Məlumat

Kingdom Plantae'nın elmi təsnifatıKingdom Plantae: Bir neçə təsnifat bölməsinin mövcudluğu

Kingdom Plantae'nın elmi təsnifatı

Domain: Eukaryota

Krallıq: Plantae

Bölmələr:

- Yaşıl yosunlar

Xlorofitalar (yaşıl yosunlar, xlorofitlər)

Charophyta (yaşıl, susuzlaşmış və karofit yosunları)

- Embryophyta (torpaq bitkiləri)

Damar olmayan bitkilər

Marchantiophyta (Hepaticophyta) - Qaraciyər bitkiləri

Antocerotophyta - Antocerotes

Bryophyta - Mosses

Damar bitkiləri (Tracheophyta)

Lycopodiophyta - Lycopods və Selaginella

Monilophyta - Ferns (Ferns) və Horsetails

Spermatophyta - toxum istehsal edən bitkilər

Gimnospermae - (Gimnosperms)

Angiospermae - (Angiosperms) çiçəkləri olan bitkilərdir

Maraqlar:

XIX əsrdən əvvəl, bitki təsnifatı inkişaf etməyə başladığı zaman, bitkilər yalnız üç qrupa təsnif edildi: aşağı (yosunlar), aralıq (bryofitlər və pteridofitlər) və daha yüksəklər (gimnospermalar və angiospermalar).

Vaxtının çoxunu bitkilərin elmi təsnifatını öyrənməyə həsr edən böyük alimlərdən biri də Alman bioloq Ernst Mayr (1904 - 2005) idi.