Tövsiyə Maraqlı MəQaləLəR

Məlumat

15.6: İrsiyyət qanunları - Biologiya

Öyrənmə MəqsədləriBu hissənin sonunda Mendelin seqreqasiya və müstəqil çeşid qanununu genetika və meyoz hadisələri ilə əlaqədar izah edə bilərsiniz Çatal xətt metodundan və çoxlu genotip və fenotip ehtimalını hesablamaq üçün ehtimal qaydalarından istifadə edin. gen xaçları Bağlanma və rekombinasiyanın gamet genotiplərinə təsirini izah edin Genlər arasında epistatik təsirlərin fenotipik nəticələrini izah edin Mendel noxud bitkisi təcrübələrinin nəticələrini dörd postulata ümumiləşdirdi, bəziləri bəzən dominant və resessivlərin əsasını təsvir edən “qanunlar” adlanır. diploid orqanizmlərdə irsilik.
Daha ƏTraflı
Məlumat

3: İqlim Dəyişikliyi - Biologiya

Bölgənin iqlimi bölgənin yaşadığı orta atmosfer şəraitini (temperatur və yağıntı) və bu şərtlərin fəsillər və illər arasında nə qədər dəyişdiyini təsvir edir. İqlim hava şəraitindən fərqlənir, çünki bu hava hər an atmosfer şəraitidir, iqlim isə uzunmüddətli ortalamalar, nümunələr və ya meyllərdir.
Daha ƏTraflı