Digərləri

PinositozPinositoz aparan hüceyrə

Giriş (bunun nə mənası var)

Pinositoz bir hüceyrənin suda seyreltilmiş makromolekulları yediyi bir prosesdir. Ümumiyyətlə bu makromolekullar zülallar və ya polisaxaridlərdir. Bu proses bir çox hüceyrə tipində və bir-birini tamamlayan hüceyrə qidalanma sistemi olaraq meydana gəlir.

Pinositoz sözü yunan dilindən gəlir və sancaqlar içki deməkdir kotirovkalar hüceyrə deməkdir.

Pinositoz iki növ endositoz proseslərindən biridir, digəri isə faqositoz (hüceyrə böyük material yeyir).

Pinositozun necə baş verməsi (addımlar):

1º - Suda həll olunan makromolekullar hüceyrənin plazma membranına yaxındır.

2º - Plazma membranında invaziya, makromolekulların yer alması ilə baş verir.

3º - Plazma membranı bağlanır və sitoplazma daxilində, pinosoma meydana gəlir.

4º - Pinosomlar içəriyə daxil olan maddə ilə kiçik vesiküllərdir (kiçik çanta növləri).

5º - Pinosomlar hüceyrə tərəfindən həzm edilə bilər (əgər onlar yemək kimi xidmət edirsə).

Video: Pinositoz, Fagositoz (Avqust 2020).