Digərləri

Golgi Kompleksi

Golgi Kompleksi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Golgi kompleksi: eukaryotik hüceyrə orqaneli.

Golgi Kompleksi nədir

Golgi Kompleksi, həm heyvan, həm də bitki hüceyrələrində olan hüceyrə içərisindəki membran sisteminin fərqli bölgəsidir. Bu hüceyrəli orqanelle endoplazmatik retikulum (RE) və plazma membranı arasında yerləşir.

Golgi kompleksinin yeri və tərkibi

Golgi kompleksi hüceyrə nüvəsinin yaxınlığında yerləşir və bir-birinə bağlı olan birləşmələr, diktiozomlar tərəfindən əmələ gəlir. Hər bir diktiozom, müxtəlif ölçülü sekretor vesiküllərlə əhatə olunmuş, düzləşmiş diskoid torlardan və ya bacalardan ibarətdir. Hər bir diktioz qrupu orta hesabla altı baca tutur, lakin bəzi hallarda bu say beş dəfə çox ola bilər. Diktiozomların sayı bir neçə vahiddən bir neçə yüzə qədər dəyişə bilər, bu, eukaryotların yerinə yetirdiyi funksiyaya görə baş verəcəkdir.

Funksiya

Golgi Kompleksinin ən vacib funksiyası kobud endoplazmik retikulumda istehsal olunan zülalların ifraz edilməsidir. Bu müddətdə vesiküllərin membranları plazma membranına birləşərək bu şəkildə bərpa olunur.