İsteğe bağlıdır

Kiçik bağırsaq

Kiçik bağırsaq


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Bağırsaq: vacib qida udma funksiyası

Giriş (nədir)

İncə bağırsaq mədədə başlayan və böyük bağırsağa gedən həzm sisteminin bir hissəsidir.

Əsas funksiya

Onun əsas funksiyası insan orqanizmi üçün lazım olan qidanı udmaqdır.

Fiziki xüsusiyyətləri:

Təxminən 3 metr uzunluğu ölçür.

Üç hissəyə bölünür:

- Duodenum: "C" hərfi formatı var. Bağırsağın bu hissəsində mədəaltı vəzi suyu və safra suyu hərəkətə gətirərək, çimanı kiloya çevirir.

- Jejunum: içilən qidada olan qida maddələrinin udulduğu bağırsağın bir hissəsi.

- Ileum: jejunumda başlayan qidaların udulmasına davam edir. B12 vitamininin udulmasının çox hissəsi ileumda baş verir. İncə tunikaları var və dardır.