Məlumat

4: Həyatın coğrafiyası - Biologiya

4: Həyatın coğrafiyası - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

4: Həyat coğrafiyası

Biologiya

Biologiya, həmçinin biologiya elmləri olaraq da adlandırılır, elmi metoddan istifadə edərək canlı orqanizmlərin öyrənilməsidir.

Biologiya canlıların quruluşunu, funksiyasını, böyüməsini, mənşəyini, təkamülünü və yayılmasını araşdırır.

Orqanizmləri, onların funksiyalarını, növlərin necə yarandığını və onların bir-biri ilə və təbii mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini təsnif edir və təsvir edir.

Dörd birləşdirici prinsip müasir biologiyanın əsasını təşkil edir: hüceyrə nəzəriyyəsi, təkamül, genetika və homeostaz.

Biologiya ayrıca bir elm olaraq XIX əsrdə inkişaf etdirildi, çünki elm adamları orqanizmlərin əsas xüsusiyyətlərini paylaşdıqlarını kəşf etdilər.

Biologiya hazırda bütün dünyada məktəb və universitetlərdə standart tədris mövzusudur və hər il bir milyondan çox məqalə biologiya və tibb jurnallarının geniş çeşidində dərc olunur.

Biologiya elmlərinin əksəriyyəti xüsusi fənlərdir.

Ənənəvi olaraq, onlar öyrənilən orqanizmin növünə görə qruplaşdırılır: botanika, bitki zoologiyasının tədqiqi, heyvanların və mikrobiologiyanın öyrənilməsi, mikroorqanizmlərin öyrənilməsi.

Biologiyanın sahələri orqanizmlərin öyrənildiyi miqyas və onların öyrənilməsi üçün istifadə olunan üsullara görə daha da bölünür: biokimya həyatın əsas kimyasını araşdırır molekulyar biologiya bioloji molekullar sistemlərinin mürəkkəb qarşılıqlı təsirini öyrənir hüceyrə biologiyası orqanizmlərin əsas tikinti blokunu araşdırır Hüceyrə fiziologiyası bir orqanizmin toxuma və orqan sistemlərinin fiziki və kimyəvi funksiyalarını, ekologiya isə müxtəlif orqanizmlərin bir-biri ilə necə əlaqəli olduğunu araşdırır.

Tibb və genetik tədqiqat kimi biologiyanın tətbiqi sahələri bir çox ixtisaslaşdırılmış alt fənləri əhatə edir.

Biologiyada mərkəzi təşkil edən konsepsiya həyatın təkamül yolu ilə dəyişməsi və inkişaf etməsi və məlum olan bütün həyat formalarının ümumi mənşəyə malik olmasıdır.

Çarlz Darvin təkamülün hərəkətverici qüvvəsi olan təbii seleksiyanı ifadə etməklə, onun həyata keçirilə bilən bir nəzəriyyə kimi əsasını qoydu (Alfred Russel Uolles bu konsepsiyanın həmkəşfçisi kimi tanınır).

Darvin növ və cinslərin təbii seçmə prosesləri, eləcə də süni seçmə və ya seçmə çoxalma yolu ilə inkişaf etdiyini nəzəriyyə etdi.

Genetik sürüşmə nəzəriyyənin müasir sintezində təkamül inkişafının əlavə mexanizmi kimi qəbul edilmişdir.

Bioloji forma və funksiya irsiyyətin əsas vahidləri olan genlərdən yaranır və sonrakı nəslə ötürülür.

Orqanizmin ətraf mühitə fizioloji uyğunlaşması onun genlərində kodlaşdırıla bilməz və onun nəslinə miras qala bilməz.

Maraqlıdır ki, bakteriyalar, bitkilər, heyvanlar və göbələklər də daxil olmaqla, çox fərqli orqanizmlər DNT-ni zülallara köçürən və köçürən eyni əsas mexanizmləri bölüşürlər.

Məsələn, insan DNT-si daxil edilmiş bakteriyalar müvafiq insan zülalını düzgün şəkildə verəcəkdir.


Onlara Səylə Ev Məktəbində Ailə Sevimlisini Öyrətin

LIFEPAC, minlərlə evdə təhsil alan ailələr tərəfindən müəyyən edilən evdə təhsil üzrə ən yaxşı kurrikuluumu tanıyan nüfuzlu "Onlara Diligently Homeschool Family Favorite" mükafatının laureatıdır.

LIFEPAC Mövzuları

İncil Tarix və Coğrafiya Dil Sənəti Elm Seçmə fənlər

LIFEPAC İncil Əhdi və Əhdi-Cədidin dərin tədqiqidir. King James Versiyasından istifadə edərək, Müqəddəs Kitab kurikulumu praktiki xristian həyatının inkişafına kömək edir. LIFEPAC Müqəddəs Kitab iş mətni kurikulumu ilahiyyat mövzularını, Allahın atributlarını, bibliya ədəbiyyatını, bibliya coğrafiyasını, xristian inkişafı və xristian sübutlarını, eləcə də hər bir sinif səviyyəsi üçün xüsusi vurğunu əhatə edir.

LIFEPAC Tarix və Coğrafiya tələbələrin insanın və onun münasibətlərinin qeydlərində göründüyü kimi Allahın fəaliyyətini başa düşmələrini və qiymətləndirmələrini inkişaf etdirir. LIFEPAC Tarix və Coğrafiya iş mətninə əsaslanan kurikulum altı əsas mövzuya diqqət yetirməklə bu məqsədi hədəfləyir: Coğrafiya (Dünya və Amerika), Tarix (Dünya, Amerika və Dini), Hökumət, Vətəndaşlıq, İqtisadiyyat və Sosial Elmlər.

LIFEPAC Language Arts K-12 sinifləri üçün oxu, danışma və dinləmə, yazı, orfoqrafiya, qrammatika və kompozisiya kimi altı əsas məzmun xəttini əhatə edir. Bu proqram həmçinin vizual media, ingilis dilinin tarixi, ədəbiyyat kimi Müqəddəs Kitab və kitab hesabatları, həmçinin öyrənmə və tədqiqat bacarıqları kimi xüsusi mövzuları əhatə edir.

LIFEPAC Riyaziyyat müxtəlif sual formatları, çoxsaylı məşq üsulları və əyləncəli öyrənmə oyunlarından istifadə etməklə riyaziyyat bacarıqlarını inkişaf etdirir və inkişaf etdirir. Bu həvəsləndirici riyaziyyat kurikulumu tələbələri real həyat vəziyyətlərində riyaziyyatdan uğurla istifadə etməyə hazırlayır. Kurikulum rəqəm bacarıqları, həndəsə, cəbr, məlumatların təhlili və ehtimal kimi əsas mövzulara diqqət yetirməklə bu məqsədi hədəfləyir.

LIFEPAC Elm, Allahın yaratdığı fiziki kainatı öyrənərkən müşahidə bacarıqlarının inkişafına diqqət yetirir. Bu kurrikulumun dörd əsas istiqamətinə Həyat Elmləri (bitkilər və heyvanlar, insan anatomiyası və şəxsi qayğı, biologiya), Kosmos və Yer Elmləri (geologiya, hava, kosmos), Fizika Elmləri (kimya, fizika) və elmin təbiəti ( elmi metod, təcrübə, texnologiya).

LIFEPAC-ın seçmə fənləri ilə uşağınızın bilik bazasını genişləndirin və uşağınızın özünə inamını artırın. Mühasibat uçotu, Amerika Ədəbiyyatı, İncəsənət, Britaniya Ədəbiyyatı, Vətəndaş Elmi, İstehlakçı Riyaziyyatı, Ailə və İstehlakçı Elm, Yaşamaq üçün Əsaslar: Xristian Dünyagörüşündə Tədqiqatlar, Sağlamlıq Axtarışı, Lisey Sağlamlığı, İspan I və II və Nitq: Ünsiyyət Essentials arasından seçin. , həmçinin LIFEPAC Select kursları.

Xüsusiyyətləri

Müqəddəs Kitaba əsaslanan

King James Versiyasından Müqəddəs Kitab ayələri və xristian dünyagörüşünü təbliğ edən bibliya məzmunu ilə LIFEPAC tələbənin Məsihə imanını təşviq edən və gücləndirən tənqidi düşünmə bacarıqlarını təşviq edir.

İqtisadi

Əlverişli qiymətə, LIFEPAC tələbələrə adi dərsliklərin və iş dəftərlərinin qiymətindən çox ucuz qiymətə xristian ev məktəbi kurikulumu almağa imkan verir. Üstəlik, çoxsaylı satınalma variantları LIFEPAC istifadəçilərinə yalnız ehtiyac duyduqları materialları sifariş etməyə imkan verir.

Çevik

LIFEPAC tələbələrə yeni anlayışlara keçməzdən əvvəl materialı mənimsəmək üçün öz sürətləri ilə işləməyə imkan verir. Bu çeviklik tələbələrə lazım olan yerdə daha çox vaxt sərf etməyə imkan verir və valideynlərə fərdi akademik proqramlarla müxtəlif yaşlarda olan çoxlu uşaqları evdə məktəbə vermək imkanı verir.

Portativ

Ağır dərsliklərdən fərqli olaraq, LIFEPAC-ın kompakt dizaynı evdə təhsil alan ailələr arasında populyardır. Bu yüngül iş mətnləri asanlıqla sahə səfərlərinə, məzuniyyətlərə, həkim görüşlərinə və s.

LIFEPAC Diaqnostik Testlər

Yerləşdirmə testləri 1-8-ci siniflər, eləcə də 7-12-ci siniflər üçün nəzərdə tutulub. Test nəticələrinin qiymətləndirilməsi və qiymətləndirilməsi üçün təlimatlar cavab açarı səhifələrində verilmişdir. Uşağınız fəaliyyət istiqamətlərini başa düşdüyü müddətcə bu xristian ev məktəbi kurikulumu üçün testləri təkbaşına tamamlaya bilməlidir.


Coğrafiya və ya biologiya

Salam, mən Tələbə otağında yeniyəm və çox vacib bir sualım var.

Daha asan olan A səviyyələri üçün:
AQA Coğrafiya və ya OCR Biologiyası?

Mən bu ikisindən birini 4-cü A səviyyəm olaraq seçmək istəyirəm, lakin onlayn kömək məhdud olduğuna görə qərar verməkdə çətinlik çəkirəm.

Bu iki A səviyyəsindən hər hansı birini etdiyinizi söyləsəniz, faydalı olardı

Əvvəlcədən təşəkkürlər

Axtardığınız şey deyil? Çalışın&hellip

Mən AQA Coğrafiyasını etdim və onu ən xoş və asan mövzum hesab etdim

Coğrafiya! Heç bir elmlə məşğul olmadım, çünki mən hər halda ona nifrət edirəm və bunu edən dostları ən çətin mövzuları hesab edirdilər.

(Orijinal yazı tərəfindən Rixion)
Mən AQA Coğrafiyasını etdim və onu ən xoş və asan mövzum hesab etdim Keçən il sizinlə eyni imtahan lövhələrində ikisi arasında seçim edərkən sizin yerinizdə idim və sonda hər ikisini seçdim. Mən Biologiyanı Coğrafiyadan daha çətin (imtahanların qeyd olunma üsulu çox narahatdır) və daha az zövqlü hesab etdim və bu il onu atdım. Ona görə də sizə Coğrafiya fənnini götürməyi məsləhət görərdim, amma bu, həqiqətən sizin digər fənlərinizdən asılıdır?

Fikrimcə, hər şey bir dərəcə üçün nə etmək istədiyinizdən asılıdır.

Əgər elm dərəcəsi almaq istəsəydiniz, mən Biologiyaya gedərdim - bir çox Unis elmlə əlaqəli dərəcələr üçün Elm fənlərini istəyir, baxmayaraq ki, bir neçəsi Coğrafiyanı elm kimi qəbul edir. Dostumun (mikrobiologiyanı öyrənmək istəyən) bu problemi var idi - o, Biologiya ilə məşğul olmayıb və Coğrafiyanı bir elm kimi qəbul edəcək 3-dən çox Unis tapmaq üçün mübarizə aparır.

Elm dərəcəsi almaq fikrində deyilsinizsə, Coğrafiyaya gedin! Coğrafiya mənim sevimli fənmdir və əladır!

(Orijinal yazı tərəfindən Uçan Tısbağalar10)
Salam, mən Tələbə otağında yeniyəm və çox vacib bir sualım var.

Daha asan olan A səviyyələri üçün:
AQA Coğrafiya və ya OCR Biologiyası?

Mən bu ikisindən birini 4-cü A səviyyəm olaraq seçmək istəyirəm, lakin onlayn kömək məhdud olduğuna görə qərar verməkdə çətinlik çəkirəm.

Bu iki A səviyyəsindən hər hansı birini etdiyinizi söyləsəniz, faydalı olardı

Əvvəlcədən təşəkkürlər

Başqa hansı fənlərlə məşğulsunuz? Coğrafiya ilə məşğul olmamışam, amma OCR Biologiyası çox çətindir. Mən bunu AS fənlərimdən ən çətini hesab etdim və onunla yanaşı Kimya, Riyaziyyat və Əlavə Riyaziyyatla məşğul oldum. Düşünürəm ki, bu, ən çox iş tələb etdi və marka sxemləri çox seçicidir, siz cavab verə bilərsiniz və bu düzgün olacaq, ancaq işarə sxemində deyilsə, işarəni almırsınız. Siz A almaq üçün çox iş qoymağa hazır olmalısınız. Etmək qərarına gəldiyiniz işdə uğurlar.

Elm mövzularının digərlərindən daha çox hörmət edilməsinin bir səbəbi var və bunlardan biri də onların daha çətin olmasıdır

Universitetlər bunu bilir və əgər sənin elmin varsa, bilməyənlərdən üstün ola bilərsən. Bu, həqiqətən, sonra nə etmək istədiyinizdən asılıdır. A səviyyəsindən sonra elm öyrənmək istəyirsinizsə, Allah xatirinə elm fənlərini seçin! Yoxdursa, tətbiqlərdə özünüzə üstünlük vermək üçün bir elm seçmək istəməsəniz, çox güman ki, əhəmiyyəti yoxdur.

Sevdiyiniz bir şeyi seçin və bu, asan olduğuna görə deyil, faydalı olacaq. İnsanlar axmaq deyillər, bilirlər ki, çətin bir mövzuda B qiyməti asan mövzuda A-dan daha dəyərlidir.

Mən AQA biologiyası ilə məşğul oldum - çox xoşuma gəldi! Biologiya çox daha çətin olardı - amma daha da dəyərli olardı . Məndən yuxarı adamın dediyi kimi elm fənlərinə üstünlük verilir. Elmlə əlaqəli bir şey öyrənmək istəyirsinizsə, biologiya ilə məşğul olun - universitetdə istənilən növ elmlə məşğul olmaq üçün 2 elm fənninə ehtiyacınız olacaq. Mən coğrafiyanı düşünürdüm, amma bunun əvəzinə riyaziyyatı seçdim. Mən biologiyanı da oxuyuram və həqiqətən də bundan həzz alıram - bu elmlərin ən asanı, lakin çox maraqlıdır. Siz bundan həzz almalı və bunun üçün çox səy göstərməlisiniz. Uğurlar, inşallah düzgün qərar verərsən .

(Orijinal yazı tərəfindən SkinnyKat)
Elm mövzularının digərlərindən daha çox hörmət edilməsinin bir səbəbi var və bunlardan biri daha çətin olmasıdır

Universitetlər bunu bilir və əgər sənin elmin varsa, bilməyənlərdən üstün ola bilərsən. Bu, həqiqətən, sonra nə etmək istədiyinizdən asılıdır. A səviyyəsindən sonra elm öyrənmək istəyirsinizsə, Allah xatirinə elm fənlərini seçin! Yoxdursa, tətbiqlərdə özünüzə üstünlük vermək üçün bir elm seçmək istəməsəniz, çox güman ki, əhəmiyyəti yoxdur.

Sevdiyiniz bir şeyi seçin və bu, asan olduğuna görə deyil, faydalı olacaq. İnsanlar axmaq deyillər, bilirlər ki, çətin bir mövzuda B qiyməti asan mövzuda A-dan daha dəyərlidir.

Razıyam ki, biologiya coğrafiyadan daha çətindir (mənim fikrimcə), lakin elmlər edə biləcəyiniz ən çətin səviyyə deyil! Biologiya nə qədər çətin olsa da, mənim üçün iqtisadiyyata toxunmaq deyildi! Digər elmlər üçün danışa bilmərəm, amma əgər siz universitetdə elmlə məşğul deyilsinizsə, məncə, A səviyyəsi ilə məşğul olmaq pis fikirdir, çünki o, “daha ​​yaxşı” kimi qəbul edilir.

Coğrafiya

Coğrafiya yerləri və insanlar və onların ətraf mühiti arasındakı münasibətləri öyrənir.

Yer Elmləri, Coğrafiya, İnsan Coğrafiyası, Fiziki Coğrafiya

Coğrafiya yerləri və insanlar və onların ətraf mühiti arasındakı münasibətləri öyrənir. Coğrafiyaçılar həm Yer səthinin fiziki xassələrini, həm də orada yayılmış insan cəmiyyətlərini araşdırırlar. Onlar həmçinin insan mədəniyyətinin təbii mühitlə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu və yerlərin və yerlərin insanlara necə təsir göstərə biləcəyini araşdırırlar. Coğrafiya əşyaların harada tapıldığını, niyə orada olduğunu və zamanla necə inkişaf edib dəyişdiyini anlamağa çalışır.

Qədim Coğrafiyaçılar

"Coğrafiya" termini bizə yaşadıqları dünyanı anlamağa kömək edən yazıları və xəritələri təsvir etmək üçün bir sözə ehtiyacı olan qədim yunanlardan gəlir. yunan dilində, geo deməkdir &ldquearth&rdquo və -qrafika &ldquoto yazmaq deməkdir.&rdquo Coğrafiyadan istifadə edərək, yunanlar başqa yerlərə münasibətdə vətənlərinin harada yerləşdiyini, özlərinin və başqa yerlərinin necə olduğunu, insanların və mühitlərin necə paylandığını başa düşmüşlər. Bu narahatlıqlar o vaxtdan coğrafiyada mərkəzi yer tutur.

Təbii ki, coğrafiya ilə maraqlanan təkcə yunanlar deyildi. Bəşər tarixi boyunca əksər cəmiyyətlər dünyada öz yerləri, ətrafdakı insanlar və mühitlər haqqında nə isə anlamağa çalışıblar.

Həqiqətən, xəritələrin hazırlanması, yəqin ki, bir çox yerdə yazı yazmadan əvvəl də yaranıb. Ancaq qədim yunan coğrafiyaşünasları xüsusilə təsirli idilər. Onlar Avropa, Afrika və Asiyanın hissələri də daxil olmaqla, Yunanıstanda və onun ətrafındakı ərazilərin çox ətraflı xəritələrini işləyib hazırladılar. Daha da əhəmiyyətlisi, onlar həm də Yerin səthində müxtəlif insan və təbii nümunələrin necə və nə üçün yarandığı və niyə yerdən yerə dəyişkənliklərin mövcud olduğu ilə bağlı suallar qaldırdılar. Nümunələr və paylama ilə bağlı bu suallara cavab vermək səyləri onları dünyanın yuvarlaq olduğunu anlamağa, Yerin çevrəsini hesablamağa və Nil çayının mövsümi daşqınlarından tutmuş yerdən yerə əhalinin sıxlığının fərqinə qədər hər şeyin izahatını hazırlamağa vadar etdi.

Orta əsrlərdə coğrafiya Avropada əsas akademik təqib olmaqdan çıxdı. Coğrafiya sahəsində irəliləyişlər əsasən Ərəbistan yarımadası və Şimali Afrika ətrafında yerləşən müsəlman dünyasının alimləri tərəfindən edilib. Bu İslam Qızıl Dövrünün coğrafiyaşünasları dünyanın ilk düzbucaqlı xəritəsini bu gün də tanış olan bir şəbəkəyə əsaslanan xəritə sistemi yaratdılar. İslam alimləri də insanlar və yerlər haqqında araşdırmalarını kənd təsərrüfatına tətbiq edərək hansı əkin və mal-qaranın müəyyən yaşayış yerləri və ya mühitlərə daha uyğun olduğunu müəyyən edirdilər.

Yaxın Şərqdəki irəliləyişlərlə yanaşı, Asiyadakı Çin imperiyası da coğrafiyaya böyük töhfə verdi. Təxminən 1500-cü ilə qədər Çin dünyanın ən çiçəklənən sivilizasiyası idi. Çinlilər elmi cəhətdən, xüsusən də astronomiya sahəsində inkişaf etmişdilər. Təxminən 1000-ci ildə onlar coğrafiya tarixindəki ən mühüm inkişaflardan birinə nail oldular: naviqasiya məqsədləri üçün kompası ilk istifadə edənlər onlar oldu. 1400-cü illərin əvvəllərində kəşfiyyatçı Cheng Ho Çin dənizi və Hind okeanı ilə həmsərhəd ərazilərə yeddi səyahətə çıxdı və Çinin bütün Cənub-Şərqi Asiyada hökmranlığını qurdu.

Kəşf dövrü

İtalyan kəşfiyyatçısı Marko Polonun 13-cü əsr səyahətləri sayəsində avropalılar Çinin zənginliyi haqqında məlumat əldə etdilər. Maraq oyandı, zəngin Asiya mədəniyyətləri ilə ticarət etmək istəyi dünyanı araşdırmaq üçün yenidən maraq doğurdu. 15-17-ci əsrlər arasındakı dövr Qərbdə Kəşfiyyat Əsri və ya Kəşf Əsri kimi tanınır.

Kəşflər əsrinin başlanğıcı ilə coğrafiyanın öyrənilməsi Avropada yenidən populyarlıq qazandı. 1400-cü illərin ortalarında çap maşınının ixtirası xəritələr və qrafikləri geniş şəkildə əlçatan etməklə coğrafi biliklərin yayılmasına kömək etdi. Gəmiqayırma və naviqasiya sahəsindəki təkmilləşdirmələr daha çox kəşfiyyatı asanlaşdırdı, xəritələrin və coğrafi məlumatların dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı.

Daha böyük coğrafi anlayış Avropa güclərinə qlobal təsirlərini genişləndirməyə imkan verdi. Kəşflər dövründə Avropa dövlətləri dünyanın hər yerində koloniyalar qurdular. Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat, rabitə və naviqasiya texnologiyası Birləşmiş Krallıq kimi ölkələrə Amerika, Asiya, Avstraliya və Afrika kimi uzaq koloniyaları uğurla idarə etməyə imkan verdi.

Coğrafiya təkcə müstəmləkəçiliyi mümkün edən bir mövzu deyildi. O, həm də insanlara yaşadıqları planeti anlamağa kömək etdi. Təəccüblü deyil ki, coğrafiya məktəblərdə və universitetlərdə mühüm öyrənmə mərkəzinə çevrildi.

Coğrafiya həm də kimya, iqtisadiyyat və fəlsəfə kimi digər akademik fənlərin mühüm hissəsinə çevrildi. Əslində hər bir akademik fənnin müəyyən coğrafi əlaqəsi var. Kimyaçılar müəyyən kimyəvi elementlərin, məsələn, qızıl və ya gümüşün harada tapıla biləcəyini öyrənirlər. İqtisadçılar hansı xalqların digər xalqlarla ticarət etdiyini və hansı resursların mübadiləsini araşdırırlar. Filosoflar insanların Yer kürəsinin qayğısına qalma məsuliyyətini təhlil edirlər.

Müasir coğrafiyanın yaranması

Bəzi insanlar coğrafiya fənsinin tam əhatə dairəsini başa düşməkdə çətinlik çəkirlər, çünki əksər digər fənlərdən fərqli olaraq coğrafiya konkret bir mövzu ilə müəyyən edilmir. Bunun əvəzinə coğrafiya bir çox müxtəlif mövzular və insanlar, mədəniyyət, siyasət, yaşayış məntəqələri, bitkilər, relyef formaları və daha çox şeylə maraqlanır.

Coğrafiyanın fərqləndirici cəhəti odur ki, o, müxtəlif mövzuların öyrənilməsinə xüsusi bir şəkildə (yəni, konkret perspektivdən) yanaşır. Coğrafiya fəza ilə bağlı suallar verir və nə üçün şeylərin Yer səthində xüsusi şəkildə paylandığını və ya düzüldüyünü soruşur. Bu müxtəlif paylamalara və tənzimləmələrə bir çox fərqli miqyasda baxır. O, həmçinin Yer səthində müxtəlif insan və təbii fəaliyyətlərin qarşılıqlı təsirinin yaşadığımız dünyanın xüsusiyyətlərini necə formalaşdırdığına dair suallar verir.

Coğrafiya, əşyaların harada tapıldığını və nə üçün həmin yerlərdə mövcud olduğunu anlamağa çalışır, eyni və ya uzaq yerlərdə yerləşən əşyaların zamanla bir-birinə necə təsir etdiyini və yerlərin və orada yaşayan insanların niyə müəyyən şəkildə inkişaf edib dəyişdiyini anlamağa çalışır. Bu sualları qaldırmaq &ldquocoğrafi perspektivin əsasını təşkil edir.&rdquo

Kəşfiyyat çoxdan coğrafiyanın mühüm hissəsi olmuşdur. Ancaq kəşfiyyat artıq sadəcə olaraq əvvəllər ziyarət edilməmiş yerlərə getmək demək deyil. Bu, Yerin səthində mövcud olan variasiyaları sənədləşdirmək və izah etməyə çalışmaq, həmçinin bu dəyişikliklərin gələcək üçün nə demək olduğunu anlamaq deməkdir.

Xəritəçəkmə təcrübəsi hələ də bu növ kəşfiyyatda mühüm rol oynayır, lakin kəşfiyyat peyklərdən alınan şəkillərdən istifadə etməklə və ya müsahibələrdən məlumat toplamaqla da həyata keçirilə bilər. Kəşflər, coğrafi məkandakı əşyalar arasındakı əlaqəni xəritələşdirmək və təhlil etmək üçün kompüterlərdən istifadə etməklə və ya ayrı-ayrı yerlərin inkişafını formalaşdıran yaxın və uzaq çoxsaylı qüvvələri bir araya gətirməklə əldə edilə bilər.

Coğrafi perspektivin tətbiqi coğrafiyanın təkcə əşyaların harada olduğu ilə deyil, həm də &ldquothe harada&rdquo&mdasha qısa, lakin coğrafiyanın mərkəzi diqqət mərkəzində olan faydalı tərifi ilə maraqlandığını nümayiş etdirir.

Coğrafi tədqiqatlardan əldə edilən fikirlər &ldquoteniyə harada&rdquo suallarının verilməsinin vacibliyini göstərir. Məsələn, Atlantik okeanının hər iki tərəfindəki qitələrin fiziki xüsusiyyətlərini müqayisə edən coğrafi tədqiqatlar Yerin səthinin böyük, yavaş-yavaş hərəkət edən plitələrdən və plitələr tektonikasından ibarət olması fikrinə əsas verdi.

İnsan məskənlərinin coğrafi bölgüsünün tədqiqi iqtisadi qüvvələrin və nəqliyyat növlərinin şəhər və şəhərlərin yerləşməsinə necə təsir etdiyini göstərdi. Məsələn, coğrafi təhlil ABŞ-ın Dövlətlərarası Avtomobil Yolları Sisteminin roluna və İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ-ın şəhərətrafı artımında bumun yaradılmasında avtomobil sahibliyinin sürətli artımına işarə etdi. Coğrafi perspektiv amerikalıların hara köçdüyünü, niyə oraya köçdüyünü və yeni yaşayış yerlərinin onların həyatlarına, başqaları ilə münasibətlərinə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə necə təsir etdiyini göstərməyə kömək etdi.

Xəstəliklərin yayılmasının coğrafi təhlili müəyyən xəstəliklərin inkişafına və yayılmasına imkan verən şəraitə işarə etmişdir. Klassik nümunə kimi Dr. John Snow-un vəba xəritəsi seçilir. 1854-cü ildə İngiltərənin London şəhərində vəba baş verəndə Snow küçə xəritəsində hər ev təsərrüfatlarına düşən ölüm sayını əks etdirirdi. Xəritədən istifadə edərək o, epidemiyanın mənbəyini Broad Street və Cambridge Street-in küncündəki su nasosuna qədər izləyə bildi. Coğrafi perspektiv problemin mənbəyini (müəyyən nasosdan gələn su) müəyyən etməyə kömək etdi və insanlara xəstəlikdən qaçmağa (həmin nasosdan gələn sudan qaçmağa) imkan verdi.

İnsan fəaliyyətinin coğrafi təsirinin tədqiqi insanların Yer səthinin dəyişdirilməsində rolunu daha yaxşı başa düşməyə, suyun texnogen tullantılarla çirklənməsi kimi təhlükələrin məkan ölçüsünü ifşa etməyə imkan verdi. Məsələn, coğrafi araşdırma göstərdi ki, hazırda Sakit Okeanda üzən kiçik plastik parçaların böyük kütləsi təxminən Texas ölçüsündədir. Peyk şəkilləri və digər coğrafi texnologiya &ldquoBöyük Sakit Okean Zibil Yamasını müəyyən etdi.&rdquo

Coğrafi perspektivin müxtəlif istifadələrinə dair bu nümunələr ətraf mühitin çirklənməsi, yoxsulluq, aclıq, etnik və ya siyasi münaqişələr də daxil olmaqla 21-ci əsrin bir çox problemi ilə üzləşdiyimiz üçün coğrafi tədqiqatın və tədqiqatın nə üçün vacib olduğunu izah etməyə kömək edir.

Coğrafiyanın öyrənilməsi çox geniş olduğundan, intizam adətən ixtisaslara bölünür. Ən geniş səviyyədə coğrafiya fiziki coğrafiya, insan coğrafiyası, coğrafi texnika və regional coğrafiyaya bölünür.

Fiziki coğrafiya

Təbii mühit fiziki coğrafiyaçıların əsas qayğısıdır, baxmayaraq ki, bir çox fiziki coğrafiyaçı da insanların təbii sistemləri necə dəyişdirdiyinə baxır. Fiziki coğrafiyaçılar Yerin fəsillərini, iqlimini, atmosferini, torpağı, çayları, relyef formalarını və okeanları öyrənirlər. Fiziki coğrafiyanın bəzi fənlərinə geomorfologiya, qlasiologiya, pedologiya, hidrologiya, klimatologiya, biocoğrafiya və okeanoqrafiya daxildir.

Geomorfologiya relyef formalarını və onları formalaşdıran prosesləri öyrənir. Geomorfoloqlar küləyin, buzun, çayların, eroziyaların, zəlzələlərin, vulkanların, canlıların və Yerin səthini formalaşdıran və dəyişdirən digər qüvvələrin təbiətini və təsirini araşdırırlar.

Qlasioloqlar Yerin buz sahələrinə və onların planetin iqliminə təsirinə diqqət yetirirlər. Qlasioloqlar buzlaqların və aysberqlərin xüsusiyyətlərini və paylanmasını sənədləşdirirlər. Glasioloqlar tərəfindən toplanan məlumatlar Arktika və Antarktika buzlarının ötən əsrdə geri çəkildiyini nümayiş etdirdi.

Pedoloqlar torpağı və onun necə yaradıldığını, dəyişdirildiyini və təsnif edildiyini öyrənirlər. Torpaq tədqiqatları tarla məhsuldarlığını təhlil edən fermerlərdən tutmuş müxtəlif sahələrin ağır strukturların tikintisi üçün uyğunluğunu araşdıran mühəndislərə qədər müxtəlif peşələr tərəfindən istifadə olunur.

Hidrologiya Yerdəki suyun tədqiqidir: onun xüsusiyyətləri, paylanması və təsirləri. Hidroloqlar xüsusilə suyun okeandan atmosferə, sonra isə Yerin səthinə döndüyü zaman hərəkəti ilə maraqlanırlar. Hidroloqlar yağışlar vasitəsilə çaylara, göllərə, torpağa və yeraltı sulu təbəqələrə suyun dövranını öyrənirlər. Hidroloqlar bəndlərin tikintisi və ya sökülməsi, suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi, suyun keyfiyyətinin monitorinqi, quraqlıq şəraitinin izlənməsi və daşqın riskinin proqnozlaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən anlayışlar təqdim edirlər.

Klimatoloqlar Yerin iqlim sistemini və onun Yer səthinə təsirini öyrənirlər. Məsələn, klimatoloqlar Sakit Okeanda isti səth temperaturlarının tsiklik hava fenomeni olan El Nino haqqında proqnozlar verirlər. Onlar Peruda daşqın, Avstraliyada quraqlıq və ABŞ-da şiddətli Texas yağışlarının və ya qeyri-adi isti Minnesota qışının qəribəlikləri kimi El Nino-nun yaratdığı dramatik dünya iqlim dəyişikliklərini təhlil edirlər.

Biocoğrafiyaçılar ətraf mühitin bitki və heyvanların yayılmasına təsirini öyrənirlər. Məsələn, biocoğrafiya mütəxəssisi müəyyən bir hörümçək növünün yaşadığı bütün yerləri və bu yerlərin ümumi cəhətlərini sənədləşdirə bilər.

Okeanoqrafiya, fiziki coğrafiyanın əlaqəli intizamı, dünya okeanlarının canlılarına və mühitlərinə diqqət yetirir. Okean gelgitlərinin və axınlarının müşahidəsi ilk okeanoqrafik tədqiqatlardan bəzilərini təşkil etmişdir. Məsələn, 18-ci əsr dənizçiləri Atlantik Okeanından çay kimi axan nəhəng axın olan Gulf Stream-in coğrafiyasını müəyyən etdilər. Gulf Stream-in kəşfi və izlənilməsi Avropa və Amerika arasında rabitə və səyahətə kömək etdi.

Bu gün okeanoloqlar suyun çirklənməsinin təsiri ilə bağlı araşdırmalar aparır, sunamiləri izləyir, dənizdə neft buruqlarının layihələndirilməsini həyata keçirir, lavaların sualtı püskürmələrini araşdırır və zəhərli yosunlardan dost delfinlərə qədər bütün növ dəniz orqanizmlərini öyrənirlər.

İnsan coğrafiyası

İnsan coğrafiyası Yer səthində insanların və mədəniyyətlərin paylanması və şəbəkələri ilə əlaqədardır. İnsan coğrafiyaçısı dünya əhalisinin 37 faizini təmsil edən yüksələn iqtisadi güclərin Çin və Hindistanın yerli, regional və qlobal təsirini araşdıra bilər. Onlar həmçinin Çin və Hindistandakı istehlakçıların yeni texnologiya və bazarlara necə uyğunlaşdığına və bazarların belə böyük istehlakçı bazasına necə reaksiya verdiyinə baxa bilərlər.

İnsan coğrafiyaçıları insanların öz mühitlərindən necə istifadə etdiklərini və dəyişdirdiklərini də öyrənirlər. Məsələn, insanlar heyvanlarını bir bölgədə həddindən artıq otlamağa icazə verdikdə, torpaq eroziyaya uğrayır və çəmənliklər səhraya çevrilir. Həddindən artıq otlaqların landşaft, eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalına təsiri insan coğrafiyaçıları üçün tədqiqat sahəsidir.

Nəhayət, insan coğrafiyaçıları coğrafi məkanda siyasi, sosial və iqtisadi sistemlərin necə təşkil olunduğunu öyrənirlər. Bunlara hökumətlər, dini təşkilatlar və ticarət tərəfdaşlıqları daxildir. Bu qrupların sərhədləri daim dəyişir.

İnsan coğrafiyasındakı əsas bölmələr insan fəaliyyətinin və ya yaşayış tərzinin müxtəlif növləri ilə bağlı narahatlığı əks etdirir. İnsan coğrafiyasının bəzi nümunələrinə şəhər coğrafiyası, iqtisadi coğrafiya, mədəni coğrafiya, siyasi coğrafiya, sosial coğrafiya və əhali coğrafiyası daxildir. Keçmiş dövrlərdə coğrafi qanunauyğunluqları və prosesləri öyrənən insan coğrafiyaşünasları tarixi coğrafiyanın alt fənlərinin bir hissəsidir. İnsanların xəritələri və coğrafi məkanı necə başa düşdüyünü öyrənənlər davranış coğrafiyası kimi tanınan bir alt fənnə aiddir.

İnsanlar və ətraf mühit arasındakı əlaqə ilə maraqlanan bir çox insan coğrafiyaşünasları mədəni coğrafiya və siyasi coğrafiyanın alt fənlərində işləyirlər.

Mədəni coğrafiyaçılar təbii mühitin insan mədəniyyətinin inkişafına necə təsir etdiyini, məsələn, iqlimin bölgənin kənd təsərrüfatı təcrübələrinə necə təsir etdiyini öyrənirlər. Siyasi coğrafiyaçılar siyasi şəraitin insanlar və onların ətraf mühiti arasında qarşılıqlı əlaqəyə təsirini, eləcə də su hüquqları ilə bağlı mübahisələr kimi ekoloji münaqişələri öyrənirlər.

Bəzi insan coğrafiyaçıları insan sağlamlığı ilə coğrafiya arasındakı əlaqəyə diqqət yetirirlər. Məsələn, sağlamlıq coğrafiyaşünasları xüsusi xəstəliklərin yerini və yayılmasını izləyən xəritələr yaradırlar. Onlar səhiyyə xidmətinə çıxışın coğrafi fərqlərini təhlil edirlər. Onlar ətraf mühitin insan sağlamlığına təsiri, xüsusilə radiasiya, qurğuşun zəhərlənməsi və ya suyun çirklənməsi kimi ekoloji təhlükələrin təsiri ilə çox maraqlanırlar.

Coğrafi Texnikalar

Coğrafi texnikalar üzrə mütəxəssislər coğrafi proseslərin müxtəlif üsul və texnologiyalardan istifadə etməklə təhlil və təmsil olunma yollarını öyrənirlər. Xəritəçəkmə və ya kartoqrafiya, bəlkə də bunların ən əsasıdır. Kartoqrafiya əsrlər boyu coğrafiyaya çox təsir etmişdir.

Hələ eramızdan əvvəl 1500-cü ildə Sakit Okeandakı Polineziya naviqatorları səyahətləri zamanı qarşılaşacaqları adaları və okean axınlarını əks etdirən kiçik çubuqlar və qabıqlardan ibarət mürəkkəb xəritələrdən istifadə edirdilər. Bu gün ABŞ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən orbitə yerləşdirilən peyklər Yerdəki dəqiq yerləri dərhal müəyyən etmək üçün qlobal yerləşdirmə sistemi (GPS) vahidləri adlanan yerdəki qəbuledicilərlə əlaqə qurur.

Bu gün Yerin demək olar ki, bütün səthi diqqətəlayiq dəqiqliklə xəritələnmişdir və bu məlumatların çoxu dərhal internetdə mövcuddur. Bu veb-saytların ən diqqətçəkənlərindən biri Google Earth-dür, &ldquolets kosmosdakı qalaktikalardan tutmuş okean kanyonlarına qədər peyk şəkillərinə, xəritələrə, əraziyə, 3D binalara baxmaq üçün Yer kürəsinin istənilən yerinə uça bilərsiniz.&rdquo Əslində, hər kəs ola bilər. ev rahatlığından virtual Kristofer Kolumb.

Son 100 ildə texnoloji inkişaf coğrafi texnikaları öyrənən alimlər üçün bir sıra başqa ixtisasların yaranmasına səbəb olmuşdur. Təyyarə yuxarıdan eniş şəklini çəkməyə imkan verdi. İndi, coğrafiyaçılara planetin səthinin necə göründüyünü və onun necə dəyişdiyini anlamağa kömək edən çoxlu peyklər və Yer üstü digər nəqliyyat vasitələri var.

Yer üstü kameraların və sensorların aşkar etdiklərinə baxan coğrafiyaçılar uzaqdan zondlama üzrə mütəxəssislərdir. Kosmosdan çəkilmiş şəkillər xəritələr hazırlamaq, buzların əriməsinə nəzarət etmək, daşqınların zərərini qiymətləndirmək, neft dağılmalarını izləmək, havanı proqnozlaşdırmaq və ya sonsuz digər funksiyaları yerinə yetirmək üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, 1955-ci ildən 2007-ci ilə qədər çəkilmiş peyk fotoşəkillərini müqayisə edərək, ABŞ Geoloji Xidmətinin (USGS) alimləri Alyaskanın Beaufort dənizi boyunca sahil eroziyasının sürətinin iki dəfə artdığını aşkar etdilər. 2002-ci ildən 2007-ci ilə qədər hər il təxminən 45 fut sahil, əsasən buzlu permafrost dənizə atıldı.

Şeylərin necə paylandığını və bir-biri ilə əlaqəli olduğunu dəqiq hesablamağa imkan verən kompüterləşdirilmiş sistemlər coğrafi informasiya sistemlərinin (GIS) öyrənilməsini coğrafiyada getdikcə daha vacib bir ixtisasa çevirdi. Coğrafi informasiya sistemləri bütün növ məlumatları (xəritələr, hesabatlar, statistik məlumatlar, peyk şəkilləri, sorğular, demoqrafik məlumatlar və s.) toplayan və hər bir məlumat parçasını coğrafi koordinatlar kimi coğrafi istinad nöqtəsi ilə əlaqələndirən güclü verilənlər bazalarıdır. Geoməkan məlumatı adlanan bu məlumatlar GIS kompüter texnologiyası mövcud olmamışdan əvvəl mümkün olmayan üsullarla saxlanıla, təhlil edilə, modelləşdirilə və idarə oluna bilər.

CİS-in populyarlığı və əhəmiyyəti coğrafi informasiya elmi (GISci) kimi tanınan yeni bir elmin yaranmasına səbəb olmuşdur. Coğrafi informasiya alimləri insan inkişafı ilə yanaşı təbiətdəki nümunələri də öyrənirlər. Onlar 2008-ci ildə Los-Ancelesdə (Kaliforniya) baş vermiş yanğın kimi təbii təhlükələri öyrənə bilərlər. İnternetdə yerləşdirilən xəritə yanğının real vaxtda yayılmasını və insanlara tez bir zamanda necə evakuasiya ediləcəyi ilə bağlı qərar qəbul etmələrinə kömək edəcək məlumatları göstərirdi. CİS həm də coğrafi baxımdan insan mübarizələrini təsvir edə bilər, məsələn, 2009-cu ilin may ayında New York Times tərəfindən nəşr olunan və Nyu-York şəhərinin ətrafındakı müxtəlif bölgələrdə binaların girov qoyulması dərəcələrini göstərən interaktiv onlayn xəritə.

Ətraf mühit və sosial problemləri anlamaqda bizə kömək edə biləcək kompüterləşdirilmiş xəritələr və diaqramlar yaratmaq üçün böyük imkanlar coğrafi vizuallaşdırmanı coğrafiyada getdikcə daha vacib bir ixtisasa çevirdi. Bu coğrafi məlumat, suyun keyfiyyətinə nəzarət edən dövlət qurumlarından tutmuş, yeni müəssisələrin harada yerləşəcəyinə qərar verən sahibkarlara qədər demək olar ki, hər bir qurum tərəfindən yüksək tələbatdır.

Regional coğrafiya

Regional geographers take a somewhat different approach to specialization, directing their attention to the general geographic characteristics of a region. A regional geographer might specialize in African studies, observing and documenting the people, nations, rivers, mountains, deserts, weather, trade, and other attributes of the continent. There are different ways you can define a region. You can look at climate zones, cultural regions, or political regions. Often regional geographers have a physical or human geography specialty as well as a regional specialty.

Regional geographers may also study smaller regions, such as urban areas. A regional geographer may be interested in the way a city like Shanghai, China, is growing. They would study transportation, migration, housing, and language use, as well as the human impact on elements of the natural environment, such as the Huangpu River.

Whether geography is thought of as a discipline or as a basic feature of our world, developing an understanding of the subject is important. Some grasp of geography is essential as people seek to make sense of the world and understand their place in it. Thinking geographically helps people to be aware of the connections among and between places and to see how important events are shaped by where they take place. Finally, knowing something about geography enriches people&rsquos lives&mdashpromoting curiosity about other people and places and an appreciation of the patterns, environments, and peoples that make up the endlessly fascinating, varied planet on which we live.

Gazetteer
A gazetteer is a geographic dictionary. Gazetteers, which have existed for thousands of years, usually contain some sort of map and a set of information. Some gazetteers may contain a list of capital cities or areas where a specific resource is found. Other gazetteers may contain information about the local population, such as languages spoken, money used, or religious beliefs.

Wrong-Way Corrigan
The American aviator Douglas Corrigan is often nicknamed "Wrong-Way Corrigan" because of a navigational error he made on a flight in 1938. Corrigan had just piloted a very impressive flight from Long Beach, California, to New York, New York. He was scheduled to fly back to Long Beach. Instead, with the sky covered in clouds, Wrong Way Corrigan flew to Dublin, Ireland.

Old Maps
People have been making maps for thousands of years. One of the oldest known maps was found near the city of Kirkuk, Iraq. Most geographers say it dates from 2500 BCE. It is a palm-sized block of clay depicting an area with two hills and a stream. (Some geographers think the stream is a canal made by people for irrigation.) Geographers have identified one of the towns on the map. However, they are not sure exactly what the hand-held map represents.

Ancient maps could also be quite large. A nine-foot wall painting in Catal Hyuk, Turkey, was made about 6000 BCE. It is a map of a busy city, complete with crowded housing and even an erupting volcano. However, some scientists believe this "map" is decorative and not an accurate representation of what was there.


Chapter 26 - The Tree of Life: An Introduction to Biological Diversity

 • The oldest known fossils are 3.5-billion-year-old stromatolites, rocklike structures composed of layers of cyanobacteria and sediment.
 • If bacterial communities existed 3.5 billion years ago, it seems reasonable that life originated much earlier, perhaps 3.9 billion years ago, when Earth first cooled to a temperature where liquid water could exist.

Prokaryotes dominated evolutionary history from 3.5 to 2.0 billion years ago.

 • The early protobionts must have used molecules present in the primitive soup for their growth and replication.
 • Eventually, organisms that could produce all their needed compounds from molecules in their environment replaced these protobionts.
  • A rich variety of autotrophs emerged, some of which could use light energy.
  • These organisms transformed the biosphere of the planet.
  • Representatives from both groups thrive in various environments today.

  Metabolism evolved in prokaryotes.

  • The chemiosmotic mechanism of ATP synthesis is common to all three domains—Bacteria, Archaea, and Eukarya.
   • This is evidence of a relatively early origin of chemiosmosis.
   • The cell would have to spend a large portion of its ATP to regulate internal pH by driving H+ pumps.
   • The first electron transport pumps may have coupled the oxidation of organic acids to the transport of H+ out of the cell.
   • Such anaerobic respiration persists in some present-day prokaryotes.
   • The metabolism of early versions of photosynthesis did not split water and liberate oxygen.
   • Some living prokaryotes display such nonoxygenic photosynthesis.
   • When oxygenic photosynthesis first evolved, the free oxygen it produced likely dissolved in the surrounding water until the seas and lakes became saturated with O2.
   • Additional O2 then reacted with dissolved iron to form the precipitate iron oxide.
   • These marine sediments were the source of banded iron formations, red layers of rock containing iron oxide that are a valuable source of iron ore today.
   • About 2.7 billion years ago, oxygen began accumulating in the atmosphere and terrestrial rocks with oxidized iron formed.
   • The increase in atmospheric oxygen likely doomed many prokaryote groups.
   • Some species survived in habitats that remained anaerobic, where their descendents survive as obligate anaerobes.

   Concept 26.4 Eukaryotic cells arose from symbioses and genetic exchanges between prokaryotes

   • Eukaryotic cells differ in many respects from the smaller cells of bacteria and archaea.
    • Even the simplest single-celled eukaryote is far more complex in structure than any prokaryote.
    • Other fossils that resemble simple, single-celled algae are slightly older (2.2 billion years) but may not be eukaryotic.
    • Traces of molecules similar to cholesterol are found in rocks dating back 2.7 billion years.
     • Such molecules are found only by aerobically respiring eukaryotic cells.
     • If confirmed, this would place the earliest eukaryotes at the same time as the oxygen revolution that changed the Earth’s environment so dramatically.
     • They have no cytoskeleton and are unable to change cell shape.
     • The first eukaryotes may have been predators of other cells.
     • Mitosis made it possible to reproduce the large eukaryotic genome.
     • Meiosis allowed sexual recombination of genes.
     • A process called endosymbiosis probably led to mitochondria and plastids (the general term for chloroplasts and related organelles).
     • The term endosymbiont is used for a cell that lives within a host cell.
     • A heterotrophic host could use nutrients released from photosynthesis.
     • An anaerobic host would have benefited from an aerobic endosymbiont.
     • The theory of serial endosymbiosis supposes that mitochondria evolved before plastids.
     • The inner membranes of both organelles have enzymes and transport systems that are homologous to those in the plasma membranes of modern prokaryotes.
     • Mitochondria and plastids replicate by a splitting process similar to prokaryotic binary fission.
     • Like prokaryotes, each organelle has a single, circular DNA molecule that is not associated with histone.
     • These organelles contain tRNAs, ribosomes, and other molecules needed to transcribe and translate their DNA into protein.
     • Ribosomes of mitochondria and plastids are similar to prokaryotic ribosomes in terms of size, nucleotide sequence, and sensitivity to antibiotics.
     • Comparisons of small-subunit ribosomal RNA from mitochondria, plastids, and various living prokaryotes suggest that a group of bacteria called the alpha proteobacteria are the closest relatives to mitochondria and that cyanobacteria are the closest relatives to plastids.
     • Some mitochondrial and plastic proteins are encoded by the organelle’s DNA, while others are encoded by nuclear genes.
     • Some proteins are combinations of polypeptides encoded by genes in both locations.
     • Some researchers have proposed that the nucleus itself evolved from an endosymbiont.
     • Nuclear genes with close relatives in both bacteria and archaea have been found.
     • These transfers may have taken place during the early evolution of life, or may have happened repeatedly until the present day.
     • The Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum may have originated from infoldings of the plasma membrane.
     • The cytoskeletal proteins actin and tubulin have been found in bacteria, where they are involved in pinching off bacterial cells during cell division.
     • These bacterial proteins may provide information about the origin of the eukaryotic cytoskeleton.
     • However, the 9+2 microtubule apparatus of eukaryotic flagella and cilia has not been found in any prokaryotes.

     Concept 26.5 Multicellularity evolved several times in eukaryotes

     • A great range of eukaryotic unicellular forms evolved as the diversity of present-day “protists.”
     • Molecular clocks suggest that the common ancestor of multicellular eukaryotes lived 1.5 billion years ago.
      • The oldest known fossils of multicellular eukaryotes are 1.2 billion years old.
      • Recent fossil finds from China have produced a diversity of algae and animals from 570 million years ago, including beautifully preserved embryos.
      • According to the snowball Earth hypothesis, life would have been confined to deep-sea vents and hot springs or those few locations where enough ice melted for sunlight to penetrate the surface waters of the sea.
      • The first major diversification of multicellular eukaryotic organisms corresponds to the time of the thawing of snowball Earth.
      • Some cells in the colonies became specialized for different functions.
      • Such specialization can be seen in some prokaryotes.
      • For example, certain cells of the filamentous cyanobacterium Nostoc differentiate into nitrogen-fixing cells called heterocysts, which cannot replicate.
      • A multicellular eukaryote generally develops from a single cell, usually a zygote.
      • Cell division and cell differentiation help transform the single cell into a multicellular organism with many types of specialized cells.
      • With increasing cell specialization, specific groups of cells specialized in obtaining nutrients, sensing the environment, etc.
      • This division of function eventually led to the evolution of tissues, organs, and organ systems.

      Animal diversity exploded during the early Cambrian period.

      Plants, fungi, and animals colonized the land about 500 million years ago.

      • The colonization of land was one of the pivotal milestones in the history of life.
       • There is fossil evidence that cyanobacteria and other photosynthetic prokaryotes coated damp terrestrial surfaces well more than a billion years ago.
       • However, macroscopic life in the form of plants, fungi, and animals did not colonize land until about 500 million years ago, during the early Paleozoic era.
       • For example, plants evolved a waterproof coating of wax on their photosynthetic surfaces to slow the loss of water.
       • In the modern world, the roots of most plants are associated with fungi that aid in the absorption of water and nutrients from the soil.
        • The fungi obtain organic nutrients from the plant.
        • Terrestrial vertebrates, which include humans, are called tetrapods because of their four limbs.

        Earth’s continents drift across the planet’s surface on great plates of crust.

        • Earth’s continents drift across the planet’s surface on great plates of crust that float on the hot, underlying mantle.
         • Plates may slide along the boundary of other plates, pulling apart or pushing against each other.
         • Mountains and islands are built at plate boundaries or at weak points on the plates.
         • About 250 million years ago, near the end of the Paleozoic era, all the continental landmasses came together into a supercontinent called Pangaea.
         • Ocean basins deepened, sea level lowered, and shallow coastal seas drained.
          • Many marine species living in shallow waters were driven extinct by the loss of habitat.
          • As the continents drifted apart, each became a separate evolutionary arena with lineages of plants and animals that diverged from those on other continents.
          • Australian flora and fauna contrast sharply from that of the rest of the world.
           • Marsupial mammals fill ecological roles in Australia analogous to those filled by placental mammals on other continents.
           • In Australia, marsupials diversified and the few early eutherians became extinct.
           • On other continents, marsupials became extinct and eutherians diversified.

           Concept 26.6 New information has revised our understanding of the tree of life

           • In recent decades, molecular data have provided new insights into the evolutionary relationships of life’s diverse forms.
           • The first taxonomic schemes divided organisms into plant and animal kingdoms.
           • In 1969, R. H. Whittaker argued for a five-kingdom system: Monera, Protista, Plantae, Fungi, and Animalia.
            • The five-kingdom system recognized that there are two fundamentally different types of cells: prokaryotic (the kingdom Monera) and eukaryotic (the other four kingdoms).
            • Plants are autotrophic, making organic food by photosynthesis.
            • Most fungi are decomposers with extracellular digestion and absorptive nutrition.
            • Most animals ingest food and digest it within specialized cavities.
            • Most protists are unicellular.
            • However, some multicellular organisms, such as seaweeds, were included in Protista because of their relationships to specific unicellular protists.
            • The five-kingdom system prevailed in biology for more than 20 years.
            • These data led to the three-domain system of Bacteria, Archaea, and Eukarya as “superkingdoms.”
            • Bacteria differ from Archaea in many key structural, biochemical, and physiological characteristics.
            • Molecular systematics and cladistics have shown that the Protista is not monophyletic.
            • Some of these organisms have been split among five or more new kingdoms.
            • Others have been assigned to the Plantae, Fungi, or Animalia.
            • New data, including the discovery of new groups, will lead to further taxonomic remodeling.
            • Keep in mind that phylogenetic trees and taxonomic groupings are hypotheses that fit the best available data.

            Lecture Outline for Campbell/Reece Biology, 7th Edition, © Pearson Education, Inc. 26-1


            Student testimonials

            Course content

            Biology at Keele focuses on the amazing world of organisms &ndash from how they&rsquove evolved to their relationships with the environment and each other. Keele takes a broad approach to biology, examining the diversity of life and its evolution from the geological past. You&rsquoll consider a range of biological concepts which may include the complexity of biological processes and mechanisms at molecular, cellular, organismal and ecosystem levels, and the related philosophical and ethical issues. You&rsquoll engage in activities to strengthen your skillset which may include sampling, recording and analysing data in the field and in our well-equipped labs.

            BSc (Hons) Geography Combined Honours at Keele allows you to focus specifically on your preferred area of physical geography. This course explores the Earth's varied landscapes and the complex, potentially fragile, global systems that connect them. As a student at Keele you will learn about the rapidly evolving science at the heart of global environmental change and discover new ways of understanding and appreciating the natural world around us.

            Our focus on climate change, global responsibility, sustainability, and the application of professional geographical skills to real-world situations will prepare you for a wide range of careers and for life as a responsible global citizen. What you learn here will equip you for future employment and for a lifelong appreciation of the world around you.

            Biology can be studied as a Combined Honours degree in the following combinations:

            Geography can also be studied as a Combined Honours degree in the following combinations:

            You may also be interested in the following Single Honours programmes:

            Course structure

            The module details given below are indicative, they are intended to provide you with an idea of the range of subjects that are taught to our current students. The modules that will be available for you to study in future years are prone to change as we regularly review our teaching to ensure that it is up-to-date and informed by the latest research and teaching methods. The information presented is therefore not intended to be construed and/or relied upon as a definitive list of the modules available in any given year.

            Year 1 Indicative Modules:

            Geography Optional Modules:

            Year 2 Indicative Modules:
            Year 3 Indicative Modules:

            Entry requirements

            The entry grades outlined in this section indicate the likely offer or range of offers which would be made to candidates along with any subject specific requirements. This is for general information only. Keele University reserves the right to vary offer conditions depending upon a candidate’s application. Read more about our undergraduate entry requirements for United Kingdom, European Union and International students.

            A Level requirements

            • A Level requirement ABC/BBB
            • To include one Science A-level. Science subjects include: Applied Science, Biology, Chemistry, Computer Science, Environmental Science, Food Science/Technology, Further Maths, Geography, Geology, Human Biology, Maths, Physics, Psychology, Sports Science and Statistics.

            If you don't think you'll meet the entry requirements specified, you may be able to gain entry to this course via a Foundation Year .

            GCSE requirements

            • BTEC requirements DDM in a Science based subject
            • BTEC Subsidary in Applied Science accepted.

            If you don't think you'll meet the entry requirements specified, you may be able to gain entry to this course via a Foundation Year .

            International Baccalaureate

            Access to HE Diploma requirements

            • Obtain Access to Higher Education Diploma with 122 UCAS Tariff points including 30 Level 3 credits at Distinction. You must also have taken sufficient Science credits, please contact us for advice.

            Xahiş edirəm qeyd edin

            * Reformed GCSE grades for England are stated in brackets
            ** Science practical only required from applicants taking reformed A level Biology, Chemistry or Physics in England
            *** If applicant has not had opportunity to sit AS level in England, please contact the Admissions team

            Not got the grades?

            If you don't think you'll meet the entry requirements specified, Foundation Year offers an alternative route to study for this degree.

            PREPARATION PROGRAMMES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

            International students who do not meet the direct entry requirements for this course have the opportunity to study an International Foundation Year programme.

            These courses are designed to prepare international students to enter into Keele University undergraduate degrees.

            Foundation year

            You may choose to study this course via foundation year.

            If you’re returning to education following a break, wish to study a new subject or don’t have the grades or sufficient equivalent experience for direct entry to this course, a foundation year may be a good option for you.

            Following successful completion (including any additional progression requirements) of the foundation year you can progress on to this course.

            The foundation year offers September starts across all subjects, and January starts across all science, humanities, social sciences and business routes.

            For more details visit our foundation year webpages.

            Foundation year

            Foundation Year Overview

            If you do not meet the requirements for direct entry into the BSc (Hons) Biology and Geography course, our Foundation Year can provide an alternative route into your degree.

            Keele University is consistently ranked among the top universities for student satisfaction, and we have over 70 years&rsquo experience of teaching a foundation year to students. On the Keele Foundation Year, you&rsquoll study on campus, joining our community from the outset, and you will have access to a range of support.

            Read on to find information about:

            • Foundation Year indicative modules for the September intake
            • Foundation Year entry requirements
            • How to apply
            • UCAS code for this course

            The information within this page is for students wishing to start their studies in September. If you would like to start this course in January, please visit our January pages for further details.

            Kursun məzmunu

            Our Foundation Year allows you to develop your critical thinking, academic reading, writing, and communication study skills along with subject-specific knowledge and skills which will be invaluable in your academic studies and beyond. Upon meeting the progression criteria and successfully completing our Foundation Year, you will automatically progress into your Keele undergraduate degree with the confidence that you have the skills, and knowledge needed to successfully complete your course.

            The Keele Foundation Year is a two semester programme which provides a tailored pre-degree programme of study to better prepare you for the BSc (Hons) Biology and Geography degree. For example, the Foundations of Life Sciences module looks at basic cell biology in terms of structure and function and go on to examine how cells obtain their energy and raw materials. It considers how organisms interact and analyses the effects of climate change on ecosystems. In addition, the Foundations of Geography, Geology and the Environment module will provide knowledge of the basic underlying principles and concepts associated with the origins, evolution and structure of the Earth as a system. Course content has been developed in collaboration with degree teaching teams, so that by the time you begin Year 1, you will be ready to excel at your studies, as the majority of our Foundation Year students do.

            Find out more about the Keele Foundation Year, including information about teaching and assessment methods by visiting the Foundation Year homepage.

            Course Structure

            The module details given below are indicative, they are intended to provide you with an idea of the range of subjects that are taught to our current students. The modules that will be available for you to study in future years are prone to change as we regularly review our teaching to ensure that it is up-to-date and informed by the latest research and teaching methods. The information presented is therefore not intended to be construed and/or relied upon as a definitive list of the modules available in any given year.

            Semester One Modules

            Semester Two Modules

            FYO-00191 Advancing Life Sciences 30 credits
            FYO-00195 Advancing Geography, Geology and the Environment 30 credits

            ENTRY REQUIREMENTS

            The entry grades outlined in this section indicate the likely offer or range of offers which would be made to candidates along with any subject specific requirements. This is for general information only. Keele University reserves the right to vary offer conditions depending upon a candidate&rsquos application. Read more about our undergraduate entry requirements for United Kingdom, European Union and International students.

            • Between 40-56 UCAS points from at least 1 A level/level 3 qualification or equivalent, or
            • Relevant work experience
            • GCSE English Language at grade 4 (C), or Level 2 Functional Skills, or
            • IELTS 5.5 (with 5.5 in all subtests)

            How to Apply

            Students will need to apply for Biology with Foundation Year (UCAS code C103) through UCAS at www.ucas.com. You will be contacted to confirm your second subject by a member of our team.

            Direct Entry Students

            If you already have your qualifications, are not expecting any further results and only wish to apply to Keele, please contact the Admissions Office directly.

            Information for International Students

            International students who do not meet the entry requirements for this integrated Foundation Year course may be eligible to study an International Foundation Year stand alone preparation course.

            Please visit the International Foundation Year pages for information on how to apply, entry requirements and course details.

            To find additional course information to complement the information on this tab, please view our Foundation Year programme specifications.

            Fees and funding

            Going to university can be a daunting as well as an exciting experience. It can be difficult to understand the true costs of being a student, as well as the financial support that is available to help you meet those costs.

            We can help you to manage your funds, create a budget and ensure that you receive any funding for which you may be eligible. We also offer financial support such as the Keele University Hardship Fund and emergency loans.

            Career prospects

            96% of Keele graduates were in a job or further study within six months of graduating (DLHE, 2017)

            As a geographer, you'll develop a wide range of transferable and subject-specific skills. Geography graduates are very employable, with the skills, knowledge and understanding gained during a geography degree held in high regard by employers (RGS, 2020). Your interdisciplinary perspectives, problem-solving skills and the ability to research, evaluate and synthesise information from diverse sources are relevant to a broad range of careers including those in transport, planning, retail, and the environmental sector. You might decide to follow your degree with a postgraduate programme.

            Biology at Keele offers both breadth and depth of knowledge, preparing you for a range of directly or indirectly related careers. You might work as a research scientist, as an environmental consultant, conservationist, in quality control areas of the food industry, in the pharmaceutical industry, or as a scientific writer.

            Previous employers:

            • Bentley
            • Boots
            • Education First
            • Environmental Agency
            • ESF Consultants
            • Higher Education Providers
            • LGC
            • Ministry of Defence
            • NHS
            • The National Trust
            • United Utilities

            Jobs that a graduate of this course could go on to do:

            • Cartographer
            • Clinical Molecular Geneticist
            • Environmental Consultant
            • Geographical Information Systems Officer
            • Higher Education Lecturer
            • International Development Worker
            • Logistics Manager
            • Nature Conservation Officer
            • Planning and Development Surveyor
            • Research Scientist
            • Residential Surveyor
            • Torpaq alimi
            • Systems Developer
            • Müəllim
            • Town Planner
            • Transport Planner

            (Please note that some of these roles may require additional qualifications or training)

            We place great importance on employability and on your future as a responsible global citizen. Your course includes training in professional and research skills, and opportunities for either a module or a whole year of work placement. Our study-abroad option is a great opportunity to broaden your horizons and establish international networks that can also enhance employability.

            Regardless of which career you pursue after Keele, employers will want evidence of the range of skills and personal qualities you possess and which are required for the job. Your degree is clearly important in this respect but don&rsquot forget the extra-curricular activities, positions of responsibility, jobs and voluntary work you may have been engaged in while studying at Keele. These activities allow you to demonstrate the skills and personal qualities required by employers and will be vital in your attempts to secure graduate employment.

            Find out more about our careers and employability services, including career planning, alumni mentoring, jobs, internships, starting your own business and much more.


            Adaptive Radiation

            • During his journey, Charles Darwin went to Galapagos Islands. There he observed an amazing diversity of creatures.
            • Of particular interest, small black birds later called Darwin’s Finches amazed him.
            • He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties, he conjectured, evolved on the island itself.
            • From the original seed-eating features, many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography (habitats) is called adaptive radiation.

            History of Biogeography

            The study of biogeography gained popularity with the work of Alfred Russel Wallace in the mid-to-late 19th Century. Wallace, originally from England, was a naturalist, explorer, geographer, anthropologist, and biologist who first extensively studied the Amazon River and then the Malay Archipelago (the islands located between the mainland of Southeast Asia and Australia).

            During his time in the Malay Archipelago, Wallace examined the flora and fauna and came up with the Wallace Line—a line that divides the distribution of animals in Indonesia into different regions according to the climates and conditions of those regions and their inhabitants' proximity to Asian and Australian wildlife. Those closer to Asia were said to be more related to Asian animals while those close to Australia were more related to the Australian animals. Because of his extensive early research, Wallace is often called the "Father of Biogeography."

            Following Wallace were a number of other biogeographers who also studied the distribution of species, and most of those researchers looked at history for explanations, thus making it a descriptive field. In 1967 though, Robert MacArthur and E.O. Wilson published "The Theory of Island Biogeography." Their book changed the way biogeographers looked at species and made the study of the environmental features of that time important to understanding their spatial patterns.

            As a result, island biogeography and the fragmentation of habitats caused by islands became popular fields of study as it was easier to explain plant and animal patterns on the microcosms developed on isolated islands. The study of habitat fragmentation in biogeography then led to the development of conservation biology and landscape ecology.


            Biochemical

            A biochemical or molecular biological definition sees living organisms as systems that contain reproducible hereditary information coded in nucleic acid molecules and that metabolize by controlling the rate of chemical reactions using the proteinaceous catalysts known as enzymes. In many respects, this is more satisfying than the physiological or metabolic definitions of life. However, even here there are counterexamples. Viruslike agents called prions lack nucleic acids, although the nucleic acids of the animal cells in which they reside may be involved in their reproduction. Ribonucleic acid ( RNA) molecules may replicate, mutate, and then replicate their mutations in test tubes, although by themselves they are not alive. Furthermore, a definition strictly in chemical terms seems peculiarly vulnerable. It implies that, were a person able to construct a system that had all the functional properties of life, it would still not be alive if it lacked the molecules that earthly biologists are fond of—and made of. (Görmək biochemistry.)


            Videoya baxın: Coğrafiya 7-ci sinif: Dərs-4 Yeni materiklərin kəşfi nə verdi? (Sentyabr 2022).


Şərhlər:

 1. Gabrio

  Bəzən eyni ... bu cür təsadüfi təsadüf

 2. Benes

  Təbrik edirəm, nə sözlər ..., parlaq fikir

 3. Zapotocky

  Zəhmət olmasa daha ətraflı izah edin

 4. Grahem

  İçində bir şey var. Məlumat üçün təşəkkür edirəm, indi biləcəyəm.

 5. Tlilpotonqui

  İtirilmiş əmək.Mesaj yazmaq