Məlumat

Barmaqların bükülməsi rəqəmlərin əyilməsi hesab olunurmu?

Barmaqların bükülməsi rəqəmlərin əyilməsi hesab olunurmu?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Barmaqları bükmək barmaqların əyilməsi, barmaqları düzəltmək isə barmaq uzatmaq sayılırmı? Mənə elə gəlir ki, bu, gündəlik dildə düzgündür, amma anatomik baxımdan doğru olub-olmadığına əmin deyiləm.


Şaquli müstəvidə barmaqların əyilməsi həqiqətən də adlanır əyilmə, isə düzəltmə deyilir uzadılması. Horizontal müstəvidə barmaqların yayılması qaçırma, yaxınlaşma isə adduksiya adlanır (şək. 1).


Şəkil 1. Barmaq hərəkətləri və terminologiya. mənbə: ABŞ Veteran İşləri Departamenti


Fəsil 33. Əl

Əl fasiyası ön kolun fasiyası ilə (antebrachium) davamlıdır. Əldə fasya qalınlığa görə dəyişir və əli beş rəqəmə uyğun gələn və oxşar qan tədarükü, innervasiya və hərəkətləri olan beş ayrı bölməyə ayırır.

Əlin Palmar tərəfinin fassial təbəqələri (Şəkil 33-1A)


 • Palmar aponevrozu. Əl ovucunun üstündə yerləşir və əyilmə tendonlarını və əlin daha dərin strukturlarını əhatə edir. Palmar aponevrozu distalə uzanır və lifli rəqəmsal örtüklərlə davam edir.
 • Fibröz rəqəmsal örtüklər. 2-dən 5-ə qədər rəqəmlərin əyilmə tendonlarını və fleksör pollicis longus əzələsinin vətərini və onlarla əlaqəli sinovial qabıqları əhatə edən tunel yaradın.
 • Flexor retinaculum (eninə karpal ligament). Bir tunel (yəni, karpal tunel) meydana gətirərək, karpal sümükləri tərəfindən yaradılan konkaviyanın üzərində bir dam meydana gətirir. Bu tuneldən median sinir və fleksör digitorum superficialis, flexor digitorum profundus və flexor pollicis longus əzələlərinin vətərləri və onlarla əlaqəli sinovial qişalar keçir. Fleksor retinakulum medial olaraq pisiforma və hamatın çəngəlinə bağlanır. Lateral olaraq, fleksör retinakulum skafoid və trapesiyaya bağlanır.
 • Transvers palmar bağı. Biləyin dorsal tərəfdən ekstensor retinakulumu ilə davam edir və əyilmə vətərləri ətrafında fassial zolaq meydana gətirmək üçün öndən ətrafa dolanır. Bu bağı eninə palmar ligamentin dərinliyində yerləşən əyilmə torlu qişası ilə qarışdırmaq olmaz.
Şəkil 33-1

A . Əl ovucunun fasyası və karpal tunel. B . Arxa əlin fasyası və ekstensor bölmələri. C . 2-4 rəqəmlərinin hərəkətləri. D . 1 rəqəminin hərəkətləri (baş barmaq).

Əlin Palmar tərəfinin fasial bölmələri

Fassial təbəqələr əlin palmar tərəfini aşağıdakı beş bölməyə ayırır (Şəkil 33-1A):


 • Tenar kupesi. 1 rəqəmində (baş barmaq) hərəkət edən üç əzələdən ibarətdir.
 • Hipotenar bölmə. 5 rəqəminə təsir edən üç əzələdən ibarətdir.
 • Mərkəzi kupe. Tenar və hipotenar bölmələr arasında yerləşir və fleksor vətərləri və bel əzələlərini ehtiva edir.
 • Nəzarət bölməsi. Adductor pollicis əzələsini ehtiva edir.
 • Sümüklərarası bölmə. Metakarpal sümüklər arasında yerləşir və dorsal və palmar interossei əzələlərini ehtiva edir.

Əlin Dorsal tərəfinin fassial təbəqələri


 • Genişləndirici retinakulum. Ön kolun fasyası ilə davam edir və yan tərəfdən radiusa və medial olaraq triquetrum və pisiform sümüklərə bağlanır. Ekstansor retinakulum sümüyə yaxın olan vətərləri saxlamaq üçün işləyir və vətərlərin proksimal və distal sürüşməsinə imkan verir (Şəkil 33-1B).
 • Dorsal rəqəmsal genişlənmələr. Rəqəmlərin arxa hissəsini əhatə edən və distal falanksa distal yapışan aponevroz. Proksimal və mərkəzi olaraq, ekstensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor indicis və extensor pollicis brevis əzələləri dorsal rəqəmsal genişlənməyə bağlanır. Lateral olaraq lumbricals və dorsal və palmar interossei əzələləri birləşir. Yanal olaraq bağlanan kiçik daxili əzələlər yalnız ekstensor digitorum, flexor digitorum superficialis və dərin əzələlərlə mümkün olmayan incə barmaq hərəkətlərindən məsuldur. Əzələlərin bağlanması və başlıq yerinin olması səbəbindən kiçik daxili əzələlər interfalangeal oynaqları uzatarkən metakarpofalangeal oynaqda bükülmə əmələ gətirir.

Biləyin dorsal tərəfinin fasial bölmələri

Əlin ekstensor retinakulumu biləyin arxa hissəsini aşağıdakı altı bölməyə ayırır:


 • Kupe 1. Abductor pollicis longus və ekstensor pollicis brevis əzələlərini ehtiva edir.
 • 2-ci bölmə. Ekstensor carpi radialis longus və brevis əzələlərini ehtiva edir.
 • 3-cü bölmə. Ekstensor pollicis longus əzələlərini ehtiva edir.
 • Bölmə 4. Ekstansor digitorum və extensor indicis əzələlərini ehtiva edir.
 • Kupe 5. Ekstensor digiti minimi əzələlərini ehtiva edir.
 • Kupe 6. Ekstensor carpi ulnaris əzələlərini ehtiva edir.

Barmaqların və baş barmağın hərəkətləri

Böyük şəkil

Əl beş rəqəmdən (dörd barmaq və baş barmaqdan) ibarətdir. Baş barmaq rəqəm hesab olunur 1 şəhadət barmağı rəqəm 2 orta barmaq rəqəm 3, adsız barmaq 4 rəqəm və kiçik barmaq rəqəm 5. Əldə bilək sümüklərinin distalində 19 sümük və 19 oynaq var. Hər bir rəqəmdə karpometakarpal, metakarpofalangeal və interfalangeal oynaqlar var.

Barmaqların hərəkətləri

Barmaqların oynaqları və əlaqəli hərəkətlər aşağıdakılardır (Şəkil 33-1C):


 • Karpometakarpal oynaqlar. Sürüşməyə və dönməyə imkan verən sürüşmə birləşmələri.
 • Metakarpofalangeal oynaqlar. Bükülmə və uzanma, eləcə də qaçırma və adduksiya üçün imkan verən kondil oynaqları. Qaçırma və əlavə etmə hərəkətləri 3 rəqəminə (orta barmaq) münasibətdə təsvir edilmişdir. 3-cü rəqəmdən uzaq olan bütün hərəkətlər qaçırma, 3-cü rəqəmə doğru hərəkətlər isə adduksiya hesab olunur. Girov bağları səbəbindən fırlanma məhduddur.
 • İnterfalangeal oynaqlar. Bükülmə və uzanmağa imkan verən menteşə birləşmələri. 2-dən 5-ə qədər olan rəqəmlər üçün proksimal interfalangeal oynaq və distal falanqalararası oynaq var. Onlar tez-tez müvafiq olaraq PIP və DIP adlanır.

Baş barmağın hərəkətləri

Baş barmaq oynaqları və əlaqəli hərəkətlər aşağıdakılardır (Şəkil 33-1D):


 • Karpometakarpal oynaq. Müxalifətə və yerləşdirməyə imkan verən yəhər birləşməsi.
 • Metakarpofalangeal birləşmə. Bükülməyə və uzanmağa imkan verən menteşəli birləşmə.
 • İnterfalangeal birləşmə. Bükülməyə və uzanmağa imkan verən menteşəli birləşmə. 1 rəqəmi (baş barmaq) üçün yalnız bir interfalangeal birləşmə var.

Baş barmaq 2-dən 5-ə qədər rəqəmlərə 90 dərəcə çevrilir. Buna görə də, qaçırma və adduksiya sagittal müstəvidə, əyilmə və uzanma isə tac müstəvisində baş verir.


İçindəkilər

Tipik olaraq, Dupuytren kontrakturası əvvəlcə xurma içərisində qalınlaşma və ya düyün şəklində özünü göstərir, başlanğıcda ağrılı və ya ağrısız ola bilər. [8] İllər sonra ola biləcək xəstəlik prosesində [9] təsirlənmiş barmaqların (barmaqların) hərəkət diapazonunun ağrısız artan itkisi var. Kontrakturanın ən erkən əlaməti xurma dərisinin metakarpofalangeal (MCP) oynağında barmağın əyilmə bükülməsindən dərhal əvvəl əyilmə tendonu üzərindən keçərkən üçbucaqlı "buruşması"dır.

Ümumiyyətlə, kordonlar və ya kontrakturalar ağrısızdır, lakin nadir hallarda tenosinovit baş verə və ağrıya səbəb ola bilər. Təsirə məruz qalan ən çox görülən barmaq adsız barmaqdır, baş barmaq və şəhadət barmağı daha az təsirlənir. [10] Xəstəlik xurma içərisindən başlayır və barmaqlara doğru irəliləyir, proksimal falanqalararası (PİP) oynaqlardan əvvəl metakarpofalangeal (MCP) oynaqları təsirlənir. [11]

Dupuytren kontrakturasında əlin xurma fasyası qeyri-adi dərəcədə qalınlaşır ki, bu da barmaqların qıvrılmasına səbəb ola bilər və barmaqların funksiyasını poza bilər. Palmar fasyasının əsas funksiyası tutma gücünü artırmaqdır, beləliklə, zaman keçdikcə Dupuytren kontrakturası insanın əşyaları tutma qabiliyyətini azaldır. İnsanlar sancılar zamanı ağrı, ağrı və qaşınma şikayət edə bilərlər. Normalda palmar fasyası I tip kollagendən ibarətdir, lakin Dupuytren xəstələrində kollagen I tip kollagendən əhəmiyyətli dərəcədə qalın olan III tip kollagenə dəyişir. sitat lazımdır ]

Əlaqədar şərtlər Redaktə edin

Şiddətli tutulması olan insanlar tez-tez barmaq oynaqlarının arxa hissəsində ("Garrod's yastıqları", "böyrək yastiqləri" və ya "dorsal Dupuytren düyünləri" adlanır) və ayaqların tağında (plantar fibromatoz və ya Ledderhose xəstəliyi) topaqlar göstərir. [12] Ağır hallarda xurma ilə biləklə birləşən nahiyədə topaqlar əmələ gələ bilər.

Dupuytren kontrakturası qeyri-spesifik bir xəstəlikdir, lakin ilk növbədə aşağıdakılara təsir göstərir:

Dəyişdirilə bilməyən Redaktə

 • Skandinaviya və ya Şimali Avropa əcdadından olan insanlar [13] onu "Vikinq xəstəliyi" adlandırırdılar, [6] baxmayaraq ki, bəzi Aralıq dənizi ölkələrində, məsələn, İspaniyada [14] və Bosniyada da geniş yayılmışdır. [15][16] Dupuytren çinlilər və afrikalılar kimi etnik qruplar arasında qeyri-adi haldır. [17]
 • Qadınlardan daha çox kişilər bu vəziyyəti inkişaf etdirmək ehtimalı daha yüksəkdir (80%) [10][13][18]
 • 50 yaşdan yuxarı insanlarda (ABŞ-da bu qrupdakı kişilərin 5%-dən 15%-ə qədər) Dupuytren xəstəliyinə tutulma ehtimalı yaşla artır [10][17][18]
 • Ailə tarixi olan insanlar (əzab çəkənlərin 60%-70%-i Dupuytren kontrakturasına genetik meyllidir) [10][19]

Dəyişdirilə bilən redaktə

 • Siqaret çəkənlər, xüsusən gündə 25 və ya daha çox siqaret çəkənlər [17][20]
 • Daha arıq insanlar, yəni orta bədən kütləsi indeksi daha aşağı olanlar. [17]
 • Əl işçiləri [17][6][20]

Digər şərtlər Redaktə edin

 • Orta səviyyədən yüksək oruc qan qlükoza səviyyəsi olan insanlar[17]
 • Əvvəllər əl zədəsi olan insanlar [10]
 • Ledderhose xəstəliyi olan insanlar (plantar fibromatoz)[10]
 • Epilepsiya xəstələri (ehtimal ki, antikonvulsiv dərmanlar səbəbindən) [21]
 • Diabetes mellituslu insanlar[6][21]
 • HİV olan insanlar[6]
 • Əvvəlki miokard infarktı[17][18]

Bir araşdırmada xəstəliyin 2-ci mərhələsi olanların, xüsusən də xərçəngdən ölüm riskinin bir qədər artdığı aşkar edilmişdir. [22]

Növlər Redaktə edin

Amerikalı Dupuytren mütəxəssisi Dr.Charles Eaton'a görə, Dupuytren xəstəliyinin üç növü ola bilər: [23]

 • Tip 1: Xəstəliyin çox aqressiv forması Dupuytren olan insanların yalnız 3%-də rast gəlinir ki, bu da ailəsində Dupuytren xəstəliyi olan 50 yaşdan kiçik kişilərə təsir göstərə bilər. Bu, tez-tez oynaq yastiqciqlari və Ledderhose xəstəliyi kimi digər simptomlarla əlaqələndirilir. Bu tip bəzən Dupuytren diatezi kimi tanınır. [24]
 • Tip 2: Adətən yalnız ovucda rast gəlinən və ümumiyyətlə 50 yaşdan yuxarı başlayan Dupuytren xəstəliyinin daha normal növü. Eatona görə, bu tip diabet və ya ağır əl əməyi kimi digər amillərlə daha ağırlaşa bilər. [23]
 • Tip 3: Diabet xəstələri arasında yayılmış və ya epilepsiya xəstələri tərəfindən qəbul edilən antikonvulsanlar kimi bəzi dərmanların səbəb olduğu Dupuytren xəstəliyinin yüngül forması. Bu tip barmaqların tam kontrakturasına səbəb olmur və ehtimal ki, miras alınmır. [23]

Müalicə masa üstü testi müsbət olduqda göstərilir. Bu testlə şəxs əlini stolun üstünə qoyur. Əl masanın üzərində tamamilə düzdürsə, test mənfi hesab olunur. Əgər əl masanın üzərinə tam düz qoyula bilmirsə, masa ilə əlin bir hissəsi arasında balli qələmin diametri qədər boşluq qalırsa, test müsbət hesab edilir və cərrahiyyə və ya başqa müalicə göstərilə bilər. Bundan əlavə, barmaq oynaqları sabit və sərtləşə bilər. Müalicənin bir neçə növü var, bəzi əllərin təkrar müalicəyə ehtiyacı var.

Beynəlxalq Dupuytren Cəmiyyəti tərəfindən xəstəliyin mərhələlərinə görə sadalanan əsas kateqoriyalar radiasiya terapiyası, iynə aponevrotomiyası (NA), kollagenaza inyeksiyası və əl əməliyyatıdır. 2016-cı ildən [yeniləmə] radiasiya terapiyasının effektivliyinə dair sübutlar kəmiyyət və keyfiyyət baxımından qeyri-kafi hesab edildi və Dupuytren xəstəliyinin təbii tarixi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik səbəbindən şərh etmək çətin idi. [25]

İynə aponevrotomiyası barmağın 6-90 dərəcə deformasiyasını əhatə edən I və II mərhələlərdə ən təsirli olur. Bununla belə, digər mərhələlərdə də istifadə olunur.

Kollagenaz inyeksiyası I və II Mərhələlər üçün ən təsirli olur. Bununla belə, digər mərhələlərdə də istifadə olunur.

Əl əməliyyatı I mərhələdən IV mərhələyə qədər effektivdir. [26]

Cərrahiyyə Edit

12 iyun 1831-ci ildə Dupuytren 4-cü və 5-ci rəqəmlərin kontrakturası olan bir şəxsə cərrahi əməliyyat keçirdi, ona əvvəllər digər cərrahlar tək çarənin əyilmə vətərlərini kəsmək olduğunu söylədilər. O, vəziyyəti və əməliyyatı təsvir edib Lancet 1834-cü ildə [27] 1833-cü ildə təqdim edildikdən sonra və ölümündən sonra 1836-cı ildə Hôtel-Dieu de Paris tərəfindən fransız nəşrində. [28] Onun təsvir etdiyi prosedur minimal invaziv iynə proseduru idi.

Yüksək təkrarlanma nisbətlərinə görə, [ sitat lazımdır ] yeni cərrahi üsullar, məsələn, fasiektomiya və sonra dermofassiektomiya tətbiq edildi. Bu prosedurlarla xəstə toxumaların çoxu çıxarılır. Təkrarlanma nisbətləri aşağıdır. [ aydınlaşdırmaq ] Bəzi fərdlər üçün oynağı əritmək üçün ən azı 21 gün müddətində təsirlənmiş rəqəmin DIP və ya PİP oynağına qismən "K-telləri" daxil etmək xəstəliyin gedişatını dayandırmağın yeganə yoludur. Naqillər çıxarıldıqdan sonra birləşmə bükülmə halına salınır, bu, uzanma zamanı birləşmədən daha yaxşı hesab olunur.

Həddindən artıq hallarda, ağır və ya təkrarlanan hallarda və ya cərrahi ağırlaşmalardan sonra barmaqların amputasiyası tələb oluna bilər. [29]

Məhdud fasiektomiya Edit

Məhdud/selektiv fasiektomiya patoloji toxumanı çıxarır və ümumi bir yanaşmadır. [30] [31] Aşağı keyfiyyətli sübutlar göstərir ki, fasiektomiya inkişaf etmiş Dupuytren kontrakturaları olan insanlar üçün daha təsirli ola bilər. [32]

Prosedur zamanı şəxs regional və ya ümumi anesteziya altındadır. Cərrahi turniket ətrafa qan axınının qarşısını alır. [33] Dəri tez-tez ziq-zaq kəsiklə açılır, lakin Z-plastikli və ya olmayan düz kəsiklər də təsvir edilir və neyrovaskulyar paketlərin zədələnməsini azalda bilər. [34] Bütün xəstə kordlar və fasyalar kəsilir. [30] [31] [33] Neyrovaskulyar paketləri qorumaq üçün kəsilmə çox dəqiq olmalıdır. [33] Bütün xəstə toxumalar makroskopik olaraq görünmədiyi üçün tam eksizyon qeyri-müəyyəndir. [31]

Fasiektomiya ilə bağlı cərrahi ağırlaşmaların 20 illik təhlili göstərdi ki, əsas ağırlaşmalar 15,7% hallarda, o cümlədən rəqəmsal sinir zədəsi (3,4%), rəqəmsal arteriya zədəsi (2%), infeksiya (2,4%), hematoma (2,1%) baş verib. , və kompleks regional ağrı sindromu (5,5%), kiçik ağırlaşmalara əlavə olaraq, 9,9% hallarda ağrılı alov reaksiyaları və 22,9% hallarda yaraların sağalması ağırlaşmaları. [35] Toxuma çıxarıldıqdan sonra kəsik bağlanır. Dərinin çatışmazlığı vəziyyətində, ziq-zaq kəsikinin eninə hissəsi açıq qalır. Əməliyyatdan 10 gün sonra tikişlər çıxarılır. [33]

Əməliyyatdan sonra əl bir həftə yüngül sıxıcı sarğı ilə sarılır. Barmaqların əyilməsi və uzadılması anesteziya aradan qalxan kimi başlaya bilər. Əməliyyatdan sonrakı ilk həftədə karıncalanma hiss etmək adi haldır. [32] Əl terapiyası tez-tez tövsiyə olunur. [33] Əməliyyatdan təxminən 6 həftə sonra xəstə əlini tamamilə istifadə edə bilir. [36]

Orta residiv nisbəti təxminən 4 illik orta fasilədən sonra fasiektomiyadan sonra 39% təşkil edir. [37]

Geniş oyaq fasiektomiya Edit

Epinefrin ilə lokal anesteziya (LA) altında məhdud/selektiv fasiektomiya, lakin turniket mümkün deyil. 2005-ci ildə Denkler texnikanı təsvir etdi. [38] [39]

Dermofasiektomiya redaktəsi

Dermofasiektomiya aşağıdakı hallarda istifadə edilə bilən cərrahi əməliyyatdır:

 • Dəri klinik olaraq təsirlənir (çuxurlar, bağlanma, çatışmazlıq və s.)
 • Residiv riski yüksəkdir və dəri zədələnməmiş görünür (subklinik dəri tutulması

Tipik olaraq, kəsilmiş dəri epidermisdən və bütün dermisdən ibarət olan, adətən tam qalınlıqda olan [31] dəri grefti ilə əvəz olunur. Əksər hallarda greft antekubital fossadan (dirsək eklemindəki dərinin qırışığı) və ya yuxarı qolun daxili hissəsindən götürülür. [41] [42] Dərinin rəngi xurma dərisinin rənginə ən yaxşı uyğun gəldiyi üçün bu yer seçilib. Üst qolun daxili tərəfindəki dəri nazikdir və tam qalınlıqdakı grefti təmin etmək üçün kifayət qədər dəriyə malikdir. Donor sahəsi birbaşa tikişlə bağlana bilər. [41]

Qreft yaranı əhatə edən dəriyə tikilir. Bir həftə ərzində əl sarğı ilə qorunur. Əl və qol sapandla qaldırılır. Sonra sarğı çıxarılır və intensivliyi tədricən artıraraq diqqətli səfərbərliyə başlamaq olar. [41] Bu prosedurdan sonra residiv riski minimuma endirilir, [31] [41] [42] lakin Dupuytren dəri greftində təkrarlana bilər [43] və əməliyyat nəticəsində yaranan ağırlaşmalar baş verə bilər. [ qeyri-müəyyən ] [44]

Selülozlu/selülozsuz seqmental fasiektomiya Edit

Seqmental fasiektomiya, büzülmüş kordonun yoxa çıxması və ya daha barmağın büzülməməsi üçün kəsilməsini əhatə edir. Məhdud fasiektomiyadan daha az invazivdir, çünki bütün xəstə toxumalar kəsilmir və dəri kəsikləri daha kiçikdir. [45]

Şəxs regional anesteziya altında yerləşdirilir və cərrahi turniket istifadə olunur. Dəri xəstə toxuma üzərində kiçik əyri kəsiklərlə açılır. Lazım gələrsə, barmaqlarda kəsiklər edilir. [45] Təxminən bir santimetrlik kordon və fasya parçaları kəsilir. Şnurlar kəsilərkən maksimum gərginlik altında yerləşdirilir. Dokuları ayırmaq üçün bir skalpel istifadə olunur. [45] Cərrah barmaq tam uzanana qədər kiçik hissələri çıxarmağa davam edir. [45] [46] Şəxs əməliyyatdan sonrakı gün əlini hərəkət etdirməyə təşviq edilir. Fiziki terapiya zamanı istisna olmaqla, iki-üç həftə müddətində uzatma şinləri taxırlar. [45]

Eyni prosedur sellüloz implantı ilə seqmental fasiektomiyada istifadə olunur. Eksizyondan və diqqətli bir hemostazdan sonra, selüloz implantı kordonun qalan hissələri arasında bir təbəqəyə yerləşdirilir. [46]

Əməliyyatdan sonra insanlar dörd gün ərzində yüngül təzyiqli sarğı taxırlar, ardınca uzatma şinləri taxırlar. Şin səkkiz həftə ərzində davamlı olaraq gecə vaxtı taxılır. Əməliyyatdan sonrakı ilk həftələrdə splint gündüz geyilə bilər. [46]

Daha az invaziv müalicələr Redaktə edin

Perkutan boşalma, lipografting və kollagenaza ilə geniş perkutan aponevrotomiya üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Bu müalicələr ümid verir. [47] [48] [49] [50]

Perkutan iynə fasiotomiyası Edit

İynə aponevrotomiyası kiçik bir iynənin yeridilməsi və manipulyasiyası nəticəsində kordonların zəiflədiyi minimal invaziv bir üsuldur. Kordon 10 ml-lik şprisdə quraşdırılmış 25 kalibrli iynədən istifadə edərək xəstəliyin yerindən və dərəcəsindən asılı olaraq ovuc və barmaqlarda mümkün qədər çox səviyyələrdə kəsilir. [47] Zəiflədikdən sonra barmaq(lar)ın üzərinə gərginlik qoymaq və barmaq(lar)ı düz dartmaqla pozucu kordları qoparmaq olar. Müalicədən sonra 24 saat ərzində kiçik bir sarğı tətbiq olunur, bundan sonra insanlar normal şəkildə əllərini istifadə edə bilirlər. Şinlər və fizioterapiya verilmir. [47]

İynə aponevrotomiyasının üstünlüyü kəsiksiz minimal müdaxilə (lokal anesteziya altında ofisdə aparılır) və reabilitasiyaya ehtiyac olmadan çox tez normal fəaliyyətə qayıtmasıdır, lakin düyünlər böyüməyə davam edə bilər. [51] Tədqiqat əməliyyatdan sonrakı qazancın MCP-oynaq səviyyəsində İP-oynaq səviyyəsindən daha çox olduğunu və təkrar əməliyyat nisbətinin 24% fəsadların az olduğunu aşkar etdi. [52] İynə aponevrotomiyası yalnız erkən mərhələlərdə deyil, ciddi şəkildə əyilmiş barmaqlarda (IV mərhələ) həyata keçirilə bilər. 2003-cü ildə edilən bir araşdırma, 5 ildən sonra 85% təkrarlanma nisbətini göstərdi. [53]

1013 barmaqda iynə aponevrotomiyasının nəticələrinin hərtərəfli nəzərdən keçirilməsi tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gary M. Pess, Rebecca Pess, DPT və Rachel Pess, PsyD tərəfindən həyata keçirilmiş və dərc edilmişdir. Əl Cərrahiyyəsi Jurnalı Aprel 2012. Minimum təqib 3 il idi. Prosedurdan dərhal sonra metakarpofalangeal oynağın (MP) kontrakturaları orta hesabla 99%, proksimal falangeal oynaqların (PİP) kontrakturaları isə orta hesabla 89% korreksiya edilmişdir. Son təqib zamanı korreksiyanın 72%-i MP birləşmələri üçün, 31%-i isə PİP birləşmələri üçün saxlanılıb. MP və PIP birləşmələri üçün son düzəlişlər arasındakı fərq statistik cəhətdən əhəmiyyətli idi. 55 yaşdan yuxarı insanlarla 55 yaşdan aşağı insanlar arasında müqayisə aparıldıqda, həm MP, həm də PİP oynaqlarında statistik cəhətdən əhəmiyyətli fərq var idi və yaşlı qrupda daha çox korreksiya müşahidə edildi.

Gender fərqləri statistik cəhətdən əhəmiyyətli deyildi. İynə aponevrotomiyası MP oynaqların 98%-də (791) və PİP oynaqlarının 67%-də (350) prosedurdan dərhal sonra 5° və ya daha az kontrakturanın uğurlu korreksiyasını təmin etdi. MP oynaqların 80%-də (646) və PİP oynaqlarının 35%-də (183) ilkin prosedurdan sonra düzəldilmiş səviyyədən 20° və ya daha az residiv var idi. Dəri yırtıqları istisna olmaqla, fəsadlar nadir idi, rəqəmlərin 3,4%-də (34) baş verdi. Bu araşdırma NA-nın ambulator şəraitdə həyata keçirilə bilən təhlükəsiz bir prosedur olduğunu göstərdi. Fəsad nisbəti aşağı idi, lakin gənclərdə və PİP kontrakturalarında residivlər tez-tez olurdu. [54]

Geniş perkutan aponevrotomiya və lipografting Edit

2011-ci ildə tətbiq edilən bir üsul lipografting ilə geniş perkutan aponevrotomiyadır. [48] ​​Bu prosedur həm də ipləri kəsmək üçün iynədən istifadə edir. Perkutan iynə fasiotomiyasından fərq kordonun bir çox yerdən kəsilməsidir. Qarın boşluğundan və ya ipsilateral cinahdan alınan lipogreftə yer vermək üçün kordon dəridən də ayrılır. [48] ​​Bu texnika bərpa müddətini qısaldır. Yağ grefti elastik dəri ilə nəticələnir. [48]

Aponevrotomiyadan əvvəl lipoqraftı toplamaq üçün qarın və ipsilateral cinahda liposaksiya aparılır. [48] ​​Müalicə regional və ya ümumi anesteziya altında həyata keçirilə bilər. Rəqəmlər möhkəm aparıcı əl retraktorundan istifadə edərək maksimum uzatma gərginliyi altında yerləşdirilir. Cərrah kiçik çəngəllərlə çoxlu xurma ponksiyon yaraları yaradır. Kordonlardakı gərginlik çox vacibdir, çünki sıx sıxıcı zolaqlar kiçik çənələr tərəfindən kəsilməyə və yırtılmağa ən çox həssasdır, nisbətən boş neyrovaskulyar strukturlar isə qorunur. Kordon tamamilə kəsildikdən və dəridən ayrıldıqdan sonra lipogreft dərinin altına vurulur. Hər şüaya cəmi 5-10 ml enjekte edilir. [48]

Müalicədən sonra şəxs 5-7 gün müddətində uzatma şinləri taxır. Bundan sonra şəxs normal fəaliyyətə qayıdır və 20 həftəyə qədər gecə şinindən istifadə etmək tövsiyə olunur. [48]

Kollagenaz Redaktə

Klostridial kollagenaz enjeksiyonlarının plasebodan daha təsirli olduğu aşkar edilmişdir. [5] Kollagendəki peptid bağlarını pozan kollagenaza fermentinin az miqdarda yeridilməsi nəticəsində kordonlar zəifləyir. [49] [55] [56] [57] [50] [ həddindən artıq sitatlar ]

Kollagenaz ilə müalicə MCP oynağı və PİP oynağı üçün fərqlidir. MCP birgə kontrakturasında iynə palpasiya olunan kordonun maksimum əyilmə nöqtəsinə yerləşdirilməlidir. [49]

İğnə kaman ipinə şaquli şəkildə yerləşdirilir. Kollagenaz üç enjeksiyon nöqtəsində paylanır. [49] PİP birləşmə üçün iynə 2-3 mm dərinlikdə palmar rəqəmsal qırışığın 4 mm distalindən çox olmamaqla yerləşdirilməlidir. [49] PIP üçün inyeksiya 0,58 mq CCH 0,20 ml ilə doldurulmuş bir inyeksiyadan ibarətdir. [50] İğnə kordona üfüqi yerləşdirilməlidir və həmçinin 3 nöqtəli paylamadan istifadə edir. [49] İnyeksiyadan sonra şəxsin əli böyük cuna sarğı ilə sarılır və günün qalan hissəsi üçün yuxarı qaldırılmalıdır. 24 saatdan sonra şəxs şnurun qırılması üçün passiv rəqəmsal uzatma üçün qayıdır. 10-20 saniyə ərzində orta təzyiq şnurunu qırır. [49]

Kollagenaz ilə müalicədən sonra şəxs gecə şinindən istifadə etməli və 4 ay ərzində gündə bir neçə dəfə rəqəmsal əyilmə/uzatma məşqləri etməlidir. [49]

2010-cu ilin fevral ayında ABŞ Qida və Dərman İdarəsi (FDA) inyeksiya edilə bilən kollagenazı təsdiqlədi. Clostridium histolyticum Dupuytren kordunun palpasiyası olan böyüklərdə Dupuytren kontrakturasının müalicəsi üçün. (Üç il sonra, bəzən əlaqədar olan Peyronie xəstəliyinin müalicəsi üçün də təsdiq edildi.) [58] [9] 2011-ci ildə onun Dupuytren kontrakturasının müalicəsində istifadəsi Avropa Dərman Agentliyi tərəfindən də təsdiqləndi və qəbul edildi. 2013-cü ildə Avstraliyada oxşar təsdiq [9]

Radiasiya terapiyası Redaktə edin

Radiasiya terapiyası əsasən xəstəliyin erkən mərhələlərində istifadə edilmişdir, lakin sübut olunmamışdır. [7] 2017-ci ildən [yeniləmə] istifadəsini dəstəkləyən sübutlar zəif idi - sübut toplamaq səyləri vəziyyətin zamanla necə inkişaf etdiyini zəif başa düşmək səbəbindən çətinləşir. [7] [25] Bu, yalnız erkən xəstəlikdə nəzərdən keçirilmişdir. [7]

Alternativ tibb Redaktə edin

Nəzarət qrupları olmasa da, E vitamini müalicəsi kimi bir neçə alternativ müalicə tədqiq edilmişdir. Əksər həkimlər bu müalicələri qiymətləndirmirlər. [59] Bu müalicələrin heç biri vəziyyəti dayandırmır və ya daimi müalicə etmir. 1949-cu ildə E vitamini terapiyası ilə bağlı aparılan bir araşdırma müəyyən etdi ki, "On üç xəstədən on ikisində hər hansı dəyişikliklə bağlı heç bir sübut yox idi. Müalicə dayandırıldı." [60] [61]

Lazer müalicəsi (aşağı gücdə qırmızı və infraqırmızıdan istifadə etməklə) 2013-cü ildə Beynəlxalq Dupuytren Cəmiyyətinin forumunda [62] qeyri-rəsmi müzakirə edildi, o vaxta qədər texnikaların rəsmi qiymətləndirilməsi çox az və ya heç tamamlanmamışdı.

Postoperatif qayğı Redaktə edin

Əməliyyatdan sonrakı baxım əl terapiyası və şinləri əhatə edir. Əl terapiyası əməliyyatdan sonrakı funksiyanı optimallaşdırmaq və oynaq sərtliyinin qarşısını almaq üçün təyin edilir. [ sitat lazımdır ]

Əl terapiyası ilə yanaşı, bir çox cərrah barmaqların hərəkətliliyini qorumaq üçün əməliyyatdan sonra statik və ya dinamik şinlərdən istifadə etməyi məsləhət görür. Şin, şəfalı toxumaların uzun müddət uzanmasını təmin etmək və fleksiyon kontrakturalarının qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Splintləmə əməliyyatdan sonra geniş istifadə edilən müdaxilə olsa da, onun effektivliyinə dair sübutlar məhduddur [63], splinting yanaşmalarında müxtəlifliyə səbəb olur. Əksər cərrahlar splintlə bağlı qərar vermək üçün klinik təcrübədən istifadə edirlər. [64] Göstərilən üstünlüklərə barmaqların uzadılmasının saxlanması və yeni fleksiyon kontrakturalarının qarşısının alınması daxildir. Göstərilən çatışmazlıqlar arasında oynaqların sərtliyi, uzun müddət ağrı, narahatlıq, [64] sonradan azalmış funksiya və ödem daxildir.

Üçüncü bir yanaşma, erkən özünü məşq etməyi və uzanmağı vurğulayır. [39]

Dupuytren xəstəliyi yüksək təkrarlanma dərəcəsinə malikdir, xüsusən də bir şəxs sözdə Dupuytren diatezinə sahib olduqda. Diatez termini Dupuytren xəstəliyinin müəyyən xüsusiyyətlərinə aiddir və xəstəliyin aqressiv gedişini göstərir. [24]

Bütün yeni Dupuytren diatez faktorlarının olması faktorları olmayan insanlarda 23% əsas risklə müqayisədə təkrarlanan Dupuytren xəstəliyinin riskini 71% artırır. [24] Başqa bir araşdırmada diatezin proqnostik dəyəri qiymətləndirilmişdir. Belə nəticəyə gəlindi ki, diatezin olması residiv və uzanma ehtimalını proqnozlaşdıra bilər. [65] Residiv və uzadılma riskini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı dəyərlərə əsaslanaraq qiymətləndirmə sistemi hazırlanmışdır: ikitərəfli əl tutulması, kiçik barmaq əməliyyatı, xəstəliyin erkən başlanğıcı, plantar fibroz, oynaq yastiqciqları və radial tərəfin tutulması. [65]

Minimal invaziv müalicələr daha yüksək residiv nisbətlərindən əvvəl ola bilər. Təkrarlanmanın konsensus tərifi yoxdur. Bundan əlavə, müxtəlif təriflərdən fərqli standartlar və ölçülər gəlir. [ sitat lazımdır ]


ƏCDƏLƏRƏ GÖRƏ DD HASTALIĞI

Avstraliyalı əl cərrahı Con Hyuston 1963-cü ildə yazdığı kitabında “Dupuytrenin kontrakturası faktiki olaraq Avropa mənşəli insanlarla məhdudlaşır” (2). Ən yüksək insident İslandiyada qeydə alınıb. Gözlənildiyi kimi, insident Skandinaviyada da yüksəkdir: 15,950 vətəndaşı əhatə edən Norveç araşdırmasında DD kişilərin 10,5%-də və qadınların 3,2%-ində müşahidə edilmişdir (3). 1962-ci ildə dərc edilmiş rəqəmlərin böyük icmalında P. F. Erli Avropa fond ölkələrini DD-nin yayılma sırasına görə sıraladı: Danimarka, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada, Böyük Britaniya, Almaniya və ABŞ. O, həmçinin qeyd etdi ki, Avstraliya, Kanada, İngiltərə və Uelsdə rast gəlinmə halları oxşardır, çünki onların populyasiyaları əsasən ingilis fondundandır, bu da Danimarka (Vikinq) səhmlərinin seyreltilmiş növünü təmsil edə bilər (4). İsveçdəki insident Edinburqda eynidir. Şotlandiyada James və Ling tərəfindən aparılan iki fərqli tədqiqat ailədə o qədər yüksək rast gəlindiyini göstərdi ki, DD dəyişən penetranlığın tək autosomal-dominant gen vasitəsilə miras alındığı kimi təsvir edilmişdir (5, 6).

Fransanın Toulon limanında aparılan bir araşdırmada ümumi əhalinin 60%-nin qəhvəyi gözləri, 40%-nin mavi gözləri var idi, lakin DD olan sakinlərin 80%-nin mavi gözləri var idi. Sonuncu şəxslər şəhərin tarixində Breton və Norman dənizçilərinin ailələrinə aid edilmişdir (7).

Avstriya-Macarıstan İmperiyası zamanı şimal genetik işğalı ilə nüfuz etmiş Yunanıstan və İtaliyanın şimal Adriatik sahili istisna olmaqla, İspaniya, Yunanıstan və İtaliyada DD nisbətən nadirdir.

1985-ci ildə Kanadalı Robert McFarlane Beynəlxalq Əl Cərrahiyyə Cəmiyyətləri Federasiyasının DD üzrə komitəsinin fəaliyyəti haqqında ilkin hesabat dərc etdi. 812 xəstədə ailə mənşəli 68% Şimali Avropa, 3% Cənubi Avropa, 0,2% qara Afrika və Amerika Hindistanı, 2% Çinli, 16% Yapon mənşəlidir. Şimali Avropa əcdadları DD-nin fərqli bir vəziyyət kimi göründüyü Yaponiyaya çətin müraciət edə bilər, belə ki, halların 95%-i kişilərdə, yalnız 6%-i isə digər ölkələrdə 26%-lə müqayisədə DD tarixi olan ailələrdə baş verir. Mən başa düşürəm ki, bu kütləvi araşdırmanın yeniləməsi tezliklə dərc olunacaq (8).

Bu yaxınlarda Hueston əvvəlki fikirlərini dəyişdirdi. İndi o, autosomal-dominant xüsusiyyətin DD-nin etiologiyasını bir az izah etdiyini bildirir, lakin Şimali Avropa mənşəli irqlərə olan açıq üstünlükləri izah etmək üçün çox iş qalır (9). Melburnda məsləhətləşmələr zamanı hər həftə 40 DD hadisəsi görməklə bağlı öz təcrübəsindən sitat gətirərək, o şərh edir: � indi həvəskarlar tərəfindən dünyanın bütün beş əsas yarışına nüfuz etdiyini iddia edə bilər. Bəs bu cür hədsiz dərəcədə gur irqlərdə sonsuz az rast gəlinən bu hesabatların əhəmiyyəti nədir? Bəziləri bu geniş hadisəni Avropa genetik mənşəyini inkar etmək kimi şərh edir. Bununla belə, yüz milyonlarla populyasiyada bir və ya iki ekzotik hadisə ilə bağlı bu hesabatlar çətin ki, ciddi qəbul edilə bilər (9).


Sinovial oynaqların icazə verdiyi geniş hərəkət diapazonu müxtəlif növ hərəkətlər yaradır. Sinovial oynaqların hərəkəti dörd müxtəlif növdən biri kimi təsnif edilə bilər: sürüşmə, açısal, fırlanma və ya xüsusi hərəkət.

Sürüşmə Hərəkatı

Sürüşmə hərəkətləri nisbətən düz sümük səthləri bir-birinin yanından keçdikdə baş verir. Sürüşmə hərəkətləri sümüklərin çox az fırlanmasına və ya bucaq hərəkətinə səbəb olur. Karpal və tarsal sümüklərin oynaqları sürüşmə hərəkətləri yaradan oynaqlara nümunədir.

Bucaq hərəkəti

Bucaq hərəkətləri oynağın sümükləri arasındakı bucaq dəyişdikdə əmələ gəlir. Bükülmə, uzatma, hiperekstansiya, qaçırma, adduksiya və dövran daxil olmaqla bir neçə fərqli bucaq hərəkəti var. Fleksiya, və ya əyilmə, sümüklər arasındakı bucaq azaldıqda baş verir. Ön qolu dirsəkdə yuxarıya doğru hərəkət etdirmək və ya əli ön qola doğru hərəkət etdirmək üçün biləyi hərəkət etdirmək əyilmə nümunələridir. Uzatma oynağın sümükləri arasındakı bucağın artması ilə bükülmənin əksidir. Fleksiyadan sonra əzanın düzəldilməsi uzadılma nümunəsidir. Müntəzəm anatomik mövqedən keçmiş uzanma deyilir hiperekstansiya. This includes moving the neck back to look upward, or bending the wrist so that the hand moves away from the forearm.

Abduction occurs when a bone moves away from the midline of the body. Examples of abduction are moving the arms or legs laterally to lift them straight out to the side. Adduction is the movement of a bone toward the midline of the body. Movement of the limbs inward after abduction is an example of adduction. Circumduction is the movement of a limb in a circular motion, as in moving the arm in a circular motion.

Rotational Movement

Rotational movement is the movement of a bone as it rotates around its longitudinal axis. Rotation can be toward the midline of the body, which is referred to as medial rotation, or away from the midline of the body, which is referred to as lateral rotation. Movement of the head from side to side is an example of rotation.

Special Movements

Some movements that cannot be classified as gliding, angular, or rotational are called special movements. Inversion involves the soles of the feet moving inward, toward the midline of the body. Eversion is the opposite of inversion, movement of the sole of the foot outward, away from the midline of the body. Protraction is the anterior movement of a bone in the horizontal plane. Retraction occurs as a joint moves back into position after protraction. Protraction and retraction can be seen in the movement of the mandible as the jaw is thrust outwards and then back inwards. Elevation is the movement of a bone upward, such as when the shoulders are shrugged, lifting the scapulae. Depression is the opposite of elevation—movement downward of a bone, such as after the shoulders are shrugged and the scapulae return to their normal position from an elevated position. Dorsifleksiya is a bending at the ankle such that the toes are lifted toward the knee. Plantar flexion is a bending at the ankle when the heel is lifted, such as when standing on the toes. Supination is the movement of the radius and ulna bones of the forearm so that the palm faces forward. Pronation is the opposite movement, in which the palm faces backward. Opposition is the movement of the thumb toward the fingers of the same hand, making it possible to grasp and hold objects.

Types of Synovial Joints

Synovial joints are further classified into six different categories on the basis of the shape and structure of the joint. The shape of the joint affects the type of movement permitted by the joint (Figure 3). These joints can be described as planar, hinge, pivot, condyloid, saddle, or ball-and-socket joints.

Figure 3. Different types of joints allow different types of movement. Planar, hinge, pivot, condyloid, saddle, and ball-and-socket are all types of synovial joints.

Planar Joints

Planar joints have bones with articulating surfaces that are flat or slightly curved faces. These joints allow for gliding movements, and so the joints are sometimes referred to as gliding joints. The range of motion is limited in these joints and does not involve rotation. Planar joints are found in the carpal bones in the hand and the tarsal bones of the foot, as well as between vertebrae (Figure 4).

Figure 4. The joints of the carpal bones in the wrist are examples of planar joints. (credit: modification of work by Brian C. Goss)

Hinge Joints

In hinge joints, the slightly rounded end of one bone fits into the slightly hollow end of the other bone. In this way, one bone moves while the other remains stationary, like the hinge of a door. The elbow is an example of a hinge joint. The knee is sometimes classified as a modified hinge joint (Figure 5).

Figure 5. The elbow joint, where the radius articulates with the humerus, is an example of a hinge joint. (credit: modification of work by Brian C. Goss)

Pivot Joints

Figure 6. The joint in the neck that allows the head to move back and forth is an example of a pivot joint.

Pivot joints consist of the rounded end of one bone fitting into a ring formed by the other bone. This structure allows rotational movement, as the rounded bone moves around its own axis. An example of a pivot joint is the joint of the first and second vertebrae of the neck that allows the head to move back and forth (Figure 6). The joint of the wrist that allows the palm of the hand to be turned up and down is also a pivot joint.

Condyloid Joints

Condyloid joints consist of an oval-shaped end of one bone fitting into a similarly oval-shaped hollow of another bone (Figure 7). This is also sometimes called an ellipsoidal joint. This type of joint allows angular movement along two axes, as seen in the joints of the wrist and fingers, which can move both side to side and up and down.

Figure 7. The metacarpophalangeal joints in the finger are examples of condyloid joints. (credit: modification of work by Gray’s Anatomy)

Saddle Joints

Saddle joints are so named because the ends of each bone resemble a saddle, with concave and convex portions that fit together. Saddle joints allow angular movements similar to condyloid joints but with a greater range of motion. An example of a saddle joint is the thumb joint, which can move back and forth and up and down, but more freely than the wrist or fingers (Figure 8).

Figure 8. The carpometacarpal joints in the thumb are examples of saddle joints. (credit: modification of work by Brian C. Goss)

Ball-and-Socket Joints

Ball-and-socket joints possess a rounded, ball-like end of one bone fitting into a cuplike socket of another bone. This organization allows the greatest range of motion, as all movement types are possible in all directions. Examples of ball-and-socket joints are the shoulder and hip joints (Figure 9).

Figure 9. The shoulder joint is an example of a ball-and-socket joint.

Rheumatologist

Rheumatologists are medical doctors who specialize in the diagnosis and treatment of disorders of the joints, muscles, and bones. They diagnose and treat diseases such as arthritis, musculoskeletal disorders, osteoporosis, and autoimmune diseases such as ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis.

Rheumatoid arthritis (RA) is an inflammatory disorder that primarily affects the synovial joints of the hands, feet, and cervical spine. Affected joints become swollen, stiff, and painful. Although it is known that RA is an autoimmune disease in which the body’s immune system mistakenly attacks healthy tissue, the cause of RA remains unknown. Immune cells from the blood enter joints and the synovium causing cartilage breakdown, swelling, and inflammation of the joint lining. Breakdown of cartilage causes bones to rub against each other causing pain. RA is more common in women than men and the age of onset is usually 40–50 years of age.

Rheumatologists can diagnose RA on the basis of symptoms such as joint inflammation and pain, X-ray and MRI imaging, and blood tests. Arthrography is a type of medical imaging of joints that uses a contrast agent, such as a dye, that is opaque to X-rays. This allows the soft tissue structures of joints—such as cartilage, tendons, and ligaments—to be visualized. An arthrogram differs from a regular X-ray by showing the surface of soft tissues lining the joint in addition to joint bones. An arthrogram allows early degenerative changes in joint cartilage to be detected before bones become affected.

There is currently no cure for RA however, rheumatologists have a number of treatment options available. Early stages can be treated with rest of the affected joints by using a cane or by using joint splints that minimize inflammation. When inflammation has decreased, exercise can be used to strengthen the muscles that surround the joint and to maintain joint flexibility. If joint damage is more extensive, medications can be used to relieve pain and decrease inflammation. Anti-inflammatory drugs such as aspirin, topical pain relievers, and corticosteroid injections may be used. Surgery may be required in cases in which joint damage is severe.

In Summary: Joints and Skeletal Movement

The structural classification of joints divides them into bony, fibrous, cartilaginous, and synovial joints. The bones of fibrous joints are held together by fibrous connective tissue the three types of fibrous joints are sutures, syndesomes, and gomphoses. Cartilaginous joints are joints in which the bones are connected by cartilage the two types of cartilaginous joints are synchondroses and symphyses. Synovial joints are joints that have a space between the adjoining bones. The functional classification divides joints into three categories: synarthroses, amphiarthroses, and diarthroses. The movement of synovial joints can be classified as one of four different types: gliding, angular, rotational, or special movement. Gliding movements occur as relatively flat bone surfaces move past each other. Angular movements are produced when the angle between the bones of a joint changes. Rotational movement is the movement of a bone as it rotates around its own longitudinal axis. Special movements include inversion, eversion, protraction, retraction, elevation, depression, dorsiflexion, plantar flexion, supination, pronation, and opposition. Synovial joints are also classified into six different categories on the basis of the shape and structure of the joint: planar, hinge, pivot, condyloid, saddle, and ball-and-socket.


Common Congenital Hand Differences

Syndactyly (Webbed Fingers)

Syndactyly, derived from the Greek syn meaning together and dactylos meaning digit, is a failure of differentiation in which the fingers fail to separate into individual appendages. The syndactyly can be simple (only soft tissue is conjoined) or complex (bone, nail elements and soft tissues are conjoined).

The normal hand develops during the 5th to 8th week of gestation. Fingers start to develop joined together because of a substance (denominated AERMF) that is present in every one of us. This substance should disappear during the 6th to 8th week of gestation to allow finger separation, when the substance fails to disappear syndactyly occurs. Syndactyly is twice as common in boys as in girls, it occurs in 1 of 2000 live births and most commonly the long and ring fingers are conjoined. This difference can be part of many genetic syndromes, thus an evaluation by a specialized physician is important to rule out these associations.

Syndactyly can be treated with an operation depending on each case the hand surgeon will decide the appropriate treatment. The goal of the surgery is to allow independent movement to each finger, in order to obtain a good result each finger must have all the bones and soft tissues complete. Timing of the procedure is decided in an individual basis ranging from 3 months to 1 year, but prompt evaluation by the hand specialist is always crucial.

When surgery is decided to be used, the hand surgeon completes a thorough preoperative planning, a series of incisions (zig-zag pattern) are made to separate the digits and almost always skin graft will be used to cover the site where the separation is performed. Sometimes these skin grafts can get a darker color than the child’s own skin because of the cicatrization process. Usually, after surgery the hand is immobilized in a splint and dressing changes are only done 2 to 4 weeks later to allow proper skin healing.

Radial Club Hand

Radial club hand is a longitudinal deficiency of a bone, the radius, in the forearm this congenital difference occurs in 1 of 30,000 to 100,000 live births. It consists of an absent or incomplete radius, absent or incomplete thumb, deviation of the wrist toward the thumb’s side (radial) and some degree of neuromuscular deficiency. Sometimes the problem may appear in both upper extremities. Many mechanisms have been implicated in cause of this difference, irradiation, environmental factors and nutrition among others have been studied but the real cause is still unknown. As other congenital differences radial club hand can be associated with other genetic syndromes such as VACTER, Holt-Oram Syndrome, TAR syndrome and Fanconi’s anemia.

The child with this difference must undergo a thorough evaluation including heart, spine, and kidneys, where other anomalies can be present. After these related problems have been ruled out or treated the hand surgeon will start treating the child with splints, casting and non–surgical manipulation to avoid or improve contractures.

Between 6 months and 1 year some patients with this problem will require a surgical procedure. This surgery is known as a “Centralization/radialization of carpus on ulnar epiphysis”. With this surgery the hand specialist relocates the hand over the existing normal bone “the ulna” making the hand to be aligned with this normal bone. This procedure corrects the deformity and in some cases allows movement of the wrist. Usually, the patient will be immobilized with a cast for four to 6 weeks after surgery. In some occasions, this surgery must be accompanied by other procedures to further straighten the arm and to allow correct movement of the hand.

Generally the affected arm will be shorter than the normal one. When this difference is too severe the hand surgeon can perform a lengthening procedure around 6 and 8 years of age. The other important component of this difference is the absence or underdevelopment of the thumb. Hand surgeons can improve this problem with a procedure called “pollicization” this means to make the thumb out of the index finger. The thumb is the most important finger of the hand and because grasping is one of the most important functions humans have, the reconstruction of a thumb may provide a better function to the hand in selected cases. Usually the results of these procedures are advantageous the decision to proceed with them depends on each individual case.

Camptodactyly/Clynodactyly

Camptodactyly is the term that describes a flexion deformity of one of the fingers the finger with this difference is bent and cannot be straightened. Camptodactyly can be caused by problems in the tendons the ligaments or the bones of the finger. This difference presents in approximately 1% of the population, the cause of this difference is not known but it can be associated with other congenital differences or syndromes this is why prompt assessment by a specialist is required.

An experienced hand surgeon must examine the hand of the child in order to initiate appropriate treatment. Usually camptodactyly can be managed without surgery, passive stretching exercises or finger splinting may correct the deformity. Some surgical procedures can be indicated by the hand specialist when the flexion contracture of the finger is larger than 30°. Surgical procedures depend on each case individually, but tendon excisions and transfers can be performed to correct this difference. Although correction can be obtained, the risk of residual flexion is always present.

Clinodactyly refers to the curving of the fifth (little) finger toward the fourth (ring) finger. This difference occurs because of a misshaped bone of the fifth finger. This minor difference can be found in a completely normal child, but it’s also a common finding in patients with Down and Klinefelter syndrome. This difference does not require any treatment, finger and hand function is normal.

Congenital Trigger Finger

Trigger finger refers to a difference in which the digit, almost exclusively the thumb in children, locks or catches when it’s flexed and extended. Apparently this is a condition that develops after birth and is present at 1 year of age in as much as 3.3 per 1000 live births. In one third of the cases the condition can be present bilaterally.

The tendon that allows flexion of the thumb glides through a series of pulleys before getting to the tip of the finger. When one of the pulleys (A1) is too tight or the tendon gets swollen the movement is not smooth and the tendon starts to lock or catch in its trajectory. The symptoms can progress to the point where the thumb is completely locked and contractures may develop, often a nodule (Notta’s nodule) can be palpated at the base of the finger.

Hand surgeons must evaluate this condition early on in order to initiate prompt treatment and avoid contractures. In 30% of the patients, the trigger finger recovers spontaneously. Usually depending on the age of presentation the treatment will change, between one and three years of age surgery is usually considered if the condition is still present.

The surgical procedure when indicated consists of opening the pulley that causes the tight passage for the tendon. Usually this requires a small incision on the base of the finger the child is immobilized for one week with a soft bandage after which they return to normal activities. The risk of recurrence is minimal but appropriate surgical technique is important because of the close relation with important nerves of the finger and the pulley.

Aplasias / Duplications / Hypoplasias

Other examples of common differences that are treated at our center are duplications, aplasias and hypoplasias. All of these congenital differences arise from errors during the genetic development of the hand. Hand surgeons can actively participate, explaining, treating and counseling parents when one of these stressful events occurs. Absences (aplasias) are described by level, as in amelia (absent limb) and adactyly (absent digit(s). Another important absence occurs when a central portion of the hand is missing. Often functional without treatment, cosmetic considerations must be addressed, and may be improved with surgical procedures performed by trained hand surgeons. Duplications and hypoplasia (undergrowth), can also require treatment. In order to improve function or esthetical appearance hand surgeons should be consulted in order to obtain the best results.


Performing Passive Range of Motion Exercises to Major Extremities

Step by Step Instructions

This is a set of step by step instructions based on the clinical skills portion of a CNA exam although they can also be followed in a real world setting. In this particular case, the patient is simply lying in bed and needs passive assistance.

Step 1: Perform your opening duties.

 • Knock on the door.
 • Introduce yourself.
 • Explain your title.
 • Identify the patient.
 • Describe the skill.
 • Obtain permission.
 • Close the privacy curtain.
 • Perform handwashing.

Step 2: Prepare the patient.

 • Raise the entire bed height to a comfortable working position if desired.
 • Place the patient supine (flat) in the bed.
 • Adjust them towards the center of the bed if necessary.
 • Move everything out of the way in order to perform the exercises properly (blanket, bedside table, etc.).

Step 3: Ensure all of these precautions are taken during the exercises.

 • Support each joint while performing the exercises by cupping underneath extremities and gently lifting rather than gripping an extremity from above in a claw-like fashion.
 • Move all joints slowly and gently without overextending and causing pain. Only move to the point of resistance.
 • If pain does occur, perform the next exercise by stopping movement below the pain threshold as to not cause pain again.
 • Describe each exercise to the patient immediately before performing them.
 • Only perform exercises on sides and joints that are listed in the care plan or physician orders. (example: “left shoulder only” would exclude the right shoulder).
 • Repeat exercises only as many times as directed in the care plan (example: three reps).

Step 4: Flexion and extension (up and down motion) of the shoulder.

 • Straighten the patient’s arm flush against their side and lay it flat on the bed.
 • Cup underneath the patient’s elbow with one hand and cup underneath their wrist with your other hand.
 • Raise their arm at the shoulder joint above their head and towards the head of the bed as if they were needing to ask a question.
 • Gently lower the arm back down to its original position on the bed.
 • Repeat as necessary.

Starting position

Asking a question

Step 5: Abduction and adduction (side to side motion) of the shoulder.

 • Straighten the patient’s arm flush against their side and lay it flat on the bed.
 • Cup underneath the patient’s elbow with one hand and cup underneath their wrist with your other hand.
 • Move the arm sideways and away from their body at the shoulder joint as if they were making a snow angel.
 • Gently move the arm back to its original position on the bed.
 • Repeat as necessary.

Starting position

Snow angel

Step 6: Flexion and extension (up and down motion) of the elbow.

 • Keep the patient’s elbow on the bed with their palm facing up throughout this exercise.
 • Straighten the patient’s arm flush against their side and lay it flat on the bed.
 • Cup underneath the patient’s wrist with your hand.
 • Lift their lower arm straight up and bring it towards their shoulder by bending it at the elbow joint as if they were flexing their bicep muscle.
 • Gently move the arm back to its original position on the bed.
 • Repeat as necessary.

Starting position

Bicep flex

Step 7: Flexion and Extension (up and down motion) of the wrist.

 • Keep the patient’s elbow on the bed with their palm facing up throughout this exercise.
 • Straighten the patient’s arm flush against their side and lay it flat on the bed.
 • Cup underneath the patient’s forearm with one hand.
 • Lift their lower arm straight up by bending it at the elbow joint.
 • With your other hand, curl their fingers into a fist and gently grip their fist.
 • Bend their fist forward to the point of resistance without causing pain as if they were knocking on a door.
 • Then bend their fist backwards to the point of resistance without causing pain as if they were twisting the throttle of a motorcycle.
 • Return the fist back to its original position.
 • Repeat as necessary.
 • After all of the reps are done, gently place the patient’s lower arm back onto the bed.

Knocking on a door

Revving a motorcycle

Step 8: Flexion and extension (up and down motion) of the hip and knee.

 • Straighten the patient’s leg flush against the bed.
 • Cup underneath their knee with one hand.
 • Cup underneath their ankle with your other hand.
 • Lift their thigh (upper leg) up from the bed by bending at the hip joint while simultaneously keeping the calf (lower leg) straight by bending at the knee joint. This motion should bring their knee towards their chest as if they were climbing up a step.
 • Return the leg back to its original position.
 • Repeat as necessary.

Starting position

Climbing a step

Step 9: Flexion and extension (up and down motion) of the ankle.

 • Straighten the patient’s leg flush against the bed.
 • Cup underneath their calf (lower leg) with one hand.
 • Raise the leg up slightly off of the bed.
 • Gently grasp the top of their foot with your other hand.
 • Bend their foot forward and down towards the bed at the ankle joint as if they were pushing on a gas pedal.
 • Then bend their foot backwards at the ankle joint bringing their toes up towards their knee.
 • Return the foot back to its original position
 • Repeat as necessary.
 • After all of the reps are done, gently place the patient’s leg back onto the bed.

Pushing on a gas pedal

Toes up towards the knee

Step 10: Perform your closing duties.

 • Place the call bell either in the bed with the patient or within their reach.
 • Adjust the head of the bed if desired.
 • Keep the entire bed height in the lowest position.
 • Make sure the bed alarm is on if necessary.
 • Open the privacy curtain if desired.
 • Ask the patient if they are comfortable and if they need anything else before you go.
 • Check to make sure everything is clean and in its proper place.
 • Adjust the lights if needed.
 • Ask about the door being left open or closed.
 • Perform hand hygiene.

Evolution of clinically orientated diagnostic criteria

As discussed above, the first widely accepted diagnostic criteria (Griggs) were biased heavily towards pathological features, which is not surprising given that most of the literature to that date concerned pathology. The criteria stated ‘even without a typical history, a diagnosis of inclusion body myositis can be made solely on the basis of muscle biopsy if all of the pathological features are present (inflammation, vacuoles, amyloid deposits, and 15- to 18-nm tubulofilaments’ 5 . Conversely, they appreciated that diagnostic problems could arise if the patient has ‘typical features of the disease including an inflammatory myopathy [but] does not show vacuolated muscle fibres, intracellular amyloid deposits or 15- to 18-nm tubulofilaments’. They suggested that confirmation of the diagnosis might then require study of additional sections from the biopsy, or repeating the biopsy. However, two decades of clinical experience has clearly shown that the canonical pathological features may indeed be absent, even on repeat study, when long-term follow-up of patients leaves the clinician in no doubt about the correct diagnosis 9, 10 .

Since 1995 (the Griggs criteria), there have been several proposals for revised diagnostic criteria, the most recent coming from a European Neuromuscular Centre (ENMC) Workshop in 2011 (Table 2) 31 . The general drift has been for increased importance to be given to specific clinical features, allowing a diagnosis of IBM in the absence of what have previously been considered to be essential pathological features.

Knee extension weakness ≥ hip flexion weakness and/or finger flexion weakness > shoulder abduction weakness

sCK no greater than 15× ULN

Endomysial inflammatory infiltrate

Protein accumulationa a Demonstration of amyloid or other protein accumulation by established methods (e.g. for amyloid Congo red, crystal violet, thioflavin T/S, for other proteins p62, SMI-31, TDP-43). Current evidence favours p62 in terms of sensitivity and specificity, but the literature is limited and further work required.
or 15- to 18-nm filaments

Knee extension weakness ≥ hip flexion weakness and finger flexion weakness > shoulder abduction weakness

sCK no greater than 15× ULN

One or more, but not all, of:

Endomysial inflammatory infiltrate

Upregulation of MHC class I

Protein accumulationa a Demonstration of amyloid or other protein accumulation by established methods (e.g. for amyloid Congo red, crystal violet, thioflavin T/S, for other proteins p62, SMI-31, TDP-43). Current evidence favours p62 in terms of sensitivity and specificity, but the literature is limited and further work required.
or 15- to 18-nm filaments

Knee extension weakness ≥ hip flexion weakness or finger flexion weakness > shoulder abduction weakness

sCK no greater than 15× ULN

One or more, but not all, of:

Endomysial inflammatory infiltrate

Upregulation of MHC class I

Protein accumulationa a Demonstration of amyloid or other protein accumulation by established methods (e.g. for amyloid Congo red, crystal violet, thioflavin T/S, for other proteins p62, SMI-31, TDP-43). Current evidence favours p62 in terms of sensitivity and specificity, but the literature is limited and further work required.
or 15- to 18-nm filaments

 • a Demonstration of amyloid or other protein accumulation by established methods (e.g. for amyloid Congo red, crystal violet, thioflavin T/S, for other proteins p62, SMI-31, TDP-43). Current evidence favours p62 in terms of sensitivity and specificity, but the literature is limited and further work required.

A recent evaluation of published criteria summarized that each proposal includes ‘features’ [comprising clinical (demographic characteristics, temporal aspects and patterns of weakness) and pathological (laboratory studies and muscle pathology)] which through Boolean algebraic combination define ‘categories’ (e.g. definite, probable possible) 25 . The authors assessed the sensitivity and specificity of the published criteria by application through medical records review of 200 patients diagnosed as having IBM by neuromuscular specialists. All published IBM diagnostic categories had high specificities (98–100%), but wide-ranging sensitivities (11–84%). It is noteworthy that poor performance of some categories could be attributed to use of highly specific but insensitive pathological criteria these are easily quantified. It must be added that they also questioned the validity of comparative strength criteria but, as discussed above, there are some concerns about assessment methodology particularly when reviewed retrospectively.

The 2011 ENMC criteria recognize two major categories of patients, those with typical clinical and pathological features (‘clinico-pathologically defined IBM’), and those with typical clinical features but limited pathological changes (‘clinically defined IBM’). A third group (‘probable IBM’) includes patients with a characteristic upper or lower limb pattern of weakness, but not both. Lloyd's analysis showed sensitivities of 84% for probable, 57% for clinically defined and 15% for clinico-pathologically defined IBM 25 . Using the features recorded at presentation, we applied the Griggs and 2011 ENMC diagnostic criteria to a group of 67 patients who, after long-term review by a neuromuscular specialist, were considered to have IBM. At presentation, 88% fulfilled ENMC criteria, but only 27% fulfilled the Griggs criteria 10 . Over a long period of review, no differences were noted in clinical features or outcome, leading us to conclude that ‘we are dealing with a clinically homogenous disorder, irrespective of whether patients are diagnosed on the basis of clinical or histopathological criteria and that IBM can be accurately and reliably diagnosed without fulfilling all of the Griggs histopathological features’ 10 . With respect to rimmed vacuoles, sometimes considered a sine qua non for the diagnosis of IBM, we noted no clinical difference between those with and without vacuoles, but those without vacuoles had had their biopsies undertaken sooner after onset, suggesting that vacuoles appear as a later feature of the disease.

In conclusion, clinically orientated diagnostic criteria can be as specific in diagnosing IBM as conventional pathological criteria, and have substantially greater sensitivity at the time of presentation. This negates the need for more specialized pathological tests (e.g. electron microscopy or amyloid staining) that are time-consuming and not part of the diagnostic repertoire of many laboratories and, more importantly, allows inclusion into trials and studies of patients who are at an earlier stage of their disease. With respect to therapeutic trials, such patients may be more likely to respond to treatments than those with more advanced, ‘end-stage’, disease.


Thumb Muscles

Adductor Pollicis

The adductor pollicis&rsquo primary role is to provide power for pinching. It helps fill the first webspace between the thumb and index finger and weakens with severe cubital tunnel syndrome or other lesions of the ulnar nerve.

Abductor pollicis longus

The abductor pollicis longus passes through the 1st dorsal compartment of the wrist. Tendonitis is common in the 1st dorsal compartment, commonly called De Quervain Syndrome or &ldquoMommy thumb,&rdquo due to its incidence in mothers of young children.


İdarəetmə və Müalicə

How are trigger finger or trigger thumb treated?

For mild cases, the first step is to rest the finger(s) or thumb and limit or avoid the activities that are causing symptoms. Sometimes a splint may be used on the affected finger(s) to keep the joint from moving. If symptoms continue, anti-inflammatory medications, such as ibuprofen, may be prescribed or steroid injection(s) may be considered.

If the condition does not respond to non-surgical treatments or continues to recur, surgery may be recommended. The surgery is done under local anesthesia (you will be awake but may be sedated for comfort) and does not require a hospital stay.

During the surgery, a tiny cut is made in the sheath through which the tendons pass. Cutting the sheath widens the space around the tendons of the affected finger(s) or thumb. This allows the tendon to slide more easily through the sheath. The surgery helps restore the affected finger(s) or thumb’s ability to bend and straighten without pain or stiffness.

Recovery time following surgery is typically only a couple of weeks. However, recovery times vary, depending on your age, general health, and how long the symptoms have been present.


Videoya baxın: هل تعلم السبب وراء تجاعيد أصابع اليد غريب جدا! (Oktyabr 2022).