taking this ventralized piece and putting on this piece from a normal embryo
00:13:5305 that lacks just the organizer, but still has that dorsolateral prospective mesoderm
00:13:5714 that would make muscle if it were left alone.
00:14:0002 But in the context of this recombinant, you just get this completely ventralized embryo,
00:14:0518 as opposed to something that would make a little muscle and so on.
00:14:0819 So, this experiment shows I think quite well that the pattern that's induced by
00:14:1423 that graded Activin/Nodal signaling is not enough to have any permanent effect on this tissue.
00:14:2021 And that you actually need the organizer signaling.
00:14:2226 So, that sort of loss of organizer function proves that you need organizer signaling
00:14:2901 in normal development.
00:14:3219 Another is a sort of descriptive view, where we've looked at gene expression at different phases.
00:14:3715 And here's a case where we see two. expression of two different genes.
00:14:4016 This is noggin expressed in the organizer -- we'll come back to that -- and this
00:14:4422 prospective muscle gene, myod, that's expressed in a complementary way, in the non-organizer tissue.
00:14:5020 When it's first turned on, it's turned on fairly uniformly around the rest of the marginal zone.
00:14:5508 Later on, this expression turns off, and this gets enhanced by signaling from the organizer.
00:15:0022 But when it first turns on, it looks like the marginal zone is organized in a binary way.
00:15:0513 Now, this very rapidly changes.
00:15:0625 So, we see expression of genes such as this one, lhx1, that's high in the dorsal marginal zone
00:15:1127 and then graded off to the side.
00:15:1408 So, that's a later stage.
00:15:1524 We also see that with this split, where the blue and the brown genes are expressed
00:15:2010 in complementary domains at the end of the blastula stage, but very quickly become elaborated
00:15:2600 so that the brown gene, Wnt8, is restricted away from the organizer and just in the marginal zone.
00:15:3027 So, things are very dynamic.
00:15:3228 And one really has to look at this early stage to see this binary difference.
00:15:3624 By this stage, this tissue has already been instructed by the organizer to make muscle.
00:15:4125 But anyway, this descriptive experiment does support the idea that initially the marginal zone
00:15:4715 is split in a binary way and is not graded in this induction.
00:15:5017 So again, arguing that you need a signal from the organizer and it's not enough to have
00:15:5500 that graded Nodal signaling.
00:15:5824 This just reinforces that.
00:16:0106 And as that slides up, I'll say that we need. need now to figure out, what are these other signals?
00:16:0801 And at the time, there were a lot of experiments that were done using both cell biology,
00:16:1223 using secreted signals from cells and assaying them in embryos, and many of these signals do have
00:16:1716 important embryonic functions: fibroblast growth factors Nodals, Activins, and so on.
00:16:2318 But the dorsalizing molecules that are made from the organizer were not understood.
00:16:2816 So, how do we find those?
00:16:3027 And here I give much credit to Bill Smith, who's now a professor at UC Santa Barbara,
00:16:3418 who in the early '90s joined me and decided to use an expression cloning approach
00:16:4013 to try to find these molecules.
00:16:4122 And again, he used this trick of ventralizing embryos.
00:16:4513 But at the four-cell stage, he then took synthetic messenger RNAs made from a library.
00:16:5112 This library was a library of gastrula-specific RNAs in a plasmid that could be transcribed
00:16:5618 with this synthetic phage polymerase, SP6 polymerase, so that we could get a library of,
00:17:0204 in the first instance, 100,000 colonies, extract the DNA, and then transcribe
00:17:0820 that whole library of plasmids to make a complex mixture of synthetic RNA that we hoped mimicked
00:17:1315 what was in the embryo.
00:17:1524 Remarkably, that first injection of the synthetic RNA, when it was injected back at the four-cell stage,
00:17:2107 instead of these embryos looking like this -- complete belly pieces as Spemann would
00:17:2525 have called them -- they looked more like this.
00:17:2723 They had some tail structures, some muscle, and spinal cord.
00:17:3107 So, that RNA conferred a morphological rescue.
00:17:3421 At that point, we knew there was an active ingredient in the library, and it was
00:17:3909 just a question of sub-selection, where we would split the library into smaller and smaller pools,
00:17:4400 assaying those pools as we go along, and ask, is there a pool in there that
00:17:4908 confers this ability to dorsalize embryos?
00:17:5219 And sure enough, we. he did this a couple of times.
00:17:5502 The first time, he isolated a Wnt signal, which I won't discuss but is thought to mimic
00:17:5907 that early Wnt signal in dorsalizing the embryos.
00:18:0128 But for the purposes of this presentation, the second one he isolated was really exciting
00:18:0623 because it was completely new.
00:18:0824 And as a single RNA, as you can see in this picture, with increasing dose of the gene
00:18:1324 we called noggin RNA, you get this progressive rescue of structures to the normal state.
00:18:1917 And then when one overdoses the embryo, ultimately you end up with these little noggins,
00:18:2420 these little heads alone.
00:18:2520 So, that. that single RNA is able to transform, from the four-cell stage, a ventralized embryo.
00:18:3023 And if it's put in at enough dose, you get just a big head.
00:18:3604 This has been a very useful assay to isolate a number of other embryological activities,
00:18:4006 but that's the one I want to concentrate on, noggin.
00:18:4310 And so this is an in situ hybridization where we're looking at the messenger RNA
00:18:4810 that's expressed from the noggin gene in early development.
00:18:5100 And so let's look at this stage.
00:18:5319 This is a late blastula.
00:18:5504 Noggin has already turned on.
00:18:5613 And as you can see, it's turned on in just one side of the embryo.
00:18:5909 And we know this is the dorsal side.
00:19:0109 So, this gene is expressed. it not only has the right activity in these messenger
00:19:0614 RNA injections, but it's also expressed in the right place -- here's a vegetal pole view,
00:19:1025 remarkably it's a 60-degree sector, just the same as the sector that Ron Stewart identified
00:19:1622 in his activity assay -- and then in the gastrula stage it continues to be expressed
00:19:2408 in the dorsal marginal zone, in this involuting dorsal mesoderm that is lying just underneath
00:19:2915 the neural plate, and in the right place to induce the neural plate.
00:19:3218 Now, here's a neural. neurula stage where it continues to be expressed in the head,
00:19:3626 mesoderm, and notochord, again, in the right place to continue inducing the neural plate.
00:19:4304 So, the activity is promising, the extra expression is promising, but could we show that it
00:19:4817 had the right properties?
00:19:4924 So, we initially used a protein that we made in CHO cells that Teresa Lamb had transformed
00:19:5523 with noggin plasmids.
00:19:5624 But later in the collaboration with Regeneron Pharmaceuticals, they made a human noggin,
00:20:0210 particularly, Aris Economides, and gave us that recombinant human noggin for our experiments.
00:20:0706 So we were able to ask, now, can noggin protein mimic what we know are the embryological effects
00:20:1317 of grafting this tissue?
00:20:1705 So, again, this is the normal case, where noggin is expressed in this red dorsal mesoderm,
00:20:2218 and potentially instructing this overlying ectoderm to become neural plate.
00:20:2606 But how do we assay that activity?
00:20:2809 Well, again, we turned to our animal cap assay.
00:20:3021 And actually, we can turn to that assay in the gastrula stage, where the sensitivity
00:20:3616 of these cells up here has changed, and they're no longer responsive to the Activin/Nodal signal.
00:20:4402 But we know from recombination experiments that if we graft an organizer onto here
00:20:4903 neural induction will occur.
00:20:5111 So now we can replace the graft of organizer by soaking this tissue in noggin protein.
00:20:5720 And so this is a schematic, which we can do in the late blastula or the gastrula,
00:21:0124 where we take this prospective ectoderm off into culture.
00:21:0503 Normally, just makes a hollow ball of epidermis when left alone.
00:21:0825 As I mentioned before, with. with Activin or Nodal, you get a complex induction of
00:21:1504 dorsal mesodermal cell types.
00:21:1717 And those in turn can secondarily induce neural tissue.
00:21:1926 But the induction is not direct.
00:21:2120 The important thing for our purposes is that, when we treat this just with recombinant noggin,
00:21:2707 we get a clean neural induction.
00:21:2820 There's a little epidermis that's on the outside and an epithelial layer that's not so responsive,
00:21:3405 but all of the underlying cells, here, are trans. transformed into neural cells.
00:21:3809 So, we get a cleaner. clean neural tissue, and that can't be induced by any mesoderm
00:21:4300 because there's no mesoderm in this explant.
00:21:4611 We can also do this as at a time when the mesoderm can no longer be induced.
00:21:5004 So, if we do this at the gastrula stage instead of the late blastula stage, this experiment
00:21:5511 wouldn't work.
00:21:5611 Activin would have no effect.
00:21:5714 And yet noggin can still induce neural tissue.
00:22:0002 So this, then, really identified noggin as an authentic neural inducer, that it's expressed
00:22:0421 in the right place and time, and has the right activity to be doing the job in the normal embryo.
00:22:1117 Here are some pictures of the kind of results that we get.
00:22:1417 These are the works of. these are done by Anne Knecht in the lab.
00:22:1722 And so, here we have a molecular assay for neural tissue.
00:22:2022 This is a gene that's expressed throughout the nervous system.
00:22:2413 And here are some of these explants, the explants that lack noggin, and they don't stain
00:22:2922 for this gene.
00:22:3022 But the parallel explants that were soaked in noggin protein, as you can see, are robustly
00:22:3514 induced to make this marker gene, and so we can say they're neural.
00:22:3805 And that contrasts. again, I'll draw the contrast with the Activin mesoderm inducer.
00:22:4413 Here, we're looking down on the top of the embryo with the muscle and notochord in the middle.
00:22:4819 These are mesodermal structures that we've lit up with this collagen probe.
00:22:5226 If we take explants just like these ones, but treat them with Activin at the late blastula stage,
00:22:5714 we get lots of this mesoderm induced.
00:22:5909 But down here, we see that noggin induces no mesoderm.
00:23:0220 So, we do get neural tissue in the absence of mesoderm, and hence a clean neural induction.
00:23:0804 Just as an interesting side point -- I won't be discussing this much today -- that we
00:23:1315 also have to account for production of the entire neural plate from brain to spinal cord.
00:23:1811 So, what kind of tissue does noggin induce?
00:23:2111 Here we can use regional markers like this cement gland, this very anterior marker,
00:23:2612 or this forebrain-midbrain marker, otx2, and then this engrailed-2 is expressed just
00:23:3123 at the border of the hindbrain.
00:23:3326 And the noggin-treated explants will make these very anterior marker genes.
00:23:3904 they'll turn them on, but they don't turn on the more posterior ones.
00:23:4304 And so noggin, exclusively in this explant situation, induces anterior brain-like tissue.
00:23:5114 So, we have a molecule that works very well, but of course we then had to figure out how it works.
00:23:5820 And so, for this experiment, we for a long time labored under the delusion that
00:24:0220 we may have invented a new kind of signal transducer.
00:24:0600 At the time, it wasn't really appreciated that development gets by with a remarkably
00:24:0914 limited number of pathways.
00:24:1125 And so, here, what eventually turned out, with some very useful information from
00:24:1627 Chip Ferguson's lab, it was suggested that it may be impacting the BMP pathway.
00:24:2201 And Lyle Zimmerman was able to show that, because we had all these reagents in the lab
00:24:2523 at the. vaxtında.
00:24:2725 And the way that noggin actually works is not by activating any new signal transduction pathway,
00:24:3304 but rather by interfering with the BMP signaling pathway.
00:24:3611 Normally, BMP binds to its two receptors, brings them together, and that has the consequence
00:24:4117 of ventralizing the embryo.
00:24:4325 In this case, when noggin is present, it binds tightly to BMP, prevents this interaction,
00:24:5009 and then by default, instead of being ventralized, the embryo is dorsalized.
00:24:5513 So I'll stress that, that it's the absence of this BMP signal that is instructive to the embryo
00:25:0104 and allows the embryonic structures to make dorsal structures rather than BMP-induced
00:25:0712 ventral structures.
00:25:0901 And satisfyingly, this crystal structure from Jay Groppe shows that noggin, as a dimer,
00:25:1423 sort of embraces the dimer of BMP.
00:25:1626 So, it's not surprising that it, as Lyle Zimmerman showed, prevents the BMP from binding their receptors.
00:25:2606 It's a very high-affinity reaction, as was shown here by this competition experiment.
00:25:2913 And this was done again by Lyle Zimmerman.
00:25:3126 Here took iodinated BMP4 and was able to bind it to a chimeric human noggin, which has an
00:25:3926 immunoglobulin tail which makes it easy to precipitate.
00:25:4303 And so if one simply mixes these together, you get a very active binding and precipitation.
00:25:4916 But by mixing in different doses of different kinds of other TGF-betas, we could work out
00:25:5510 the affinity of this interaction.
00:25:5708 And so, notably, if we take BMP4, the red one, and plot how that interferes
00:26:0214 with binding of iodinated BMP4, we get this nice curve.
00:26:0714 And if we plot the half-maximal inhibition, it comes out that the interaction there is.
00:26:1202 it has a remarkably tight Kd of about 20 picomolar.
00:26:1626 Other BMPs, like BMP7, in blue here, have a lower affinity.
00:26:2305 And then yet other TGF-beta family members, like TGF-beta itself, have no measurable affinity.
00:26:2820 So, there is a variation in affinity, but very tight affinity for the BMP2 and -4 class.
00:26:3500 So, we come up with this general model that in normal development you set up the mesoderm
00:26:4026 with a special dorsal territory, this naive and fairly uniform ventral-lateral territory,
00:26:4626 and the rest of the patterning is mediated during gastrulation by dorsalizing signals
00:26:5128 like noggin that come from the dorsal-marginal zone, instruct the overlying epidermis
00:26:5713 to instead become nervous system, and instruct this ventral mesoderm to become things like muscle.
00:27:0222 So, is that it?
00:27:0420 Really, we've done this by add-back, but what about loss of function?
00:27:0900 And in the interim, a large number of other antagonists were discovered.
00:27:1213 And a lot of these were discovered by Eddy De Robertis' lab, so chordin and cerberus.
00:27:1916 Noggin, we discovered, Bill Smith discovered, as well as this Nodal-3 molecule.
00:27:2422 And follistatin had already been known about, but its activity as a dorsalizing molecule
00:27:2928 was worked out by Ali Brivanlou in Doug Melton's lab.
00:27:3302 So, looking at all these, they're all expressed in the organizer, and they all have some similar
00:27:3911 anti-BMP activities.
00:27:4113 You can see that they turn on at different times.
00:27:4316 This is the early stage, so some are turned on very early.
00:27:4718 And then some are turned on in slightly different territories.
00:27:5004 And perhaps that's important in how they work in detail, but so far, as far as we can tell,
00:27:5424 they all work essentially the same way.
00:27:5617 But there are a lot of them, and they probably have overlapping activity.
00:28:0108 And so if we try to knock down their activity, do we. can we knock down one and get a result,
00:28:0517 or do we have to knock down many?
00:28:0824 To do this experiment, we use morpholino oligonucleotides.
00:28:1114 These are synthetic, uncharged, and very stable oligonucleotides that can hybridize
00:28:1526 to the messenger RNA and interfere with translation, in this case.
00:28:2000 So, we can specifically use the information from base pairing to specifically knock down
00:28:2602 these individual RNAs.
00:28:2720 So, Mustafa Khokha, when he was in the lab, did this experiment using mixtures of morpholinos
00:28:3227 against follistatin, chordin, and noggin.
00:28:3517 And just as a side note, to make this simpler, we did it in the related species to Xenopus laevis,
00:28:4020 Xenopus tropicalis, which now had a sequenced genome, and so we could identify
00:28:4514 and design these oligonucleotides easily to target just single genes rather than two genes
00:28:5003 in the paleotetraploid, Xenopus laevis, genome.
00:28:5419 So, we can inject these morpholinos and then ask what happens.
00:28:5925 And we're going to use, for example, in the neurula stage, this neural marker, which at
00:29:0323 the mid-neurula stage has this nice ability to light up the neural plate.
00:29:1008 Because of worries about specificity of these reagents, which always become toxic if you
00:29:1404 put enough of them in, we do a specificity assay of rescuing.
00:29:1716 So, by cloning the pufferfish noggin, we could use that different sequence to put back BMP-antagonist activity,
00:29:2417 as we'll find out, and rescue the whole process.
00:29:2728 So, these are the kinds of results.
00:29:3009 So, we're going to do single, double, and triple knockdowns.
00:29:3410 And the results are pretty simple.
00:29:3527 When comparing the uninjected to the morpholino-injected, when we knocked down noggin we see no effect.
00:29:4203 Essentially no effect with follistatin.
00:29:4402 Some mild effect, as reported by De Robertis' group, for chordin.
00:29:4716 But then, when we knocked down two -- follistatin/noggin, chordin/noggin, chordin/follistatin --
00:29:5220 we see a more extreme effect.
00:29:5324 There's a smaller neural plate.
00:29:5511 Well, when we knocked down all three, there's a spectacular result, where now, instead of
00:29:5919 making the neural plate, the neural plate is eliminate. eliminated.
00:30:0328 Not only is the neural plate eliminated, but the underlying muscle is almost completely gone.
00:30:0908 And by this hedgehog control, the notochord and the floor plate are also gone.
00:30:1428 So, this is important to rescue.
00:30:1627 We can rescue it with this mixture of morpholinos, rescuing it with the pufferfish noggin.
00:30:2303 And as you see, we get back all of these tissues, demonstrating specificity.
00:30:2817 We can also rescue it by knocking down additional BMPs.
00:30:3206 So, instead of this horrendously high mixture of morpholinos, we're putting in
00:30:3614 even more morpholinos, but also knocking down BMPs.
00:30:3925 And again, you can see that rescue.
00:30:4102 So, we're pretty satisfied that this is a specific manipulation.
00:30:4421 So, knocking down the BMP antagonists eliminates the neural plate.
00:30:4921 You need the antagonists to make the neural plate.
00:30:5327 As we would expect, as you can see on the right of this picture, the loss of those
00:30:5814 dorsal structures is accompanied by a gain in ventrolateral structures.
00:31:0302 So here, for instance, let's. let's look at msx1.
00:31:0522 It's expressed just in the flank.
00:31:0802 But in this manipulated embryo, there's just a narrow stripe left of nonexpressing tissue.
00:31:1306 So, all these ventral tissues are expanded.
00:31:1708 We can also ask, when does this dorsal identity fail?
00:31:2010 When we knock down those antagonists, we clearly lose dorsal structures, but at what step does
00:31:2417 this happen?
00:31:2517 And of course, we would predict that it should fail at the time that normal genes are expressed,
00:31:2906 at the late blastula stage.
00:31:3128 We can start to look at that, and contrast the situation where we interfere with antagonist function
00:31:3802 in normal development, with what happens when we ventralize the embryo from
00:31:4212 the get-go, either with UV light or by depleting beta-catenin, actually also with a beta-catenin
00:31:4727 specific morpholino.
00:31:4902 So, in that case, we lose the beta-catenin purple signal, and we get just this ventralized embryo.
00:31:5611 Okay.
00:31:5711 So, in looking at those, we can see that in the. in the. in the morpholino-knockdown cases,
00:32:0515 where we've knocked down follistatin, chordin, and noggin, we have normal mesoderm,
00:32:0905 as marked by this brachyury gene, but in the case where we look for dorsal identity
00:32:1521 with the goosecoid marker -- here's the control, here's the follistatin/chordin/noggin knockdown --
00:32:2013 there's still dorsal identity.
00:32:2322 Whereas if we contrast that with the beta-catenin knockdown, where we've knocked down
00:32:2705 the early dorsal signal, then of course we never get a dorsal identity.
00:32:3023 So, there's a contrast here, showing that in the absence of the antagonists
00:32:3528 we still get a dorsal identity.
00:32:3713 But then that dorsal identity fails to execute. execute its function.
00:32:4404 And indeed, we can also look at these embryos to ask what happens to BMP signaling.
00:32:4818 And in particular, we can use this useful mark, vent2, because that's normally expressed
00:32:5313 everywhere except the organizer.
00:32:5515 And we also know it's a direct target of BMP signaling.
00:32:5921 So again, when we knock down the follistatin, chordin, and noggin, we see that that gap
00:33:0323 is filled in.
00:33:0508 So in other words, in the absence of the antagonists, there's a sign pretty early on of excess BMP signaling,
00:33:1100 which is going to mess up dorsal developments and lead to a ventralized embryo.
00:33:1519 And again, we get the similar effect, as we would expect, if we eliminate the organizer
00:33:2000 completely with beta-catenin.
00:33:2104 The same result is found with this early muscle marker, which.
00:33:2528 muscle development used to be thought to be development mostly on the graded signal
00:33:2911 from Nodal.
00:33:3011 But you can see here, clearly, that we need that BMP antagonist in order to amplify the
00:33:3506 expression of this muscle determinant in the early embryo.
00:33:3928 So overall, we conclude now that this pathway, of knockdown of BMP activity by these BMP antagonists,
00:33:4726 by a cocktail of BMP antagonists, is crucial to get dorsal development,
00:33:5224 and in order to get neural induction to occur.
00:33:5508 We can show that these molecules by themselves, as protein, induce neural tissue.
00:33:5826 We can show that the combination is essential.
00:34:0127 And they are expressed in the right time and the right place to be ex. executing this function.
00:34:0704 So all in all, it's a comprehensive statement that these are crucial for neural induction
00:34:1303 and dorsal development.
00:34:1513 We can add on the additional observation from the end, that even in the absence of.
00:34:2200 well, in the absence of these antagonists, the early events go by perfectly normal. normally,
00:34:2725 and we get dorsal specification in the marginal zone.
00:34:3108 But in the absence of the antagonists, that organizer can no longer execute its function.
00:34:3621 So all in all, we can conclude then that BMP antagonists are essential for
00:34:4202 the Spemann organizer phenomenon.
00:34:4327 Thank you.

  • Part 1: Early Frog Development: How to Make a Tadpole


Videoya baxın: لن تصدق ماذا وجدوا داخل بطن التمساح عندما امسكوا به. معجزة هزت الكون ورسالة من الله!! (Oktyabr 2022).